cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Mobilizujte prezivsí, aby obsahovali Ebola, tvrdí odborníci

Mobilizace Ebola, která prezila, je nezbytná pro zrychlení kontaminace epidemie. To je klícová zpráva redakce publikované v Mezinárodní zurnál epidemiologie.
Ebola prezivsí mohou být cennými dárci krve. Jejich protilátky mohou mít ochranné vlastnosti a mohou také zlepsit sance na prezití u tech infikovaných Ebola.

Ctyri hlavní duvody, proc prezili Ebola, jsou rozhodující pro potírání epidemie Ebola, jsou uvedeny v publikaci dr. Zeny Steinovou - Centra HIV pro klinické a behaviorální studie na Newyorském státním psychiatrickém institutu a School of Public Health Joseph Columbia na Columbia University - a její kolegové, kterí sídlí v Centru HIV pro klinické a behaviorální studie na Newyorském státním psychiatrickém institutu a Columbijské univerzite.

První z techto duvodu spocívá v tom, ze lidé, kterí se zotavili z infekce, vyvinuli imunitu vuci soucasnému kmeni Ebola, coz jim umoznuje pecovat o nemocné s malým az zádným rizikem opetovného nakazení.

"V jistém smyslu jsou prezivsí jediní lidé na svete, kterí jsou" ockováni "proti dalsí infekci Ebola kmenem v obehu," ríká Dr. Stein. "To je jednoznacne umístuje k tomu, aby zprostredkovaly mezi infikovaným a neinfikovaným a mezi místními a zahranicními respondenty."

Druhým duvodem, který Dr. Stein a kolegové naznacili, je, ze prezivsí mohou být cennými dárci krve. Jejich protilátky mohou mít ochranné vlastnosti a mohou také zlepsit sance na prezití u tech infikovaných Ebola.

Nicméne, výzkum zatím neprokázal úcinnost tohoto druhu imunoterapie s pouzitím krve prezivsích.

Komunity mohou být více vnímavé vuci místním nástupcum Ebola nez cizí pecovatelé

Za tretím duvodem autoru existuje kulturní dynamika. Ebola, kterí prezili v postizených zemích, casto mluví v místních jazycích a komunita muze být pro svou pomoc citlivejsí nez cizí respondenti.

Autori se domnívají, ze jejich kulturní postavení by umoznilo pacientum, kterí prezili Ebola, péci jak v lékarském, tak v domácím prostredí. Krome toho by skolení a zamestnání jako opatrovatelé umoznily tem, kdo prezili, aby meli dulezitý zdroj príjmu behem období, kdy doslo ke zvysující se chudobe a stigmatizaci související s Ebola.

Ctvrtým a posledním duvodem, proc odborníci oduvodnili mobilizaci survivoru Ebola, je, ze prezivsí mohou být schopni vygenerovat zásadní odpoved na epidemii zalozenou na komunite.

Autori vysvetlují:

"Aktivity v rámci epidemie iniciované Spolecenstvím jsou uznávány za dulezité pro verejné zdraví a jiz byly úspesne prokázány v africkém kontextu. Napríklad akcní kampan na lécbu v Jihoafrické republice vytvorila efektivní, celostátní sociální hnutí mezi temito HIV pozitivními, ze je to hnutí mezi ebolami, kterí prezili, mohli prokázat svou úcinnost jako obhájci a vychovatelky, bojovat proti stigmatum a budovat duveru komunity. "

Pozustalí mohli být identifikováni prostrednictvím lékarských záznamu, vudcu komunity a verejných sdelení, uvádí redaktor. Poté, co je jejich imunita overována pomocí krevních testu, mohou se zájemci o záchranu vyskolení jako opatrovníci. To by umoznilo zamestnancum, kterí nejsou imunní, aby se prestehovali na místa, kde je jejich expozice Ebola minimalizována.

"Zpomalení a následné zastavení sírení Ebola v západní Africe je nejen dulezité pro region, ale také pro verejné zdraví po celém svete," ríká Dr. Stein, "jak dokazuje nedávné rozsírení viru do Spanelska a USA , Ale prekonání krize, kterou vytvorila spolecnost Ebola, bude vyzadovat trvalé kroky, kulturní vhled a spolupráci mezi postizenými komunitami a mezinárodne reagujícími osobami. "

Riziko obezity závisí na zamerení práce

Riziko obezity závisí na zamerení práce

Typy odpovednosti, které lidé mají v práci, mohou ovlivnit jejich sance na obezitou, podle výzkumu publikovaného v Social Science & Medicine. Lidé, kterí delají mnoho rozhodnutí v práci, jsou casteji obézní. V roce 2014 melo více nez 1,9 miliardy dospelých po celém svete nadváhu; z nich bylo více nez 600 milionu lidí obézních.

(Health)

Kdyz pacienti na vseobecné anestetike vedí - EEG vzory mohou ríct

Kdyz pacienti na vseobecné anestetike vedí - EEG vzory mohou ríct

Vedci zjistili, ze elektroencefalografické vzory EEG - elektrická aktivita mozku - ukazují, kdy pacienti pod celkovým anesteziem propofol ztrácejí a znovu získají vedomí. Zjistení byla zverejnena v posledním vydání PNAS Early Edition. EEG je siroce pouzíván ve výzkumu a lékarství jako uzitecný nástroj pro studium mozku - pouzívá se k merení elektrické aktivity a odvození nervové aktivity v mozku.

(Health)