cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Malárie Smrtí hluboce podcenované

Nová analýza úmrtnosti na malárii zverejnená v roce 2007 Lancet tento týden naznacuje, ze úmrtí na parazitní onemocnení na celém svete bylo znacne podcenováno, zejména u dospelých. Pokud je tato studie potvrzena, má studie obrovské dusledky pro to, jak velká cást charitativních penez jsou vynalozena na kontrolu této nemoci. Nicméne studie také zjistila, ze díky zlepsení prevence a lécby, jako jsou léky proti malárii a síte na luzka osetrené insekticidy, rychle klesá úmrtí na malárii.
Výzkumníci z Ústavu pro merení a hodnocení zdraví (IHME) na Washingtonské univerzite v Seattlu v USA odhadují, ze témer 1,24 milionu lidí zemrelo na malárii v roce 2010, coz je témer dvojnásobek hodnoty odhadované Svetovou zdravotnickou organizací (WHO) stejný rok.
Ríká se, ze predchozí studie prehlédly mnoho úmrtí, protoze se domnívají, ze vetsina obetí jsou deti mladsí 5 let. Ve své analýze vsak vedci IHME zjistili, ze v roce 2010 nemoc postihla více nez 78 000 detí ve veku 5 az 14 let a více nez 445 000 lidí ve veku 15 let a více, coz naznacuje, ze více nez 40% vsech úmrtí na malárii jsou lidé ve veku od 5 let.
Hlavním autorem studie je Dr. Christopher Murray, reditel IHME. Rekl tisk:
"Ucíte se ve zdravotnické skole, ze lidé vystavení malárii jako deti rozvíjejí imunitu a zrídka umírají na malárii jako dospelí."
"To, co jsme nalezli v nemocnicních záznamu, záznamy o úmrtích, pruzkumy a dalsí zdroje, ukazuje, ze tomu tak není," dodal.
Jeden z hlavních duvodu nového odhadu Murraye a kolegy je mnohem vetsí, nez se puvodne predpokládalo, protoze se jednalo o verbální údaje o pitvách, kdy vedci rozhovory s príbuznými zesnulého zjistili prícinu smrti.
Reseachers z IHME a dalsích institucí napsali clánek ve speciálním císle Metriky populace v srpnu 2011, podporující vedu o slovní pitve.
Vedci zjistili, ze verbální pitva byla obzvláste cenná pri odhadování úmrtí na malárii v Indii, kde byly hrube podhodnoceny jak u detí, tak u dospelých. Navrhují více nez 37 000 lidí v Indii ve veku nad 15 let zemrelo v roce 2010 na parazitní onemocnení.
Ale sance na úmrtí z malárie v Indii také od roku 1980 rychle klesaly, ríkají.
Celková úmrtí na celosvetovou malárii celkove vzrostla od roku 1985 priblizne o dvacet let, nez v roce 2004 dosáhla vrcholu 1,8 milionu. Poté kazdorocne klesá a mezi roky 2007 a 2010 kazdorocne klesla o více nez 7%.
Nejvetsím dopadem na snízení úmrtí na malárii bylo obrovské zvýsení uzívání insekticidem osetrených luzek a artemisinin kombinace lécby (ACTs), ríkají výzkumníci.
To bylo mozné kvuli organizacím, jako je Globální fond pro boj proti AIDS, malárii a tuberkulóze, zrízenému v roce 2001 a vytvorení WHO Roll Back Malaria, Malaria No More a Nothing but Nets.
Peníze, které kazdorocne vynakládáme na boj s malárií, také vzrostly nesmírne: v roce 2009 dosáhla celková cástka více nez 2 miliardy dolaru. Pouze o osm let dríve, v roce 2001, bylo podle odhadu IHME, které v lonském roce uvedlo, ze domovy s alespon jednou insekticidem osetrenou luzkovou sít byly spojeny s 23% nizsím poctem úmrtí detí.
Pokrok v boji proti malárii je zvláste viditelný v Africe. Zeme jako Zambie a Tanzanie zaznamenaly pokles úmrtí na tuto nemoc o více nez 30% od roku 2004 do roku 2010.
Autori zduraznují, ze je dulezité udrzet tyto zisky a nedovolit, aby celosvetová hospodárská situace omezila tok financních prostredku.
