cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Velká deprese zanechává metabolický podpis

Vedci ucinili prekvapivý objev, ze velká deprese opoustí metabolickou znacku a poskytuje jim nový pohled na povahu této poruchy.
Vedci neocekávane objevili vyssí hladiny mitochondriální DNA ve vzorcích odebraných od zen s historií závazné deprese související se stresem.

Toto neocekávané zjistení, publikované v Soucasná biologie, byl ucinen, kdyz prof. Jonathan Flint a kolegové zkoumali geny, které by mohly zvýsit riziko deprese.

"Nejdulezitejsím zjistením je, ze mnozství mitochondriální DNA se mení v reakci na stres," ríká prof. Flint, profesor molekulární psychiatrie na Oxfordské univerzite ve Velké Británii.

Mitochondrie jsou nekdy známé jako mocninné bunky, které vytvárejí energii, která je nezbytná pro to, aby bunky mohly plnit své role. Zvýsení mitochondriální DNA (mtDNA), vysvetluje profesor Flint, muze znamenat zmenu v mitochondriích a bunecné energetice.

"Vidíme necekané spojení mezi bunecnou energetikou a velkou depresí, která byla vzdy povazována za poruchu nálady," pokracuje.

Objev se objevil náhodou, kdyz výzkumníci vysetrovali geny tisícu zen s opakující se depresí, porovnávajíc je s genetickými genetickými úcastníky.

Ve vzorcích DNA odebraných od zen s historií deprese souvisejícího se stresem - casto souvisejících s formami detského protivenství, jako je takové sexuální zneuzívání - výzkumníci zjistili, ze ve srovnání se vzorky ostatních úcastníku studie bylo prítomno více mitochondriální DNA.

"Byli jsme prekvapeni zjistením, ze existuje rozdíl v mitochondriální DNA - tak prekvapilo, ze trvalo dlouho, nez jsme se presvedcili, ze je to skutecné, a ne artefakt," vypráví profesor Flint.

Deprese muze nastat v dusledku chemických látek v mozku, genetice a zivotních situacích. Konkrétne situace, které jsou trvale stresující, mohou zvýsit riziko vzniku deprese. Pokud se stres nerozhodne správne, muze se jednat o osoby s nízkým rizikem a mít výrazný vliv na jejich zdraví.

Studie nabízí "snímek vztahu mezi molekulárními markery a depresí"

Profesor Flint a jeho tým se zamerili na vysetrování dalsího molekulárního procesu, který predchozí studie souvisejí s depresí. Výzkumníci prokázali, ze zmeny metabolismu mohou zmenit míru stárnutí, coz je indikováno zkrácením telomer - sekvence, které zakrývají konce chromozomu, aby je ochránily pred poskozením.

Tým premýslel, zda zpusob, jakým se telomery erodují, se zmení vedle zmeny mnozství mitochondriální DNA. Pomocí sekvencování celého genomu tým zjistil, ze tomu tak skutecne bylo.

K posouzení, zda tyto molekulární zmeny byly zaprícineny stresem, tým vysetroval laboratorní krysy, které byly vystaveny stresu po dobu 4 týdnu. Nejen, ze toto vysetrení prokázalo, ze molekulární zmeny byly zpusobeny stresem, ale tyto zmeny byly do urcité míry reverzibilní a vyvolaly je kortikosteron, stresový hormon.

Tyto molekulární zmeny mohou naznacovat, jak se telo vyrovná s hlavními environmentálními stresory, uvádí prof. Flint.

Vnímání hrozby, jako je historie zneuzití, by mohlo vést k rade metabolických zmen jako k forme ochrany. "Deprese muze být v jistém smyslu povazována za metabolickou reakci na vnímaný stres," navrhuje prof. Flint.

Tým doufá, ze tyto zmeny mohou být pouzity jako biomarkery stresu a souvisejících stavu. Úrovne mitochondriální DNA, napríklad, by mohly být hodnoceny po prubehu lécby, aby se zjistila, jak úspesná byla lécba.

"Máme jen snímek vztahu mezi molekulárními markery a depresí," priznává profesor Flint, coz naznacuje, ze je zapotrebí dalsího výzkumu. "Chceme vedet, jak se casem mení - pred, behem a po depresivním onemocnení. Tyto informace nám povedí hodne o jejich klinické uzitecnosti."

Nedávno, Zdravotní novinky dnes publikováno v redakcním clánku publikovaném v BMJ, ve kterém profesor psychiatrie argumentuje, ze deprese je zpusobena nízkou hladinou neurotransmiteru serotonin je mýtus.

Parazit afrického malárie je geneticky odolný vuci nejlepsím protilámovým lékum

Parazit afrického malárie je geneticky odolný vuci nejlepsím protilámovým lékum

Online report v casopise Malaria Journal odhaluje, ze vedci objevili genetické mutace v nejnebezpecnejsím malaristickém parazitu v Africe, který je ciní odolnými vuci jednomu z nejsilnejsích léku proti malárii. Výzkumníci poukazují na to, ze zjistení je jasným pripomenutím, ze dokonce i ty nejlepsí zbrane proti malárii by mohly být zastaralé.

(Health)

První zarízení zabranující migrénnímu bolesti hlavy získává schválení FDA

První zarízení zabranující migrénnímu bolesti hlavy získává schválení FDA

US Food and Drug Administration vydala své první schválení pro uvedení na trh zarízení pro prevenci migrénových bolestí hlavy. Federální agentura ríká, ze zarízení, které prichází ve forme celenky, která prinásí nervový stimulující nízký elektrický proud, muze prinést úlevu pacientum, kterí nemohou tolerovat soucasné migrény.

(Health)