cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Je zapotrebí více výzkumu ohledne pouzívání inteligentních léku zdravými lidmi

Vedci vyzvali farmaceutický prumysl, vlády a zdravotnické organizace, aby spolecne pracovali na vysetrování dusledku dlouhodobého uzívání kognitivních léku zdravými jedinci.
Dlouhodobé úcinky "inteligentních léku" na zdravé lidi jsou relativne neznámé.

Léky, jako je methylfenidát a modafinil, uvádené na trh jako Ritalin a Provigil, pouzívají nekterí zdraví jedinci s cílem zvýsit jejich kognitivní výkonnost, a to i pres obecný nedostatek znalostí o dlouhodobých úcincích jejich nonmedikálního pouzití.

"Jednoduse nevíme, kolik zdravých lidí pouzívá drogy na zlepsení kognitivních funkcí, jakým zpusobem a proc," ríká studie autorka prof. Barbara Sahakianová z University of Cambridge ve Velké Británii.

Dukazy naznacují, ze zdravé osoby ve skole, na univerzite nebo v práci pracují na zlepsení kognitivních léku, aby zlepsily výsledky a zabránily tomu, aby pozornost a výkon byl ovlivnen depriváním spánku nebo jet lag.

Vetsina výzkumu v této oblasti zahrnuje studenty v USA a odhady kognitivne-zvysujícího uzívání drog mezi touto populací se pohybují mezi 5% a 35%. Autori nového clánku, publikovali v Lancetova psychiatrie, verí, ze to muze být jen spicka ledovce, pokud jde o pouzití techto léku v celé populaci.

Kognitivní dysfunkce je rysem vsech psychiatrických poruch, písí autori a casto je dostupná farmakologická lécba k lécbe, zpomalení nebo kompenzování jakýchkoli problému s kognitivní funkcí. Tyto léky jsou stále casteji uzívány zdravými jedinci.

"Dulezité pro etické a bezpecnostní duvody by mely být zvázeny pohony pro toto rostoucí zivotní styl uzívání takzvaných inteligentních léku zdravými lidmi a musí probíhat diskuse o tom, jak zajistit, aby soucasné a budoucí farmakologické kognitivní zesilovace byly vyuzity ve prospech spolecnosti" ríkají autori.

Je zapotrebí "spolehlivé dukazy" o rizicích a prínosech "inteligentních léku"

Prof. Sahakian a Dr. Sharon Morein-Zamir, také z Cambridgeské univerzity, se domnívají, ze pouzívání kognitivních léku se pravdepodobne zvýsí v prubehu casu spolu s ruznými léky, které uzívají zdraví lidé.

V boji proti tomu zádají donátory a tvurce politik, aby uprednostnovali výzkum mozných prínosu a skod zpusobených uzíváním techto léku u zdravých lidí. Spolehlivé dukazy "mají zásadní význam pro vyvázený pohled na rizika a prínosy techto léciv a stanovení jasných regulacních pokynu pro jejich pouzití," tvrdí.

Otázka, o které se domnívá, ze potrebuje vyresit, je skutecnost, ze drogy zvysující kognitivní schopnosti jsou casto povazovány za jednu trídu drog, a to navzdory tomu, ze kazdá z nich má své vlastní mechanismy, úcinky a právní postavení.

Tento problém by mohl být vyresen prípadovou diskusí o regulaci, pricemz by se mel vzít v úvahu potenciál pro fyzickou a psychologickou závislost kazdého léku vedle potenciálu sociálních skod.

Dalsím problémem je, jak snadno jsou dostupná léciva pro zlepsení kognitivních funkcí. "Dostupnost pres internet, jak je ukázáno v jiných príkladech, jako je legální vysoký nákup (pouzívá se pro rekreacní úcely), je stále rostoucí, ale spatne pochopenou otázkou," poznamenávají autori.

Zatímco prehodnocení stávající politiky a zahájení nového výzkumu je dulezité, autori také vyzývají národní zdravotnické organizace, aby vypracovaly jasné informace a bezpecnostní pokyny týkající se kognitivních léku, které jsou k dispozici vsem zdravotníkum.

"Dospeli jsme k záveru, ze je zapotrebí okamzitejsích kroku k vytvorení dlouhodobých rizik a prínosu farmakologických zesilovacu kognitivních funkcí pro zdravé lidi a pokracování v vývoji nových úcinnejsích farmakologických kognitivních zesilovacu u lidí s poruchami spojenými s poranením mozku nebo neuropsychiatrickými poruchami" ríkají autori.

Dríve, Zdravotní novinky dnes hlásil na literární recenzi, která navrhla, ze 1 ze 6 vysokoskolských studentu zneuzívá stimulacní léky predepsané pro poruchu pozornosti s hyperaktivitou.

Slimmers podporují nevyzádanou dan z potravin, aby snízily náklady na stravu

Slimmers podporují nevyzádanou dan z potravin, aby snízily náklady na stravu

Dan z nezpracovaných potravin by byla podporována vetsinou jednotlivcu, pokud by peníze byly pouzity ke snízení nákladu na zdravé potraviny, jako je ovoce a zelenina, podle pruzkumu priblizne 1000 slimmeru. Lancet predpovedel, ze priblizne polovina vsech jedincu bude mít BMI 30 nebo více (obézní) do roku 2030.

(Health)

Zvýsené riziko nealkoholické tukové jaterní choroby u obézních detí

Zvýsené riziko nealkoholické tukové jaterní choroby u obézních detí

V nové studii vedci z University of California-San Diego School of Medicine zjistili, ze obézní deti mají vyssí riziko nealkoholických tukových jaterních onemocnení, hypertenze a srdecních problému. Tým publikuje výsledky v programu PLOS ONE. Deti s nealkoholickým tukovým onemocnením jater jsou vystaveny vetsímu riziku srdecních záchvatu a mrtvice.

(Health)