cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vedomí stravování muze pomoci lidem zhubnout, studijní nálezy

Lidé, kterí chtejí zhubnout, by se meli snazit dát jídlu plnou pozornost, nez jíst, zatímco delají neco jiného, ??jako je sledování televize nebo práce. Navrhuje tedy novou studii, která hodnotí úcinek vetsího vedomí stravování v programu pro správu hmotnosti.
Nedávný výzkum ukázal, ze kombinování pozorného stravování a úcast na programu hubnutí muze pomoci lidem ztrácet významne vetsí váhu.

Studie, kterou vede Carolyn Dunn, profesor a odborník na výzivu na státní univerzite v Severní Karolíne (NC) v Raleighu, je predstavena na letosním Evropském kongresu o obezite, který se koná v portu v Portugalsku.

Profesor Dunn a kolegové zhodnotili úcinnost zvysující se pozornosti stravování v online programu pro správu váhy s názvem Eat Smart, Move More, Weigh Less (ESMMWL) vyvinutý NC State University a NC Division of Public Health.

Obezita je celosvetový problém verejného zdraví, který dnes postihuje více nez dvakrát tolik lidí, nez tomu bylo v roce 1980.

Podle odhadu pro rok 2014 je více nez 1,9 miliardy dospelých po celém svete povazováno za nadváhu, vcetne 600 milionu lidí s obezitou. Ve skutecnosti zije vetsina lidí v oblastech sveta, kde je obezita vetsí vrah nez podváha.

Obezita je hlavním problémem verejného zdraví nejen proto, ze snizuje kvalitu zivota, ale také proto, ze zvysuje riziko spatného dusevního zdraví a chronických onemocnení, jako je diabetes typu 2, srdecní onemocnení, mrtvice a nekteré druhy rakoviny.

Ve Spojených státech, kde více nez 1 z 3 dospelí (37%) trpí obezitou, je tento stav obrovskou zátezí pro ekonomiku. Celkový zdravotní poplatek za lécbu obezity v USA v roce 2008 dosáhl 147 miliard dolaru.

Zamerte se na jídlo a stravování

Prestoze je obezita preventivní, není snadné resit problém; mnoho prícin a prispívající faktory - vcetne chování, zivotního prostredí a genetické predispozice - spolupracují na zahájení a udrzení této nemoci.

Individuální chování ovlivnuje dietu, mnozství fyzické aktivity nebo necinnosti a uzívání léku. Faktory zivotního prostredí - jako je dostupnost rady potravin, prílezitost pro fyzickou aktivitu, vzdelávání a marketing potravin - mají také velký dopad.

Pozornost je druh buddhistické meditace, pri níz se clovek soustreduje na své soucasné myslenky, pocity a pocity a na to, co je v jejich prostredí "práve ted".

Dulezitou vlastností pozornosti je venovat pozornost bez úsudku a hodnocení - neexistuje zádné správné nebo spatné myslení nebo cítení, je zde pouze povedomí o tom, co se práve deje.

Mindfulness vstoupil do hlavního proudu jako lécebná praxe v 80. letech prostrednictvím práce lidí, jako je Jon Kabat-Zinn a jeho Mindfulness-Based Stress Reduction program na University of Massachusetts Medical School ve Worcesteru, kde je nyní Centrum pro vedomí.

Ve své knize Pricházíme k nasim smyslum, Kabat-Zinn píse, ze kdyz venujeme pozornost chuti, "i nejjednodussí potraviny poskytují vesmír smyslové zkusenosti."

Vedomí stravování v on-line programu pro správu váhy

ESMMWL, 15-týdenní on-line program vyhodnocený v nové studii, pouzívá myslenku "plánovaného chování", aby pomohl úcastníkum zmenit návyky, o nichz je známo, ze jsou spojeny s rízením hmotnosti.

Zivý instruktor poskytuje skolení online ve stejnou dobu kazdý týden skupine úcastníku, kterí se spojují prostrednictvím svého pocítace, tabletu nebo smartphonu.

Aby bylo mozné zhodnotit úcinek pridávání pozorného stravování do programu, vedci pozádali úcastníky, aby vyplnili dotazník s 28 polozkami nazvaný Dotazník pro duveryhodné stravování (MEQ). MEQ hodnotí pet ruzných oblastí vnímavého jídla.

Program vyuzívá prístup k ohleduplnému stravování, kdy je úcastník vyzván, aby se soustredil na mnoho aspektu jednání a interakce s potravinami, jako je venování pozornosti chuti, zaznamenávání hladu a plnosti, plánování jídel a obcerstvení.

Vedomí stravování vás také vyzývá, abyste meli "jednu nebo dve kousky" jídel, které jsou vyssí v kaloriích a "jen vychutnejte chut".

Pro své studium, které má formu randomizované kontrolované studie, se výzkumníci zeptali lidí, kterí se chtejí zaregistrovat na ESMMWL, pokud by byli ochotni se zúcastnit.

Ze 80 úcastníku, kterí odpovedeli ano, 42 bylo náhodne prideleno intervencní skupine a 38 kontrolní skupine (bylo skutecne zarazeno na cekací listinu).

Výsledky ukázaly, ze úcastníci, kterí dokoncili program (celkem 28), ztratili vetsí váhu nez 36, kterí zustali v kontrolní skupine po celou dobu trvání.

Prumerná hmotnostní ztráta ve skupine, která dokoncila program, byla 1,9 kilogramu (4,2 liber) ve srovnání s prumernou ztrátou hmotnosti 0,3 kilogramu v kontrolní skupine, coz výzkumníci oznacili za "statisticky významné".

Vsichni úcastníci dokoncili MEQ, ale pred a po rozdílech v celkovém skóre a skóre na podskupinách byly výrazne vetsí ve skupine, která dokoncila program nez kontrolní skupina. Autori poznamenávají své závery:

"Výsledky naznacují, ze existuje uzitecná souvislost mezi dusevním stravováním a úbytkem telesné hmotnosti. Soucasná studie prispívá k citlivosti literatury, nebot existuje jen velmi málo studií, které pouzívají prísnou metodologii k prozkoumání úcinnosti intervence na uvázlivé stravování."

Zjistete, jak meditace v mysli pomáhá rídit emoce.

Studie ukazuje, jak se bakterie mohou vyhnout antibiotikum

Studie ukazuje, jak se bakterie mohou vyhnout antibiotikum

V nové studii vedci objevili jeden zpusob, ve kterém bakteriální bunky mohou prezít osetrení antibiotiky, se potenciálne otevírá dvere do nových diagnostických a lécebných strategií pro radu infekcních onemocnení. Výzkumní pracovníci zjistili, vysoké hladiny OBG chránený bakterie E. coli proti antibiotikum zvýsením hladiny toxické molekuly zvané HokB.

(Health)

Vitamin C muze zabíjet léky odolné TB bakterie

Vitamin C muze zabíjet léky odolné TB bakterie

Vitamin C muze v laboratorní kulture zabít bakterie tuberkulózy (TB) rezistentní proti lékum, podle nového, prekvapivého objevu odborníku na Albert Einstein College of Medicine spolecnosti Yeshiva University. Výzkum zverejnený v Nature Communications naznacuje, ze pridání vitaminu C do stávajících léciv TB by mohlo zkrátit lécbu TBC.

(Health)