cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Více pozornosti potrebné k prevenci detí s alergií na potraviny

Kazdý zná starý príbeh o alergii na arasídy, která se zdá, ze postihuje kolem jednoho z 500 lidí, a muze zpusobit vázné, dokonce zivot ohrozující alergické reakce. Existuje vsak mnoho dalsích potravin, které mohou zpusobit alergické reakce u detí. Ty se pohybují od medu, který muze vyvolat astma, laktózu a mlécné výrobky zpusobující zácpu, poruchu trávení a nesnásenlivost, az k závaznejsím typum reakcí, které se casto zdají pocházet z arasíd a jiných orechu.
Nová studie"Alergické reakce na potraviny u detí predskolního veku v prospektivní studii pozorování potravinových alergií," publikovaný tento týden v cerveném císle Pediatrie vedci se podívali na 500 detí, u kterých byla diagnostikována rizika reakce na mléko nebo vejce.
Alergie se zdaleka stávají stále rozsírenejsími, nebo jsme si proste více vedomi problému. Dalsí castou a stále castejsí alergií je glutén, který spíse nepohodlne zahrnuje vsechny psenicné výrobky, chléb, koláce, testoviny, oves, jecmen, slad a vetsinu pecených výrobku.
Výzkumníci shledali pomerne nedbalý prístup k ochrane detí pred alergickými reakcemi, pricemz více nez 10% veskeré expozice vajíckum, mlécným výrobkum nebo arasídum není náhodné: tj. rodic nebo opatrovník vedel o problémech s alergií dítete ao slozkách jídla, ale pokracoval a dával jídlo stejnému díteti.
Polovina alergických reakcí byla zpusobena jídlem, které nebylo podáno rodici dítete, a zatímco jen tretina alergických reakcí byla tak závazná, potrebovali k lécbe epinefrinem (také známý jako adrenalin, silný hormon, který zvysuje srdecní frekvenci, dilatace krevních cév ), celkove se zdálo, ze chybí bezpecnost potravin. s nedostatecnou pozorností k prísadám, potrebám detí nebo dvojím kontrolám.
Je zrejmé, ze muze být obcas obtízné vyhnout se nekteré z techto bezných potravin, které mozná skryté slozky v produktu. Alergie na mléko, arasídy nebo lepek vyzadují prísnou disciplínu a ostrazitost. To je jeste obtíznejsí u detí, které chtejí vyzkouset veci, které jejich prátelé jedí nebo jsou proste v parku nebo v nákupním stredisku, kde jsou moznosti stravování omezené. Kazdý rodic muze porozumet problému, ze musí najít neco k jídlu hladného a podrázdeného mladého dítete. Vedci nicméne vedí, ze je zapotrebí více vzdelání, pokud jde o alergie.

11% prípadu, kdy díte bylo úmyslne dané potraviny, které byly alergické, nemusí nutne projevit zlomyslnost, proste nedostatek vzdelání a nedostatek poskytovatele péce, aby pochopil dusledky a závaznost díte, které je alergické.
Autori pokracují v tom, ze je také potreba lépe vzdelávat rodice a pecovatele o pouzití epinefrinu, poskytovat jim jistotu o bezpecnosti pri jejich administraci a také nabízet základní výuku o správném uzívání epinefrinu. Behem studie se zdálo, ze správné a správné podávání epinefrinu nebylo provedeno pro kazdý prípad, pro který je potreba.
Dr. David Fleischer, odborný asistent na Národní zidovské zdraví v Denveru, vedoucí autor studie dospel k záveru:

"Pokud jde o úcelné expozice, tyto procentní podíly nebyly hláseny dríve ... Mozná, ze rodice testovali své deti, aby zjistili, zda jim porodila jejich alergii. Bude to následná studie, která se vrátí do rodiny a bude se ptát presne proc osetrovatelé dali tyto potraviny úcelne. "

Pocet reakcí od 500 detí ve studii byl prekvapive vysoký, pricemz asi 70% melo alespon jednu reakci a více nez 50% melo více nez jednu reakci, a to i pres to, ze rodice a opatrovníci byli informováni o tom, problémy. Problém je jeste naléhavejsí, jakmile zjistíte, ze asi 8% detí ve Spojených státech má nejaké alergie.
Dr. Scott Sicherer, profesor v nemocnici Mount Sinai a spoluautor studie, dospel k záveru, ze jejich clánek by mel slouzit jako výzva k probuzení detí a alergií:
"Podstatné je, ze musíte udrzovat vysokou úroven bdelosti ... To platí pro rodice, ale i pro jiné osoby, které se starají o díte: prarodice, sourozenci, opatrovníky, ucitelé. V podstate kazdý, kdo je kolem dítete, musí víte o alergii a pochopte, co delat, aby díte bylo v bezpecí. "

To muze být velmi obtízné vyhnout se bezným potravinám, ale jakmile disciplína a povedomí je na míste, mel by být pomerne rovný. S tak vysokým poctem alergií kolem, to je zrejmé, ze uz není jediný prípad, kdy je ve skole ve veku 500 let jen jedno díte, coz predstavuje neohrabanou výjimku, s kterou se pri jídle musí manipulovat s detskými rukavicemi. Spíse bez mlécných výrobku, bez orechu, bez lepku a dalsích mozností by se melo stát prakticky standardní tarif.
Napsal Rupert Shepherd

Materský krevní tlak pred koncepcí predpovídá sex dítete

Materský krevní tlak pred koncepcí predpovídá sex dítete

Nedávno zverejnená studie z Cíny zjistila, ze materský krevní tlak pred koncepcí muze ovlivnit pohlaví svého budoucího dítete. Pokud jsou výsledky replikovány, znamená to fascinující objev. Krevní tlak muze pred koncepcí predpovedet pohlaví dítete. Príbehy milionu a jedné staré manzelky predpovídají pohlaví nenarozeného dítete v ranném tehotenství.

(Health)

Proc je dulezitá vedecká gramotnost mezi obecnou populací?

Proc je dulezitá vedecká gramotnost mezi obecnou populací?

Veda je sklicující a slozitý podnik, který se i kdyz systematický pri jeho provádení muze objevit náhodne pro ty, kterí nebyli ve svých metodách uceni. Portály zpravodajství, jako je Medical News Dnes existují, aby pomohly prekládat záhyby dat generovaných lékarskými studiemi na neco, co prumerný pacient rozumí. V této funkci mluvíme s vedci a novinári, kterí se svým vlastním zpusobem pokousejí propagovat vedeckou gramotnost jak v médiích, tak v obecné populaci.

(Health)