Spolecnost IHME pred nekolika mesíci oznámila, ze rust prostredku na rozvoj zdravotní péce mezi lety 2009 a 2011 výrazne zpomalil. Globální fond v poslední dobe oznámil, ze zrusí dalsí kolo financování. Tyto trendy pro programy malárie neverí dobre, ríkají autori.
Spolupracovník Stephen Lim, docent globálního zdraví spolecnosti IHME, rekl:
"Pokud bude globální fond oslabený, svet by mohl ztratit 40% veskerých prostredku urcených na boj s malárií."
Rekl, ze ztráta této velikosti by urcite ohrozila zdraví lidí v zemích, kde je malárie bohatá, z nichz mnohé jsou také nejchudsími zememi na svete.
"Musíme uvazovat o zpusobech, jak vyplnit deficity financování, abychom zajistili pokrok v oblasti úmrtnosti na malárii," rekl Lim.
Doprovodný redaktor ve stejném císle Lancet vyzývá k prijetí naléhavých opatrení k prezkoumání techto zjistení ak opetovnému sjednocení priorit v oblasti kontroly malárie.
Ríká se, ze nové nálezy naznacují, ze malárie muze být mnohem dulezitejsí prícinou úmrtí v detství, nez se dríve myslelo, coz má vázné dusledky pro programy pro prezití detí. Studie rovnez ukazuje, ze malárie je dlouhodobejsím ohrozením zdraví dospelých, coz znamená, ze programy kontroly a eradikace malárie by mely být pro tuto skupinu také více náchylné.
Redaktori deníku písí, ze studie rovnez zduraznuje dulezitou a naléhavou potrebu ozivit nase zdravotnické informacní systémy:
"Potrebujeme spolehlivé údaje o primární prícine úmrtí, abychom zajistili, ze trendy úmrtnosti na malárie budou snadno a spolehlive monitorovány - a budou jednat."
Doporucují, aby SZO nyní provedlo nový soubor technických a politických analýz a udelilo úlohu mnohem sirsí skupine odborníku nez 15 clenum, kterí v soucasné dobe tvorí Poradní výbor pro WHO v oblasti malárie (MPAC).
Nový orgán by mel prezkoumat nové poznatky a jejich dusledky pro programy kontroly malárie. Orgán by mel zahrnovat odborníky na prezití detí a zástupce zemí.
"Tuto prílezitost musíme pochopit naléhavostí a optimismem," písí.
Studie byla financována z Nadace The Bill & Melinda Gates a je soucástí pokracující série ze studie Globální zátez nemocí, zranení a rizikových faktoru 2010, která minulý rok zverejnila globální údaje o detské úmrtnosti, úmrtnosti matek, rakovine prsu , a rakovina delozního hrdla. Ocekává se, ze údaje o dalsích nemocech budou zverejneny pozdeji v tomto roce.
Napsal Catharine Paddock PhD

Vzduchotesné budovy ohrozují kognitivní funkci

Vzduchotesné budovy ohrozují kognitivní funkci

Lidé pracující v dobre vetraných kancelárích s podprumernými úrovnemi vnitrních polutantu a oxidu uhlicitého fungují výrazne lépe nez ti, kterí pracují v kancelárích s typickými úrovnemi, podle nové studie publikované v Perspektivách zivotního prostredí v oblasti zdraví. Vnitrní znecistení ve vzduchotesných budovách muze snízit kognitivní schopnosti.

(Health)

Deti s nadváhou jiz mají rizikové faktory pro onemocnení srdce

Deti s nadváhou jiz mají rizikové faktory pro onemocnení srdce

Prevalence detské obezity se zvysuje po celém svete, nyní výzkumníci ríkají, ze 2 ze 3 detí s tezkým obezitou mají alespon jeden rizikový faktor pro kardiovaskulární onemocnení. Studie je publikována online v Archives of Disease in Childhood. Výsledky studie vycházejí z údaju poskytnutých pediatry holandskému oddelení pediatrického dozoru.

(Health)