cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mírný pití koreluje s kognitivním zdravím, dlouhovekostí

Výsledky nové studie poukazují na korelaci mezi pravidelným, ale mírným pitím u starsích dospelých a snízeným rizikem kognitivních poruch. Tento výzkum byl zalozen na kohortní studii dospelých strední trídy ve Spojených státech.
Nová studie zjistila, ze kognitivní zdraví pozdeji v zivote koreluje s pravidelným pitím.

Podle údaju Národního ústavu pro zneuzívání alkoholu a alkoholismu (NIAAA) je nadmerná spotreba alkoholu v USA kazdorocne zodpovedná za 88 000 úmrtí. Vedecká zpráva Amerického ministerstva zemedelství z roku 2015 vsak ukazuje, ze umírnená konzumace alkoholu muze mít nekolik prínosu pro zdraví, vcetne snízeného rizika onemocnení srdce a cukrovky.

Nová studie vedená vedci z University of California San Diego School of Medicine v La Jolle nyní nalezla korelaci mezi pravidelným pravidelným pitím a prodlouzeným kognitivním zdravím i dlouhovekostí.

Autorka studie Dr. Linda McEvoyová vysvetluje, ze jejich výzkum je, pokud je jim známo, první z tohoto druhu; zvláste zohlednuje frekvenci príjmu alkoholu u starsí populace.

"Tato studie je jedinecná, protoze v pozdním veku jsme uvazovali o kognitivním zdraví muzu a zen a zjistili jsme, ze konzumace alkoholu není spojena pouze se snízenou úmrtností, ale s vetsí pravdepodobností, ze zustane kognitivne zdravá do starsího veku," ríká.

Dr. McEvoy a její kolegové zverejnili své závery v aktuálním císle Journal of Alzheimerova choroba.

Údaje získané z jednotné kohorty

Výzkumníci pracovali s daty shromázdenými od 1 344 dospelých, kterí byli prijati do studie Rancho Bernardo Study, prospektivní kohortní studie obyvatel strední kalifornské komunity. Z úcastníku vybraných pro soucasný výzkum bylo 728 zen a 616 muzu.

Je treba také poznamenat, ze kohorta, s níz pracovali výzkumní pracovníci, byla pomerne jednotná; úcastníci byli témer vsichni bílí (99,4%) a strední nebo vyssí strední trídy.

Studie byla provedena po dobu 29 let az do prosince 2013. Kognitivní zdraví úcastníku bylo hodnoceno na pocátku a poté jednou za 4 roky.

Aby byli úcastníci zpusobilí, meli úcastníci povinnost mít "moznost dosáhnout veku 85 let behem období sledování." Ti, kterí dosáhli tohoto veku behem studie, museli svuj kognitivní zdravotní stav prehodnotit do dvou let od 85. narozenin.

Moderní pijáci jsou kognitivne zdraví

Vsichni úcastníci byli pozádáni, aby poskytli informace o svých vzorcích konzumace alkoholu prostrednictvím standardizovaného dotazníku. Pití bylo oznaceno jako "mírné", "tezké" nebo "nadmerné" podle pokynu NIAAA upravených podle veku a biologického pohlaví.

Mírná konzumace alkoholu dosahuje maximálne jednoho standardního nápoje denne pro zeny vsech vekových kategorií a muze ve veku 65 let a starsí nebo az dva nápoje denne pro muze mladsí 65 let. Bylo definováno jako "tezké" v prípade az tri nápoje denne pro muze ve veku 65 let a starsí a zeny vsech vekových kategorií nebo az ctyri nápoje denne pro muze mladsí 65 let.

Konecne "nadmerná" spotreba pocítalo více nez tri nápoje denne pro muze ve veku 65 let a starsí a zeny vsech vekových kategorií, nebo více nez ctyri nápoje denne pro muze mladsí 65 let.

