cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dlouhá pracovní doba spojená s vetsím rizikem mrtvice

Workaholici mohou ohrozit své zdraví poté, co nová studie odhalí, ze pracovní doba 55 hodin nebo více týdne muze vést k 33% vyssímu riziku mozkové mrtvice.
Vynalození dlouhých pracovních hodin muze podstatne zvýsit riziko mrtvice.

Výzkum také odhaluje, ze ti, kterí pracují dlouhou dobu, mohou být také vystaveni vyssímu riziku vzniku koronárních onemocnení srdce.

Studie, publikovaná v Lancet, je nejvetsí svého druhu, aby zkoumala vazbu mezi pracovní dobou a kardiovaskulárním zdravím.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) jsou koronární onemocnení srdce a mrtvice v soucasné dobe zarazeny mezi první a páté v top 10 prícinách úmrtí v USA.

Není to poprvé, kdy byly zkoumány úcinky delsí pracovní doby. Minulý rok, Zdravotní novinky dnes hlásil, ze lidé, kterí pracovali mezi 61-70 hodin týdne, meli o 42% vyssí riziko vzniku ischemické choroby srdecní, ve srovnání s temi, kterí pracují 40 nebo méne hodin.

Podle pruzkumu provedeného v lonském roce prumerná týdenní pracovní doba v USA prekrocila tradicní 40 hodin, které obvykle vláda uvádí. Namísto toho zamestnanci na plný úvazek uvedli v prumeru 47 hodin práce týdne, coz je témer bezný den ve standardním rozvrzení od pondelí do pátku 9-5.

Zkoumat, výzkumníci z University College London (UCL) v Británii nejdríve provedli systematický prehled a metaanalýzu studií z Evropy, Austrálie a USA.

Riziko mrtvice se zvysuje s pracovní dobou

Byly analyzovány údaje z 25 studií zahrnujících více nez 600 000 muzu a zen ze trí zemí, které byly sledovány v prumeru 8,5 roku. Výzkumníci zjistili, ze jedinci pracující 55 nebo více hodin meli 13% vyssí riziko vzniku koronární choroby srdecní.

Tato hodnota zustala stejná i poté, co vedci vzali v úvahu jiné rizikové faktory, jako je vek, pohlaví a socioekonomický stav.

Riziko mrtvice bylo také zjisteno, ze bylo mnohem vyssí u prepracovaných jedincu. Výzkumníci analyzovali data ze 17 studií zahrnujících 500 000 muzu a zen, kterí byli sledováni v prumeru 7,2 roku. Výsledky ukázaly, ze riziko cévní mozkové príhody bylo 1,3 krát, nebo 33%, vyssí u osob, které pracovaly 55 hodin nebo více týdne.

Je zajímavé, ze vedci objevili riziko vývoje cévní mozkové príhody v souvislosti s mnozstvím odpracovaných hodin. Jednotlivci, kterí pracují mezi 41-48 hodinami týdne, meli o více nez 10% cévní mozkovou príhodu, zatímco u osob pracujících v rozmezí 49-54 hodin týdne bylo zvýsené riziko cévní mozkové príhody témer trikrát vyssí na 27%.

Zvýsené riziko pretrvávalo i po zohlednení dalsích faktoru, jako je kourení, konzumace alkoholu a fyzická aktivita. Standardní kardiovaskulární rizikové faktory vcetne vysokého krevního tlaku a vysokého cholesterolu byly také vzaty v úvahu, ale zvýsené riziko zustalo.

Prukopnická studie

Prof. Mika Kivimäki z UCL verí, ze zjistení jsou významná:

"Soustredení vsech dostupných studií na toto téma nám umoznilo vysetrit souvislost mezi pracovní dobou a rizikem kardiovaskulárních onemocnení s vetsí presností, nez bylo dosud mozné. Zdraví odborníci by si meli být vedomi toho, ze dlouhá pracovní doba je spojena se znacne zvýseným rizikem mrtvice , a mozná i koronární srdecní choroby. "

Dr. Urban Janlert z univerzity ve Umeå ve Svédsku popisuje studie jako prukopník. On pridává:

"Zatím výsledky Kivimäki a kolegu poskytují nejsilnejsí indikaci prícinné souvislosti mezi dlouhou pracovní dobou a aspektem kardiovaskulárních onemocnení, jmenovite mrtvice."

Profesor Kivimäki doufá, ze nové poznatky pomohou odborníkum v oblasti zdravotní péce, aby pri poskytování poradenství pacientum, kterí pracují nadmerne, byli aktivnejsí. On rekl MNT:

"Zdravotnictí pracovníci by meli poradit pacientum, kterí pracují dlouhou dobu, ze takový pracovní model je spojen se zvýseným zdravotním rizikem a ze zvládání techto faktoru je pro ne zvlást dulezité, tj. Udrzování krevního tlaku, hladiny lipidu a hladiny glukózy v krvi v normálním rozsah, adekvátní fyzickou aktivitu, zdravé stravování a pití, vyhýbání se nadváze a vyvarování se nadmernému stresu. "

?

Vzhledem k podstatné vazbe mezi delsí pracovní dobou a zvýseným rizikem mozkové mrtvice, profesor Kivimäki rekl MNT jeho cílem je nyní "lépe porozumet mechanismum, které jsou základem spojení mezi dlouhou pracovní dobou a mrtvicí."

Zvedavost o cigaretách, doutníky mezi studenty

Zvedavost o cigaretách, doutníky mezi studenty

Méne stredních a vysokých skol ve Spojených státech nekdy pouzívaly nebo jsou zvedavé na pouzívání cigaret nebo doutníku, podle nového výzkumu zverejneného v casopise Prevence chronické nemoci. Vedci zjistují, ze méne studentu je zvedaví na pouzívání cigaret a doutníku. Studie provedená výzkumnými pracovníky z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úradu pro kontrolu potravin a léciv (FDA) vsak nezjistila zádnou zmenu v procentu amerických studentu, kterí nekdy pouzívali nebo jsou zvedaví na bezdymový tabák.

(Health)

Riziko mrtvice u zdravých starsích dospelých snízených statiny, fibráty

Riziko mrtvice u zdravých starsích dospelých snízených statiny, fibráty

Výzkumníci zjistili, ze léky uzívané ke snízení cholesterolu byly spojeny se snízením rizika mozkové príhody o 30% u zdravých starsích dospelých pacientu bez kardiovaskulárních problému v anamnéze. Statiny jsou trídou léku casto pouzívaných ke snízení hladiny cholesterolu v krvi. Závery observacní studie publikované v The BMJ naznacují, ze pokud se tyto výsledky mohou replikovat, léky snizující hladinu cholesterolu by mohly být zvazovány pro prevenci mrtvice u starsích populací.

(Health)