cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vetsina kasle trvá 18 dní

Kdyz kasel trvá déle nez týden, vetsina z nás si myslí, ze potrebujeme antibiotikum. Odborníci z Gruzínské univerzity vysvetlili, ze akutní bronchitida (akutní onemocnení s hackerským kaslem) muze trvat nekolik týdnu.
Autori vysvetlili Annals of Family Medicine ze akutní kasel trvá v prumeru 18 dní. Lidské obavy, ze jejich kasel pokracuje déle nez týden, prispívá k nadmernému predepisování antibiotik.
Dr. Mark Ebell a tým se rozhodli porovnat, jak dlouho trvá vetsina posledních kasle a ocekávání lidí. Zjistili, ze pacienti ocekávají, ze se jejich kasel vyresí behem jednoho týdne az na maximálne devet dní. Ve skutecnosti trvá pruduskové onemocnení (vcetne kasla) v prumeru 18 dní.
Tým shromázdil a zkoumal údaje o 19 pozorovacích studiích po celé Evrope, USA, Keni a Rusku. Zjistili, ze kdyz se podíváme na prumerný cas, kdy kasel vyústil v behu mezi skupinami s placebem (nelécené kontrolní skupiny), trvá kasel v prumeru 17,8 dnech.
Pridali cílené otázky na pololetní anketu Gruzie, aby zjistili, jak dlouho pacientky obvykle ocekávají, ze jejich kasel bude trvat. Tento pruzkum je náhodný telefonní pruzkum 500 lidí v Gruzii z výzkumného strediska UGA Survey. Zjistili, ze pacienti ocekávají, ze jejich kasel bude trvat sedm az devet dní - mnohem méne casu nez kasel skutecne trvá.
Dr. Ebell nejprve poznamenal, ze ocekávání lidí z normálního trvání kasle byla prílis krátká, kdyz pracoval jako lékar primární péce (praktický lékar, rodinný lékar). "Existuje nesoulad v tom, co verí lidé a skutecnost. Pokud nekdo dostane akutní bronchitidu a není lepsí po ctyrech az peti dnech, mohou si myslet, ze potrebují navstívit lékare a získat antibiotikum. pracují, vrátí se o ctyri nebo pet dní za druhou. "
Akutní onemocnení kasle tvorí 2 az 3% návstev ambulantních lékaru. Polovina techto pacientu vyjde z návstevy s lékarským predpisem pro antibiotika - to je prílis mnoho lidí, rekl Ebell. Antibiotika jsou neúcinná proti kasli zpusobenému studeným virem.
Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí predstavuje akutní onemocnení kasle dva az tri procenty návstev ambulantních lékaru. Více nez polovina techto pacientu nechává predepsat antibiotika. Ebell rekl, ze toto procento by melo být mnohem nizsí.

Pokud vás kasel pretrvává déle nez 18 dní a nezdá se, ze vubec uklidnuje, meli byste se poradit se svým lékarem. Velmi pretrvávající kasel muze být znamením neceho váznejsího.

Prekrocení antibiotik pro kasel prispívá k odolnosti vuci antibiotikum

Ebell rekl:
"Z klinických studií víme, ze existuje velmi málo prípadných prínosu pro lécbu antibiotiky pro akutní kasel, protoze vetsina techto onemocnení je zpusobena virem. Mezi pacienty, kterí dostávají antibiotika, bude asi polovina tech, kterí mají velmi siroké spektrum antibiotik, které mají potenciál zvýsit rezistenci na antibiotika.To jsou antibiotika, které by bylo hezké, kdyz jsme je meli stále, kdyz je skutecne potrebujeme, jako u nekoho, kdo muze mít pneumonii. "

Pokud jsou pacientum predepsány antibiotika, kdyz je jeste nepotrebují, existuje mnohem vetsí riziko bakteriální rezistence. Bakteriální rezistence vede k mensímu mnozství léku, které doktor muze predepsat, pokud má jeho pacient vázné ohrození zdraví.
Nekolik druhu infekcí se stává mnohem obtíznejsí, protoze stále méne antibiotik je úcinných. V nekterých prípadech zádný z nich nefunguje správne. "Mezi úredníky verejného zdraví je skutecné znepokojení, ze se dostaneme do místa, kde nebudou fungovat antibiotika," dodal Ebell.

Videt lékare prílis brzy o kasel zvysuje náklady na zdravotní péci

Chystáte-li se navstívit lékare, muzete zvýsit náklady na virus z 20 dolaru na OTC (over-the-counter) lék proti kaslu a lék proti bolesti na více nez 200 dolaru za drahé predpisy a diagnostické testy.
Autori uvedli, ze výdaje na zdravotní péci nejsou bezproblémové jámy - zdroje jsou omezené. V USA se na zdravotní péci vynakládá dvakrát více lidí na zdravotní péci nez v jiné zemi, ale Americané nemají lepsí celkové výsledky. Ve skutecnosti, kdyz jsou USA srovnávány se západní Evropou, výsledky jsou obecne horsí.
Americané vynakládají prílis mnoho penez na zdravotní péci na veci, které nemají zádný vliv na zdraví. Musíme urcit, co skutecne funguje, co ne, a lépe zamerit nase zdroje, napsali autori.
Pacienti musí být informováni o prirozené progresi akutního kasle, stejne jako o jiných nemocech, rekl Ebell, aby jejich ocekávání byla realistická.
Dr. Ebell v soucasné dobe pracuje na webovém portálu, který radí návstevníkum o riziku nekterých onemocnení. Portál má údaje, které byly shromázdeny od Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), místních zdravotních útvaru a rodinných lékaru. Pacienti vkládají své symptomy a získají nejakou predstavu o tom, zda by meli vyhledat lékarskou pomoc. Ebell ríká, ze snad to pomuze zlepsit péci o sebe a zabránit pacientum v hledání zbytecných antibiotik.

Napsal Christian Nordqvist

Bolest dolní cásti zad - Praktici doporucují cas i pres pokyny

Bolest dolní cásti zad - Praktici doporucují cas i pres pokyny

I kdyz pokyny pro klinické rízení pacientu s nízkou bolestí v zádech (LBP) povzbuzují lékare k tomu, aby poradili pacientum, aby zustali aktivní a vrátili se do práce, vetsina praktikujících se domnívá, ze pracovní faktory mohou zpusobit nebo zhorsit LBP a casto doporucují "krátkou prestávku od práce "aby bylo mozné uzdravení.

(Health)

Jak moderní zivot ovlivnuje nase fyzické a dusevní zdraví

Jak moderní zivot ovlivnuje nase fyzické a dusevní zdraví

Moderní denní zivot je mnohostranným souborem vyvíjejících se technologií a sociálních médií. Komunikacní zásuvky mení kazdou cást naseho zivota tak rychle, ze muze být tezké se prizpusobit. Jsou technologie a média ovlivnující nase telesné a dusevní zdraví? Technologické a sociální mediální pokroky minulého desetiletí prevzaly nás zivot.

(Health)