cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nízký cholesterol není dobrým znamením pro pacienty s karcinomem ledvin

Nový výzkum dodává dalsí zvrat do stále slozitejsí historie kolem cholesterolu a zdraví. Zdá se, ze nízký cholesterol, o kterém nám rekli, je dobré pro nase srdce, není dobrým znamením pro lidi s rakovinou ledvin, protoze nová studie ukazuje, ze je spojena se zvýseným rizikem úmrtí.

Starsí výzkumník Tobias Klatte, odborný asistent na Lékarské univerzite ve Vídni v Rakousku, a jeho kolegové písí o nálezu v casopise BJU International. Doporucuje se, aby pri sledování pacientu s karcinomem ledvin byly vzaty v úvahu testy cholesterolu.

Existují rostoucí dukazy, ze vztah mezi cholesterolem, zdravím a onemocnením je slozitejsí, nez si myslel první. Napríklad ve vztahu k rakovine navrhli vedci z USA základní mechanismus, který ovlivnuje jak rakovinu, tak nízký LDL (tzv. "Spatný") cholesterol. A dalsí studie vedená týmem v Austrálii naznacuje, ze rakovina se sírí pomocí spatného cholesterolu.

Dokonce ani rozdelení mezi "dobrým" a "spatným" cholesterolem není tak jasné, jak se zdá. V lednu 2014 jsme se dozvedeli, jak HDL nebo takzvaný "dobrý" cholesterol má svou spatnou stránku, kdyz výzkum vedený Clevelandskou klinikou v USA objevil molekulární proces, pri kterém ztrácí své ochranné vlastnosti a místo toho prispívá k rozvoji koronární arterie choroba.

Podrobnejsí informace o vztahu mezi cholesterolem a rakovinou ledvin prof. Klatte a kolegové analyzovali predoperacní hladiny celkového cholesterolu v krvi u 867 pacientu s karcinomem ledviny - nejcastejsím typem rakoviny ledvin u dospelých. Pacienti byli sledováni po mediánu 52 mesícu.

Pridávání hladin cholesterolu na rizikové faktory zvysuje presnost prognózy

Analýza zjistila, ze pacienti, kterí meli pred lécbou nízký cholesterol v krvi, mely tendenci vyvinout pokrocilejsí nádory a jejich rakovina ledvin se behem lécby rozsírila více.


Pacienti, kterí meli nízkou hladinu cholesterolu v krvi pred lécbou, mely tendenci vyvinout pokrocilejsí nádory a jejich rakovina ledvin se rozsírila více behem sledování.

Bylo také zjisteno, ze pacienti s vysokým hladinem cholesterolu meli o 43% nizsí riziko úmrtí na rakovinu ledvin nez protichudci s nízkým obsahem cholesterolu.

A kdyz pridali hladiny cholesterolu pred lécbou tradicním rizikovým faktorum, vedci zjistili, ze to zvysuje presnost prognóz.

Studie nezkoumala biologický duvod zjistení - to je jeste treba vyjasnit, poznamenávají autori. Oni spekulují, ze mozná nekteré slozky cholesterolu ovlivnují aktivitu rakovinových cest ovlivnujících rust nádoru a sírení.

At uz je jakýkoli duvod, tým naznacuje, ze testování cholesterolu muze pomoci lékarum sledovat a lécit pacienty s karcinomem ledvin.

"Vzhledem k tomu, ze tato studie byla hypotézou, by nase zjistení mely být potvrzeny v nezávislých souborech dat. Pokud se potvrdí, pacienti s nízkým cholesterolem mohou být povazováni za vysoce rizikové a mohou být léceni nebo sledováni agresivneji," ríká profesor Klatte.

Jedním z mozných vysvetlení, dodává, je, ze nádor snizuje hladinu cholesterolu, coz zpusobuje pokles jeho hladiny. Pokud tomu tak je, pak by bylo mozné uvazovat o lécbe v dusledku prerusení dodávky cholesterolu a hladovení nádoru.

Dospívající se ucí jako fyzická aktivita 60 let, uvádí studie

Dospívající se ucí jako fyzická aktivita 60 let, uvádí studie

Nedostatek fyzické aktivity je rizikovým faktorem mnoha vázných stavu. Skutecnost, ze ani dospelí, ani dospívající lidé nemají tolik cvicení, jak by meli, mozná není prekvapující. Ale nový výzkum ukazuje, ze situace by mohla být mnohem znepokojivejsí, nez se dríve domnívalo. Teenageri získají tolik fyzického cvicení jako senioru, podle nové studie.

(Health)

Studijní dukaz podporuje nové léky k prevenci srázení krve

Studijní dukaz podporuje nové léky k prevenci srázení krve

Lék Eliquis (apixaban) je nová anticoagulantní volba, která je prinejmensím stejne úcinná jako ostatní bezné redidla krevního reciste a mozná lépe pri snizování výskytu závazného krvácení, podle nedávného pokusu. Eliquis, perorální prímý inhibitor faktoru Xa vyvinutý spolecností Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) a spolecností Pfizer Inc.

(Health)