cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pokrocilejsí matematika a ctení v materské skole jsou prínosem pro výkon skoly

Nová studie zjistila, ze kdyz ucitelky materských skol vystavují malé deti pokrocilému matematickému a ctenému obsahu, deti se v pozdejsím veku lépe osvedcují na základní skole bez ohledu na jejich ekonomické zázemí.

Ve skutecnosti Amy Claessensová, odborná verejná politika na Harrisove univerzite v Harrisove fakulte a vedoucí autor studie, ríká, ze pokud neco, deti mají sklon stagnovat pozdeji v základní skole, kdyz ucitelé materské skoly zanedbávají pokrocilý obsah a ucí pouze základní obsah .

Navíc ríká, ze deti nedelají taky v matematice ve srovnání s vrstevníky, kterí byli v materské skole nárocnejsí.

Ona spolu se svými spoluautory uvedli své závery v Americký vzdelávací výzkumný vestník.

Výzkumníci definovali "základní" obsah jako dovednosti, které jiz získalo více nez 50% detí, které vstupují do materské skoly. Pokrocilý obsah se týká dovedností, které vetsina detí dosud nezvládla pri vstupu do materské skoly.

Profesorka Claessensová ríká, ze mnoho studií zkoumalo úcinky mensích tríd a delsí dny na dosazené vzdelání v materské skole, ale krome toho o tom, jaký vliv ucebního obsahu v techto prvních letech nevíme, moc nevíme.

Pro tuto studii pouzila spolu se svými kolegy údaje z reprezentativního vzorku materských detí v raném detském veku, který zkoumá vývoj detí, skolní pripravenost a zkusenosti z raného skolního veku.

Ctyri dny mesíce nárocné matematiky a ctení spojené s vyssími skóre testu

Tým se zameril konkrétne na cetbu a matematický obsah ucitelu materských skol a na to, jak to souvisí s pozdejsím akademickým úspechem ve skole.

Nasli 4 nebo více dní za mesíc vystavení pokrocilému obsahu v ctení, nebo matematika byla vázána na mírne vyssí výsledky testu na základní skole. Nenasli takový prínos z vystavení základnímu obsahu.

A vsimli si, ze tomu tak bylo u vsech detí vystavených pokrocilému obsahu, bez ohledu na to, zda se úcastnili predskolních programu, jako je Head Start, zacali materské skoly s pokrocilejsími dovednostmi nebo pocházeli z domácností s nízkými príjmy.

Profesor Claessens ríká, ze ve srovnání s prodlouzením skolního dne nebo snizováním velikosti tríd jsou nárocné deti s pokrocilým materským skolstvím relativne snadné a cenove dostupné zpusoby, jak zlepsit jejich akademické výsledky jak v materské skole, tak i mimo ni.

"V dobe, kdy vzdelávací programy celí rozpoctovým omezením, je to zivotaschopnejsí volba," dodává, pricemz poznamenává, ze:

"Ucitelé by mohli zvýsit svuj cas na pokrocilém obsahu a zároven zkrátit cas na základní obsah, aniz by bylo nutné zvysovat celkovou dobu výuky, a delat tak vývojove vhodným zpusobem pro malé deti."

V kvetnu 2103, Zdravotní novinky dnes uvedla studii, která prokázala, ze povinné telesné vzdelání melo za následek studenty montéru. Vedci srovnávali schopnost páté srovnávace s verejnými skolskými okresy v Kalifornii, které splnují státní povinné pozadavky na telesnou výchovu a ty, které ne.

Nové poznatky o zánetu mozku mohou vysvetlit reziduální postizení po mrtvici

Nové poznatky o zánetu mozku mohou vysvetlit reziduální postizení po mrtvici

Zánet je prirozená reakce tela na zranení nebo "invazi" - vyvolává bunky a agenti imunitního systému, aby opravili poskození nebo se vyporádali s "agresorem". Ale nekdy muze být reakce na zánet prílis silná a zpusobit skodu. Mechanismus zánetu mozku muze vysvetlit, proc nekterí pacienti mají po mrtvici zbytkovou invaliditu.

(Health)

Potraviny jíst a vyhnout se ulcerózní kolitidy

Potraviny jíst a vyhnout se ulcerózní kolitidy

Obsahy Potraviny k jídlu Potraviny, které se mají vyhnout Identifikace zánetlivých potravin Dieta Plány Ulcerózní kolitida je druh zánetlivého onemocnení strev, který muze být zlepsován dietními zmenami. Které potraviny by vsak lidé meli vybrat a na co by se meli vyvarovat? Ulcerózní kolitida muze zpusobit intenzivní období brisního nepohodlí, prujem a ztrátu chuti k jídlu.

(Health)