cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Narcistické muzi mohou platit se svým zdravím

Muzi s nafouknutým pohledem na jejich význam, kterí nejsou schopni uvést se do obuvi jiných lidí a kterí se povazují za "zvlástní" a nadrazení ostatním, nekteré z vlastností narcistické osobnosti, mohou za to s jejich zdravím platit. Je to proto, ze nová studie naznacuje, ze i kdyz tito muzi nejsou ve stresu, mají vysoký obsah kortizolu v krevním obehu a zvysují riziko vzniku kardiovaskulárních problému. Studie byla zverejnena online dne 23 PLoS ONE.
Narkismus se zdá být na vzestupu v Americe, a to je více prevládající u muzu, podle predchozích vysetrování studie co-autor Sara Konrath a dalsí.
Konrath je psycholog u Michiganské univerzity v Ann Arboru v USA. Rekla tisk:
"Narcistické muzi mohou krome psychických nákladu na své vztahy platit vysokou cenu z hlediska fyzického zdraví."
Rekla, ze jejich studie rozsiruje dalsí predchozí poznatky tím, ze ukazuje, ze "narcismus muze nejen ovlivnovat, jak lidé reagují na stresující události, ale mohou také ovlivnovat, jak reagují na jejich bezné kazdodenní rutiny a interakce."
Charakter osobnosti vsak není zcela negativní; má také své pozitivní body.
V této studii Konrath a kolegové posoudili pet ruzných slozek narcismu: dve nezdravé (vykoristovatelnost a oprávnení) a tri zdravé (vudcovství / autorita, nadrazenost / arogance a sebepochopení / sebeobdivování). Tyto komponenty jsou mereny na 40-polozkovém dotazníku nazývaném Narcistický inventár osobnosti.
Kortizol je bezne pouzívanou mírou psychického stresu. Hladiny hormonu prudce vzrustají behem reakce tela na "boj nebo létání" a pomáhají aktivovat klícové zdroje pro resení okamzitého vnímaného problému.
Hormon signalizuje úroven aktivace osy hypotalamus-hypofýza-nadledvina (HPA). Vysoká hladina kortizolu, kdyz neexistují zádné stresové problémy, by naznacovaly, ze osa HPA je aktivní po celou dobu, coz má významné dusledky pro dlouhodobé zdraví a zvysuje riziko kardiovaskulárních problému.
Pro studii studenti prijali 106 studentu dobrovolníku, kterí navstevovali jednu stredozápadní a jednu jihozápadní americkou univerzitu. Bylo to 79 zen a 27 muzu a jejich prumerný vek byl 20 let.
Výzkumníci merili základní hladiny kortizolu úcastníku ze dvou vzorku slin od kazdého cloveka. V této fázi výzkumníci zámerne nepozádali od nich, aby dokoncili úkoly, které by zvýsily úroven stresu.
Úcastníci dokoncili také dotazník o 40 polozkách narcistického osobního inventáre.
Pomocí regresní analýzy se vedci zabývali statistickým úcinkem narcismu a pohlaví na úroven kortizolu, kterou merili.
Zjistili, ze nejnebezpecnejsí slozky narcismu byly spojeny s vyssími hladinami kortizolu u muzu, ale ne u zen. Ve skutecnosti byly nezdravé slozky více nez dvakrát vetsí pravdepodobnost, nez predpovídat vysoký kortizol u muzu nez u zen.
Nenasli zádnou vazbu mezi zdravým narcisem a kortizolem u muzu nebo zen.
Konrath rekl:
"Nase zjistení naznacují, ze osa HPA muze být chronicky aktivována u muzu s vysokým rizikem narcismu, a to i bez explicitní stresu."
Spekulující o tom, proc to muze být, první autor David A. Reinhard z psychologického oddelení Virginie University v Charlottesville rekl:
"I kdyz narcisté mají grandiózní sebepozorování, mají také krehké názory na sebe a casto se uchýlí k obranným strategiím, jako je agrese, kdyz je ohrozen jejich pocit nadrazenosti."
Rekl, ze agresivní vyrovnávací strategie jsou spojeny s vyssím krevním tlakem a vyssí reaktivitou kardiovaskulárního systému na stres. Zdá se tedy, ze má smysl, ze vyssí úrovne nezdravých slozek narcismu by "prispívaly k vysoce reaktivním systémum stresové reakce ak chronickému zvýsení stresu".
Ale proc by mel být tak silný kontrast mezi muzi a zenami, proc narcisismus prevázne ovlivnuje muze tímto zpusobem?
Konrath nabídl návrh:
"Vzhledem k spolecenským definicím maskulinity, která se prekrývá s narcisem - napríklad presvedcení, ze muzi musí být arogantní a dominantní - muzi, kterí podporují stereotypne muzské sexuální role a kterí jsou také vysoce narcistickí, se mohou cítit obzvláste zdurazneni."
Konrath plánuje dalsí studie v tomto smeru. Chce prozkoumat, proc narcismus neukládá zenám tak vysoké náklady na zdravotní péci, jako je tomu u muzu, a také studium vazeb na jiné biologické odezvy na stres a spatné zvládnutí. Také chce Konrath pouzít více zánetlivých markeru, jako je C-Reactive Protein.
Napsal Catharine Paddock PhD

Kozní náplast pro migrény obdrzí schválení FDA

Kozní náplast pro migrény obdrzí schválení FDA

FDA schválil Zecuity (sumatriptanový iontoforetický transdermální systém) pro lécbu akutní migrény u dospelých pacientu s aurou nebo bez aury. Zecuity je akumulátorová kozní náplast, která dodává sumatriptan skrze pokozku pacienta - jedná se o lék na jedno pouzití. Sumatriptan je nejrozsírenejsí lék na migrénu.

(Health)

FDA vydává upozornení na neprokázanou lécbu MS

FDA vydává upozornení na neprokázanou lécbu MS

FDA vydala varování odborníkum v oblasti zdravotnictví a tem, kterí trpí roztrousenou sklerózou. Predoperacní postup pouzívaný k lécbe trpících chronickou cerebrospinální zilní nedostatecností (CCSVI) byl povazován za nebezpecný a zpusobil potenciální zranení a dokonce i úmrtí. Postup, známý jako osvobozující terapie nebo osvobozovací procedura, pouzívá stenty, také známé jako angioplastika, pro rozsírení zil v hrudníku a krku.

(Health)