cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.MRSA chyba byla nalezena na jedné tretine sácku

Dr. David Swann z Huddersfieldovy univerzity zjistil, ze 55% zdravotních sácku, které byly pouzívány k poskytování komunitní péce ve Velké Británii za posledních 150 let, nejsou nikdy vycisteny a pouze 6% se cistí jednou týdne.
Swannova studie ukázala, ze asi jedna tretina lékarských vaku nese chybu MRSA, coz ho povzbudilo k tomu, aby navrhl nový zdravotní sácek, který je urcen k výmene lékarských vaku po celém svete.
Spolecnost Swann bude v prístím roce komercializovat své ocenené sácky na osetrení "21. století", coz by mohlo vést k dramatickému snízení rizika infekce MRSA v komunitách po celém svete.
Vzhledem k neexistenci oficiálních specifikací pro lékarské vaky zdravotních sester mimo nemocnice se problém drasticky zhorsil. Swann naléhal na komisare pro zdravotnictví, aby zavedli normu cistoty pro minimalizaci rizika infekce, nebot stále více nemocnicních léceb se nyní provádí v domácnostech pacientu spíse nez v nemocnici kvuli dramatickému nárustu nákladu a poptávky.
Analýza deníku komunitních sester prokázala, ze sestry ve Velké Británii navstevují az 17 pacientu denne, pricemz vetsina návstev se skládá z péce o rány.
Swann vysvetlil:

"Návrh tradicního kojícího sácku, který pouzívají mobilní lékari po celém svete, je zastaralý a nebezpecný. Je to nestastný prípad profesionálu 21. století, kterí pouzívají kit z 19. století." Cílem mého designu je znovuobnovit komunitní zdravotní péci a poskytnout svetovou spicku zkusenosti pacientu v mimo nemocnicích. "

Sácky, které sestry pouzívají pro domácí návstevy, jsou casto jednoduché batohy vyrobené z absorpcních textilií. Kapsy a záhyby v materiálu jsou obtízne cistitelné a mohou obsahovat skodlivé bakterie. Design Swannovy nové zdravotnické tasky získal nedávno ocenený status NHS Innovation Challenge a byl navrzen tak, aby standardizoval lékarské vaky, které se pouzívají k poskytování lécby v komunite s cílem zlepsit bezpecnost pacientu.
Taska, vyrobená z nepropustného polypropylenového bílého plastu, je snadno cistitelná a má tvrdý povrch, který muze být premenen na hygienickou pokládku pro klinické nástroje. V soucasné dobe jsou zdravotnictí pracovníci nuceni improvizovat behem domácí návstevy pomocí podlahy, stolu nebo zidle jako pracovní plochu.
Taska nemá zádné upevnovací prvky, zipy a kapsy, které nelze vycistit nebo prenáset bakterie a barva sama, bílá, casto nutí cistení.

V senátorské studii získal Swannuv návrh prumerné skóre 80% pro funkcnost, pouzitelnost a vzhled, pricemz jedna zdravotní sestra pripomnela, ze pomocí vaku se cítila jako "správná sestra".
Podle Svetové zdravotnické organizace získává více nez 1 miliarda lidí lékarskou péci mimo nemocnicní zarízení po celém svete. Riziko pacientu, kterí nakazí MRSA v nemocnici, je jeden z nich, ríká Svetová asociace pro bezpecnost pacientu, avsak riziko mimo nemocnici se muze zvýsit na jednu ze ctyr kvuli nárustu kontaminace zdravotnických prostredku, které pouzívají zdravotnictí pracovníci, a tím pomáhají sírit choroba.
Swann poznamenal:
"V dobe, kdy se zdravotnické sluzby stále více obracejí na péci v komunite, aby setrily peníze, je sácek na osetrování z 21. století pokusem inspirovat zmenu paradigmatu v domácí zdravotní péci, která zarucuje bezpecnost pacientu, produktivitu sestry a kvalitu sluzeb".

