cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Masivní stupnice v prístupu k lécbe HIV

"Videli jsme obrovský rozsah prístupu k lécbe HIV, který mel dramatický úcinek na zivoty lidí vsude," rekl Michel Sidibé, výkonný reditel UNAIDS, jako novou zprávu Spolecného programu OSN o HIV / AIDS (UNAIDS) byl propusten v Berlíne a Zeneve vcera, 21. listopadu.
Díky znacnému posílení, a to i behem financní krize, má nyní prístup k této zivot zachranující lécbe HIV témer 50% lidí, kterí mají nárok na antiretrovirovou terapii.
"I ve velmi tezké financní krizi prinásejí zeme odpovedi na AIDS," uvedl Sidibé.
Nová zpráva ukazuje, ze rok 2011 byl pro odpoved na AIDS "rokem zmeny hry". Stejne jako nebývalé výsledky, bylo dosazeno obrovského pokroku v oblasti vedy a politického vedení.
Svetová zpráva UNAIDS o AIDS za rok 2011 ukazuje, ze infekce HIV a úmrtí související s AIDS klesly na nejnizsí úroven od vrcholu epidemie:

  • Nové infekce HIV klesly od roku 1997 o 21%.
  • Úmrtí na nemoci spojené s AIDS klesly od roku 2005 o 21%.
Odhady UNAIDS a Svetové zdravotnické organizace (WHO) ukazují, ze v roce 2010 bylo v antiretrovirové terapii pristoupeno 6,6 milionu (47%) z 14,2 milionu osob zpusobilých k lécbe v zemích s nízkým a stredním príjmem. Od roku 2009 to predstavuje nárust o 1,35 milionu.
Zpráva také uvádí, ze existují casné známky toho, ze lécba HIV zacíná výrazne snizovat pocet nových infekcí HIV a od roku 1995 odvrátila 2,5 milionu úmrtí.

Lidé zijící s HIV zijí déle a úmrtí související s AIDS klesají díky záchranným úcinkum terapie. Odhady ve zpráve ukazují, ze ke konci roku 2010 bylo priblizne:
  • 34 milionu lidí na celém svete zijících s HIV.
  • 2,7 milionu nových infekcí HIV v roce.
  • 1,8 milionu úmrtí na nemoci spojené s AIDS v roce.
Zdá se, ze prevence HIV vede k významnému pokroku, nebot nové infekce HIV byly ve vetsine cástí sveta výrazne snízeny nebo stabilizovány.

Napríklad v subsaharské Africe míra nových infekcí HIV poklesla o více nez 26% od vrcholu epidemie v roce 1997. A v Jizní Africe, zeme s nejvyssí mírou nových infekcí HIV na svete, pokles, protoze vrchol je jedna tretina.
Nové infekce HIV se také snizují v jiných cástech sveta, napríklad v Karibiku, kde jsou úrovne o tretinu nizsí nez v roce 2001, jizní a jihovýchodní Asie, kde sazby od roku 2006 klesly o více nez 40% av Indii , kde klesly o 56%.
V nekterých cástech sveta se vsak stále zvysuje míra nových infekcí HIV. Patrí mezi ne východní Evropa a strední Asie, Oceánie a Strední východ a severní Afrika. Jinde zustala stabilní.
Ve zpráve se uvádí, ze není jen prístup k lécbe, která zpusobuje pokles míry nové infekce HIV, ale také zmeny v sexuálním chování, zejména u mladých lidí, kterí mají méne sexuálních partneru, pouzívají více kondomu a cekají delsí dobu, nez se stanou sexuálne aktivní nez generace rodicu.
Chcete-li stáhnout kopii plné verze PDF "Zpráva UNAIDS Svetový den AIDS za rok 2011: Jak se dostat na nulu: rychlejsí, chytrejsí, lepsí", kliknete zde.
Napsal Catharine Paddock PhD

Krecové zíly - EVLT a HLS mají podobnou úcinnost a bezpecnostní hodnoty

Krecové zíly - EVLT a HLS mají podobnou úcinnost a bezpecnostní hodnoty

HLS (vysoká ligace a odizolování) a EVLT (endovenózní laserová lécba) mají podobnou úcinnost a míru bezpecnosti pri lécbe nedostatecnosti velké saphenózní zíly (GSV), avsak po EVLT se vyskytují mírne méne recidiv nez HLS, výzkumníci ze Sárska Univerzitní nemocnice, Homburg, Nemecko, hláseno v Archivu dermatologie.

(Health)

Autoprotilátky zamerené na tkáne u 32 milionu Americanu

Autoprotilátky zamerené na tkáne u 32 milionu Americanu

Ve Spojených státech má 32 milionu jedincu autoprotilátky, z nichz nejvíce prevládají antinukleární protilátky (ANA), podle setrení provedeného Národním institutem environmentálních zdravotnických ved (NIEHS), agenturou National Institutes of Health NIH). Ackoli vysetrování je první, kdo zkoumá prítomnost autoprotilátek u jedincu ve Spojených státech, výsledky jsou zdaleka neocekávané, odhalilo Americkou asociaci autoimunitních nemocí (AARDA).

(Health)