cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dlouhodobé riziko recidivující mrtvice je nedostatecne rozpoznatelné

Pacienti trpící mrtvicí nebo mini-cévní mozkovou príhodou, kterí nemají casné komplikace, jsou zpravidla propusteni z prevence sekundárních mrtvice. Nové výzkumy vsak ukazují, ze tito lidé zustávají dlouhodobe zvýseni riziko mozkové mrtvice, infarktu a úmrtí po dobu nejméne 5 let po pocátecní události.
Nová studie naznacuje, ze prezití po mrtvici a mini-mrtvici je ukazatelem dlouhodobého rizika, coz zduraznuje potrebu strategií snizování rizik.

Starsí autor Dr. Richard Swartz, neurolog z Sunnybrook Health Sciences Center v Ontariu v Kanade, a jeho kolegové provedli studii. Jejich závery byly zverejneny v roce 2006 CMAJ.

Cévní mozková príhoda je pátou hlavní prícinou smrti ve Spojených státech, která je kazdorocne odpovedná za více nez 130 000 úmrtí. Více nez 795 000 dospelých pacientu v USA má kazdý rok mozkovou príhodu a priblizne 185 000 z nich postihuje jedince, kterí meli predchozí mrtvici.

Podle nekterých výzkumu se riziko recidivující cévní mozkové príhody hromadí brzy po pocátecním mrtvici nebo mini-mrtvici nebo prechodném ischemickém záchvatu (TIA), a to obvykle behem prvních 90 dnu. Z tohoto duvodu bylo 90denní období po mrtvici nebo TIA centrem sekundárních preventivních strategií ve výzkumu a klinické praxi.

Studie zalozené na populaci ukázaly, ze krome vysokých krátkodobých rizik zustává riziko opakovaných mrtvic a úmrtí v dlouhodobém horizontu s odhadovaným rizikem 18 a 44 procent v prubehu 5 a 10 let, po pocátecním zdvihu nebo TIA.

"Existuje skutecná potreba udrzovat strategie snizování rizik, lékarskou podporu a volbu zdravého zivotního stylu dlouhodobe, dokonce i po nekolika mírných úvodních událostech," ríká Dr. Swartz.

Zatímco data jsou k dispozici pro odhady rizik nezádoucích výsledku v casném casovém období s vysokým rizikem, jsou k dispozici jen málo údaju, které by charakterizovaly dlouhodobé riziko u jedincu, kterí nemají casnou komplikaci po mrtvici nebo TIA.

Vícenásobná porodnost spojená s vylepsenou návratností mozkuVýzkum provedený nedávno ukázal, ze porod vícekrát muze zlepsit zázitek z ozivení mozku.Prectete si ted

Dr. Swartz a jeho tým se zamerili na stanovení dlouhodobých rizik u pacientu, kterí prezili pocátecní ischemickou mrtvici a kterí po 90 dnech po výdeji z nouzového oddelení nebo nemocnice neprozili zádné dalsí nezádoucí úcinky.

Znacka dlouhodobého rizika prezití

Studie zahrnovala údaje od 26 366 pacientu, kterí byli propusteni z regionálních center mozkových príhod v Ontariu v období od cervence 2003 do brezna 2013, po mrtvici nebo TIA bez komplikací behem prvních 90 dnu.

Prípady byly porovnány s 263 660 kontrolními úcastníky - tj. Temi, kterí nezaznamenali mrtvici - na veku, pohlaví a zemepisné polohy.

Vedci zjistili, ze skupina, která nemela zkusenosti s casnými komplikacemi, mela výrazne vyssí riziko dlouhodobých komplikací nez kontrolní.

Jeden rok po pocátecní události zaznamenalo 9,5 procent pacientu po mrtvici nezádoucí príhodu, jako je dalsí mrtvice, srdecní infarkt, vstup do dlouhodobé péce nebo úmrtí. Podíl osob, u kterých doslo k nezádoucím úcinkum, se zvýsil na 23,6% ve 3 letech a 35,7% na 5 let.

"Tato zjistení zduraznují potrebu dlouhodobého zvládnutí zmenitelných rizik, jako je vysoký krevní tlak, monitorování a lécba nepravidelných srdecních rytmu, odvykání kourení a fyzické aktivity."

Dr. Richard Swartz

Dlouhodobé strategie pro snizování rizik by mohly zahrnovat programy rehabilitace srdce, které jsou prizpusobeny pacientum, kterí prezili cévní mozkovou príhodu, po nekolik let, po mesících po jejich mrtvici. Dlouhodobé rízení by mohlo být také zacleneno do praxe primární péce.

"U pacientu trpících cévní mozkovou príhodou nebo TIA bylo dlouhodobé riziko recidivující mrtvice obzvláste vysoké, coz naznacuje, ze recidivu mrtvice je nejdulezitejsí zmenitelný výsledek," uzavírají výzkumní pracovníci.

Nová forma prenosné rakoviny nalezená u tasmánských dáblu

Nová forma prenosné rakoviny nalezená u tasmánských dáblu

Témer pred 20 lety byl objeven první prípad diabetu nádorového onemocnení obliceje - forma nákazlivé rakoviny mezi tasmánskými dáblemi - rakovina, která hrozí, ze primeje zvírata k zániku. Nyní tým výzkumníku odhalil druhou prenosnou rakovinu u tasmánských dáblu, coz naznacuje, ze taková nemoc je castejsí, nez se dríve domnívalo.

(Health)

Prehrávání hudby a poslechu pomáhá uklidnit predcasné deti

Prehrávání hudby a poslechu pomáhá uklidnit predcasné deti

Hudba - zejména lullabies - prinásí zdravotní výhody tem nejzranitelnejsím detem, preemii, kterí jsou léceni v neonatální jednotce intenzivní péce, tvrdí nová studie. Nález byl publikován v casopise Pediatrics a ukázal, ze predcasne narozené deti, které poslouchají hudbu, mohou videt zlepsení jejich srdecních frekvencí a dýchání.

(Health)