cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nosní tampón by mohl pomoci diagnostikovat rakovinu plic

V prípade pacientu s nízkým rizikem rakoviny plic muze být soucasný diagnostický postup nekdy invazivní a zbytecný. Nový výzkum vsak mohl odhalit méne invazivní, méne nákladné zpusoby, jak tyto pacienty sledovat.
Nový výzkum naznacuje, ze jednoduchý nosní tampon by mohl presne urcit, zda má pacient rakovinu plic.

Tým výzkumníku z Boston University School of Medicine (BUSM) v Massachusetts muze najít vhodnejsí zpusob, jak zjistit, zda jsou plicní léze zhoubné. Zjistení byla zverejnena v Vestník Národního institutu pro lécbu rakoviny.

Plicní léze - nebo solitární plicní uzlíky - jsou malé rusty v plicích, které se obvykle objevují náhodne, kdyz pacient má rentgenový paprsek z jiných duvodu. Ackoli se lékari obvykle obávají rakoviny pri objevení lézí, jsou ve vetsine prípadu benigní.

Napríklad u vsech pacientu, kterí byli vysetrováni pomocí pocítacové tomografie (CT) jako soucást Národní screeningové studie proti rakovine plic, melo 25% plicní léze, ale priblizne 95% techto prípadu bylo nakonec benigních.

Jak ukazují autori nové studie, mnoho pacientu, kterí nakonec dostávají benigní diagnózu, podstupují invazivní lécebné postupy, jako je chirurgická plicní biopsie. Nový výzkum vsak odhalil genomový nástroj, který by lékarum umoznil zjistit, zda má pacient maligní léze tím, ze jednoduse vezme tampon nosu.

Nazální epitel je hostitelem biomarkeru pro rakovinu plic

Vedci BUSM shromázdili nosní epiteliální kartácování od pacientu, kterí byli v procesu hodnocení jejich plicních lézí. Tito úcastníci byli lidé, kterí v soucasnosti a dríve kourili a kterí byli zarazeni do dvou genových expresí epitelu dýchacích cest v klinických studiích diagnostiky karcinomu plic.

Epitel je membránou bunecné tkáne, která v tomto prípade obklopuje a chrání nosní dutinu. Vedci zkoumali tyto nosní epiteliální kartácování a profilovali genetickou expresi úcastníku pomocí mikrocipu - genetického nástroje bezne pouzívaného k detekci genových mutací, jako je BRCA1 nebo BRCA2, v DNA osoby.

Výzkumníci zjistili, ze genové exprese související s rakovinou mají být zmeneny podobne v obou místech dýchacích cest. To vedlo k domnence, ze epitelové pole nosní dýchací cesty u lidí, kterí kourí, se protáhne az k nosu a ze stetce mohou být biomarkerem pro rakovinu plic.

Marc Lenburg, Ph.D., profesor medicíny v spolecnosti BUSM a spoluautorkou studie, vysvetluje význam zjistení:

"Nase nálezy jasne demonstrují existenci poskození dýchacího ústrojí spojeného s rakovinou, které lze také merit v nosním epitelu. Zjistili jsme, ze exprese nosního genu obsahuje informace o prítomnosti rakoviny, která je nezávislá na standardních klinických rizikových faktorech, coz naznacuje, ze nosní epiteliální exprese genu muze pomoci pri detekci rakoviny plic a navíc nosní vzorky mohou být shromazdovány neinvazivne s malou instrumentací nebo pokrocilým tréninkem. "

Zodpovedný autor Dr. Avrum Spira, profesor medicíny, patologie a bioinformatiky v BUSM, také vází:

"Existuje jasná a rostoucí potreba vyvinout dalsí diagnostické prístupy k hodnocení plicních lézí, aby bylo mozné urcit, kterí pacienti by meli podstoupit CT vysetrení nebo invazivní biopsii," ríká Dr. Spira. Schopnost testovat molekulární zmeny v této "oblasti zranení" nám umoznuje vyloucit nemoc dríve, aniz bychom meli invazivní procedury. "

Tento výzkum staví na drívejsí práci stejného týmu, který umístil dalsí biomarker pro rakovinu plic, který se nachází v epiteliu bronchusu.

"Nase skupina predtím odvozila a validovala bronchiální epiteliální genový expresní biomarker pro detekci rakoviny plic u soucasných a bývalých kuráku," vysvetluje Dr. Spira. "Tato inovace [...] meritelne zlepsuje diagnózu rakoviny plic. Vzhledem k tomu, ze exprese genu bronchiálního a nosního epitelu je podobne ovlivnena expozicí cigaretového koure, usilovali jsme se v této studii zjistit, zda by exprese genu spojená s rakovinou mohla být také lépe detekovatelná prístupný nosní epitel. "

Zjistete, jak barevná smes v ovoci a zelenine muze snízit riziko rakoviny plic u kuráku.

Citlivost na bolest muze být zmena

Citlivost na bolest muze být zmena

Chronická bolest postihuje lidi po celém svete, ale základní molekulární mechanismy, které ho rídí, nejsou dobre známy. Nová britská studie o dvojcatech zjistila, ze citlivost lidí na bolest muze být zmenena v zivotním stylu a zivotním prostredí. Jedinci, kterí jsou citlivejsí na bolest, jsou vystaveni vyssímu riziku vzniku chronické bolesti.

(Health)

Cvicení v extrémním teple zpusobuje váznou nemoc a smrt, CDC

Cvicení v extrémním teple zpusobuje váznou nemoc a smrt, CDC

Americké strediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyzývají sportovce, aby ucinili zvlástní opatrení v horkém pocasí, protoze výkon v extrémním teple muze lidem dehydratovat a mít onemocnení související s teplem, jako je vycerpání tepla nebo tepelná mrtvice, nekdy s fatálními následky. U stredoskolských sportovcu je tepelná nemoc behem tréninku nebo souteze hlavní prícinou úmrtí a zdravotního postizení, avsak je predcházet.

(Health)