cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Masivní závislost na drogách Prístup k lécbe Gap po celém svete, ríká WHO

Nové informace o zdrojích, které se zabývají prevenci a lécbu zneuzívání drog a alkoholu je nyní k dispozici pro 147 zemí v novém informacním systému Svetové zdravotnické organizace (WHO). V minulosti byla drogová závislost diskriminována a nebyla povazována za hlavní zdravotní problém, následne vetsina lidí nedostala lécbu, kterou potrebovali.
Kdyz je nekdo závislé na drogách to znamená, ze má nutkavou potrebu uzívat drogu, coz muze být bud ilegální nebo léky na predpis, jinak mají pocit, ze nemohou správne fungovat. Aby se porucha vyresila, uzivatelé musí dostat správnou lécbu a odbornou pomoc - jinak by abstinencní príznaky výrazne zvýsily riziko relapsu.

Vetsina z nich nemá prístup k lécbe

Dr. Shekhar Saxena, reditel odboru dusevního zdraví a zneuzívání látek WHO, rekl:
"Drogová závislost je poruchou, s níz lze lécit efektivne, ale bohuzel vetsina osob, které ji potrebují, nemá prístup k lécbe. Údaje uvedené v novém systému ilustrují obrovské nedostatky, které stále existují v oblasti drogové závislosti lécba.
Stále více zemí si vsak uvedomuje prínos lécby závislosti na drogách a alkoholu nejen pro samotné jedince, ale také pro spolecnost a hospodárství. "

V roce 2010 se nejméne jednou pokusilo nelegální droga témer 230 milionu dospelých ve veku 15 az 64 let nebo 5% dospelé populace. Dvacet sedm milionu z nich melo vázný problém s drogami.

Informace o financování, personálu a sluzbách

WHO má databázi, která obsahuje informace o 88% populace planety týkající se financování, zamestnancu a sluzeb; volal Zdroje pro prevenci a lécbu poruch uzívání látek, je soucástí databáze WHO Global Health Observatory Database. Níze jsou uvedeny nekteré údaje z databáze (informace se obecne týkají celého sveta):
  • Na lécení poruch uzívání drog a alkoholu je k dispozici 1,7 luzek na 100 000 obyvatel. (Více informací)

  • 30% zemí má k dispozici metadon a buprenorfin pro pacienty vyzadující udrzovací lécbu závislosti na opioidech. (Více informací)

  • 9% vsech národu na celém svete má rutinní screening a krátké intervence na uzívání alkoholu a poruchy uzívání alkoholu v primární zdravotní péci. (Více informací)
Podle Dr. Vladimíra Poznyaka, koordinátora týmu pro rízení lécivých látek v WHO:
"Dostupnost lécby závislosti na drogách zaostává za nasimi daty za pécí a péci nabízenou pro jiné nemoci. Napríklad pouze 45% hodnocených zemí dokáze poskytnout základní léky k lécbe závislosti na heroinu a jiných opiátech a témer polovina zemí, kde je lécba dostupná, tezí ze sluzeb nejvýse jeden z peti osob s poruchami uzívání drog. Ctvrtina zemí, které identifikují opiáty jako hlavní problém s drogami, nenabízí radu léku doporucených WHO. "


Spotreba alkoholu na obyvatele (WHO: 2008)

Nenárocná a efektivní lécba je k dispozici

Je dulezité, aby lidé vedeli, ze existují úcinné léky s nízkými náklady, které jim pomohou s drogovou závislostí. Standardizovaná psychologická terapie muze být také uzitecná pro to, aby se lidé vrátili na nohy. Terapie má nekolik cílu: snízit utrpení, ublízit sebe ci ostatním a zlepsit kvalitu zivota pro budoucnost.
Závislost na heroinu je príklad poruchy uzívání drog, která byla lécena temito efektivními metodami s nízkými náklady. Heroin je nebezpecne návyková omamná látka získaná z morfinu. Cílená lécba byla velmi úspesná pri snizování infekce HIV zpusobené sdílením jehel, trestnou cinností a rizikem predávkování.
Od roku 2009 se WHO spolu s Úradem OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) snazí o zvýsení dostupnosti lécby pro osoby s problémy s alkoholem a drogami.
Pouze 82 zemí nabízí zdravotnické sluzby osobám s poruchami uzívání drog. Odborníci tvrdí, ze lepsí informovanost verejnosti o problémech s alkoholem a drogami ao tom, jak mají vliv na verejné zdraví, jsou zásadní. Agentury vlády a verejné zdravotnictví po celém svete verí, ze lécba by mela být k dispozici vsude.
Napsal Sarah Glynn

Zlepsuje se funkce plic pomocí hluboké stimulace mozku?

Zlepsuje se funkce plic pomocí hluboké stimulace mozku?

Studie v únorovém císle Neurochirurgie, oficiální casopis kongresu neurologických chirurgu, odhaluje, ze hluboká stimulace mozku (DBS), bezne uzívaná k lécbe osob s poruchami pohybu nebo chronickou bolestí, ovlivnuje také funkce dýchacích cest. Vedoucím výzkumným pracovníkem studie byl Dr. Jonathan A.

(Health)

Potravinový toxin muze zpusobit roztrousenou sklerózu

Potravinový toxin muze zpusobit roztrousenou sklerózu

Nový výzkum predlozený na vedecké schuzi dodává rostoucímu mnozství dukazu o tom, ze toxin produkovaný beznou chybou potravy muze vyvolat roztrousenou sklerózu, zánetlivé onemocnení centrální nervové soustavy. Dr. Jennifer Linden, mikrobiologka na Weill Cornell Medical College v New Yorku, predstavila výzkum na konferenci ASM Biodefense a Emerging Diseases Research Meeting, která se koná ve Washingtonu v roce 2014.

(Health)