cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vetsina dermatologických stízností v pohotovosti je akutní

Více nez tri ctvrtiny dermatologických stízností na pohotovostním oddelení mají akutní povahu, vedci uvedli na 23. kongresu Evropské akademie dermatologie a venerologie.
Výzkumníci z nejnovejsí studie ríkají, ze pacienti casto hledají péci na pohotovostním oddelení pro kozní stavy, a to bud kvuli závaznosti, nebo prístupnosti.

Priyanka Vedaková, s Massachusetts General Hospital v Bostonu, MA a její kolegové provedla studii s cílem zhodnotit dermatologickou diagnózu posuzovanou v jejich pohotovostním oddelení (ED) a také proverit vyuzití dermatologických konzultací.

Pacienti casto hledají péci o ED v kozních podmínkách, at uz kvuli závaznosti nebo dostupnosti, poznamenal Vedak. Asi pred deseti lety byly prímé náklady na návstevy ED pro kozní podmínky odhadovány na 623 milionu dolaru. Presto je zde málo informací o povaze a výsledku techto návstev.

Drívejsí studie, které hodnotily dermatologickou diagnózu v nemocnici nebo ED, se primárne zamerily na pediatrické pacienty a také na pacienty, u nichz byla pozadována dermatologická konzultace, dodala.

Tato studie pozoruhodne zahrnovala jak detské, tak i dospelé prípady a resila jak prípad konzultace, tak prípady, kdy lékari nezávisle diagnostikovali a zvládali dermatologické stavy.

Ze 733 návstev ED, které byly prezkoumány v soucasné sérii, bylo 83,5% pro akutní dermatologické stíznosti (méne nez 4 týdny) a 12,5% pro chronické dermatologické stíznosti (více nez 4 týdny). Ostrost dermatologické stíznosti nebyl zaznamenán u 4% pacientu.

Ve vetsine prípadu byla dermatologická stíznost primárním stízností.

Vedci doufají, ze výsledky pomohou prizpusobit kurikulum absolventu ED

Nejcastejsí dermatologické stíznosti byly diagnostikove nejasné. Bylo dokumentováno jako vyrázka, která nebyla jinak specifikována (13,6% prípadu), následovalo tehotenství (12,9%). Výraz "vyrázka NOS" se týkal prípadu, kdy nebyla navrzena zádná diagnóza nebo prípady, kdy byly navrzeny nejméne ctyri diagnózy.

Pouze asi tretina (35%) pacientu s diagnózou "vyrázky NOS" prosla dalsím dermatologickým vysetrením nebo mela následnou dermatologickou návstevu. Celkove bylo 14% prípadu, které se prezentovaly ED, které zahrnovalo dermatologickou diagnózu, dermatologický vstup v podobe konzultacní nebo ambulantní následné návstevy.

U prípadu ED, které byly odvolány na ambulantní sledování s dermatologem, bylo mezi diagnózou navrzené týmem ED a diagnózou dermatologa stanovena míra souhlasu 49%.

Vedak citoval retrospektivní návrh studie jako mozné omezení. Také studie zkoumala pouze 6 mesícu návstevy ED, a proto nemohla zachytit sezónní výkyvy v dermatologických stíznostech predkládajících ED.

Vysetrovatelé rovnez nebyli schopni posoudit výskyt nebo následky následné dermatologické lécby provádené u externích nemocnic.

Vedak rekl, ze doufá, ze informace poskytnuté studiem pomohou "prizpusobit" kozním ucebním plánum úcastníku ED.

Jill Stein je parízský nezávislý lékarský spisovatel.

90 prípadu meningitidy, aktualizace epidemie vydané CDC

90 prípadu meningitidy, aktualizace epidemie vydané CDC

Dosud bylo zaznamenáno nejméne 90 prípadu meningitidy a 7 úmrtí, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí informovala o aktualizaci této poslední epidemie, která postihla 7 amerických státu. Pacienti se stali nemocnými potenciálne smrtelnou formou meningitidy po podání injekcí v jejich páteri steroidním methylprednisolonacetátem bez konzervacních látek, který byl kontaminován houbami.

(Health)

Mor se vyskytoval o 3300 let dríve, nez se dríve myslelo

Mor se vyskytoval o 3300 let dríve, nez se dríve myslelo

Mor byla v dobe bronzové a infekce byly casté u lidí o 3300 let dríve nez se dríve myslelo, ríká výzkum zverejnený v clánku Cell. Zkousky DNA na zubech ukazují, ze v dobe bronzové existovala mor, coz je drív, nez se dríve predpokládalo. Image credit: Rasmussen et al. / Cell 2015 Ale bakterie trpely nejméne 1 000 let, nez se podstoupily klícové genetické zmeny, které umoznily onemocnení, Yersinia pestis (Y.

(Health)