Alkohol na nekolik dní v týdnu by mohl snízit riziko diabetuAlkohol je casto povazován za predzvest spatného zdraví, ale mohly by kontrolované dávky udrzovat cukrovku v zálivu?Prectete si ted

Pokud jde o casové vzorce, úcastníci si mohou vybrat ze zcela bez pití, pití az dvakrát za mesíc, pití az ctyrikrát týdne nebo pití mezi petkrát az sedmkrát týdne.

Podle Dr. McEvoyho: "V nasí studii bylo velmi málo jedincu, kterí pili nadbytek, takze nase studie neukazuje, jak muze nadmerná konzumace pití alkoholu ovlivnit zivotnost a kognitivní zdraví pri stárnutí."

Studie zjistila, ze umírnená a tezká pijáci pravdepodobne dosáhnou toho, co vedci nazývají "Kognitivne zdravá dlouhovekost" - to znamená, ze zachovávají kognitivní zdraví po delsí dobu. Bylo také pravdepodobné, ze budou mít delsí zivotnost.

Konkrétne, ve srovnání s osobami, které nepijí, úcastníci, kterí hlásili denní nebo témer denní príjem alkoholu, meli významne vyssí pravdepodobnost, ze si své kognitivní zdraví udrzí az do stárí.

Kontrasty a úvahy

Zatímco výzkumníci upravili své výsledky pro relevantní faktory, vcetne kourení nebo nadmerného prírustku hmotnosti, pripoustejí, ze jejich analýza byla zalozena pouze na statistických vztazích.

Vedci upozornují, ze není jasné, zda existuje skutecná prícinná souvislost mezi castým pitím a lepsím kognitivním zdravím nebo dlouhovekostí. Zduraznují, ze jejich zjistení by nemely povzbudit lidi k tomu, aby zacali pít nebo zvysovat príjem alkoholu.

"Tato studie ukazuje, ze umírnená konzumace alkoholu muze být soucástí zdravého zivotního stylu [...] Nicméne není doporucením, aby vsichni pili. Nekterí lidé mají zdravotní problémy, které alkohol zhorsují a jiní nemohou omezit jejich pití pouze na sklenice nebo dva denne, pro tyhle lidi muze mít pití negativní dusledky. "

Vedoucí autor Erin Richard z Kalifornské univerzity v San Diegu

Ve svých diskusích o techto zjisteních vedci uvedli, ze jejich výsledky jsou v ostrom kontrastu s výsledky studie populace z Norska z roku 2015, která zjistila, ze casté uzívání alkoholu je spojeno s vyssím rizikem demence.

Autori vsak poznamenávají, ze "casté pití" bylo v tomto prípade definováno jako príjem peti nebo více nápoju po dobu 2 týdnu a odkazoval se na zcela odlisné vzorce spotreby alkoholu.

Tým také zduraznuje, ze norská populacní studie neujasnila, zda byl príjem alkoholu rozptýlen behem 14 dnu nebo byl soustreden za 1 nebo 2 dny, coz by mohlo mít vliv na korelaci.

MS Lékar Interferon Beta nesmí pomalu postupovat

MS Lékar Interferon Beta nesmí pomalu postupovat

Interferon beta, skupina siroce predepsaných léku pro lécbu roztrousené sklerózy (MS), nemusí zpomalit dlouhodobou progresi onemocnení, podle nové studie pacientu s relapsující-remitentní MS, která má být zverejnena tento týden v v casopise Journal of the American Medical Association, JAMA.

(Health)

Sny: Proc sníme?

Sny: Proc sníme?

Obsahy Príciny Co jsou sny? Interpretace Zapomínání snu Kdo sní? Vize a ztráta sluchu Sny jsou príbehy a obrazy, které nase mysl vytvárí behem spánku. Mohou být zábavné, zábavné, romantické, rusivé, desivé a nekdy bizarní. Jsou trvalým zdrojem tajemství pro vedce a psychologické lékare.

(Health)