On pokracuje ríkat, ze on pouzíval inovativní design techniky jako alternativa k tradicním prístupum k designu zdravotní péce pro jeho tasku, vytvorit produkty, které jsou funkcní a mohou rídit riziko infekce.
Pouzitím gelu citlivého na ultrafialové zárení na povrch pytlu, aby bylo mozné analyzovat úcinnost cistení pytlu, byly vsechny vynechané plochy viditelné zárením UV lampy na povrchu pytle. Spolecnost Swann také porádala semináre pro zdravotní sestry a specialisty pouzívající Lego Serious Play, které simulovaly kazdodenní pouzívání a zlepsily design. V dílnách úcastníci pracovali pomocí imaginárních scénáru pomocí modelu 3-D Lego cihel.
Doufá, ze skutecnost, ze inovativní design vaku pro kontrolu míry infekcí priláká pozornost zdravotnických politiku k potrebe zavést normu cistoty, která rídí lékarské a zdravotní sácky, které pracují v komunite, vzhledem k tomu, ze jedinou normou v soucasnosti je v platnosti kontrola lékarských vaku od zdravotníku.
Prohlasuje: "Musíme prijmout vsechna dostupná opatrení k zachování bezpecnosti pacientu. Bez jasných pokynu pro lékarské vaky necháváme komunity dolu."

Návrh je soucástí výzkumné spolupráce mezi Huddersfieldskou univerzitou a NHS East Riding of Yorkshire (NHS ERY), jmenoval NHS doma. NHS ERY v roce 2008 poprvé predstavil první týmy sousedské péce (NCT), který umoznuje pacientum lécit doma, kterí trpí dlouhodobými nemocemi. V soucasné dobe NCT poskytují sluzby více nez 450 000 pacientum rocne.
Dr. Kate Ireland, reditelka kvality a profesionálních sluzeb spolecnosti NHS ERY, uvedla: "Týmy na ochranu sousedství jsou nasí vlajkovou lodí. Nový design kozesinové tasky nabízí vyhlídky na zvýsení kvality péce tím, ze poskytuje pacientum lepsí lécebný prostor bez ohledu na to, zivotní prostredí."
Reditel inovací a designu NHS ERY, Jo Gaunt, prohlásil: "Tato vzrusující a inovativní iniciativa má potenciál pro rychlé sírení a prijetí napríc Východním jezerem i mimo nej."
Ta osetrovatelská taska obdrzela v cervnu oddelení zdravotnictví NHS Innovation Challenges a získala také celosvetové uznání a získala cenu Helen Hamlyn Design Award za kreativitu, kde Swann získal ocenení Conran Foundation Design Award na Royal College of Art a finalistu v Prumyslu prumyslových designéru amerických mezinárodních ocenení designu excelence. Také získal nominaci na prestizní ocenení Design for Enhance Life Awards. Vzhledem k celosvetovému zájmu o produkt, který je podporován inovacemi RCA a Second Mile, má být sácek na osetrení 21. století komercne dostupný od ledna 2013.
Napsal Petra Rattue

Teen obezita spojená se závaznými zdravotními problémy v dospelosti

Teen obezita spojená se závaznými zdravotními problémy v dospelosti

Obezita prinásí s sebou radu zdravotních rizik, ale nyní velká studie ukazuje, ze obézní dospelí, kterí byli obézní jako dospívající, mají mnohem vetsí riziko vzniku nepríznivých zdravotních stavu, vcetne abnormálních funkcí ledvin, astmatu a problému s chuzí. Výsledky studie, které provedli vedci z Cincinnati Children's Hospital Medical Center a University of Pittsburgh, byly publikovány v casopise Pediatrics.

(Health)

Casné spánek brání obezite a udrzuje fitness u dospívajících

Casné spánek brání obezite a udrzuje fitness u dospívajících

Teenagery, kterí spí na cas spát, jsou mnohem méne pravdepodobné, ze jsou obézní a mají vetsí sanci, ze budou fyzicky fit, ve srovnání s kolegy jdou spát pozde, informovali výzkumníci z University of South Australia v casopise Sleep. Autori dodali, ze teenagery, kterí se spát pozdeji, ale spí kazdý den stejným poctem hodin, protoze ti, kterí si dávají hlavu drív, mají vyssí riziko, ze se stanou nadváhou a nevhodní.

(Health)