cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dlouhodobý nocní posun pracuje v souvislosti s rakovinou prsu

Výzkumníci zjistili, ze zeny, které pracují v nocních smenách po více nez 30 let, mohou mít vyssí riziko rakoviny prsu nez jiné zeny.

Studie, publikovaná v British Medical Journal (BMJ), byla provedena výzkumnými pracovníky v Kanade. Analyzovali kariéru 1 134 zen s rakovinou prsu a 1 179 zen bez této nemoci.

Zeny, které byly ve stejném veku, byly po celou dobu jejich zamestnání zpochybnovány o svých pracovních smenách a na stanovení jejich typu tumoru byly pouzity záznamy v nemocnicích.

Priblizne 1 ze 3 zen v obou skupinách studie pracovala v nocních smenách. Výzkum odhalil, ze zeny, které pracovaly nocní posuny az 14 let nebo 15 az 29 let, nemely zádné zvýsené riziko vzniku rakoviny prsu. Ale zeny, které pracovaly nocní posuny po dobu 30 let nebo déle, byly dvakrát casteji nez onemocnení.

Ve studii výzkumníci naznacují, ze nocní umelé osvetlení, které pracovníci na pracovisti jsou vystaveni, by mohlo být jedním z faktoru vedoucích k vzniku rakoviny.

Vedci verí, ze dlouhodobá expozice umelému osvetlení muze potlacit produkci melatoninu.

Melatonin je prirozený hormon produkovaný telovou epifýzou, nacházející se v mozku. Epifýza je behem dne neaktivní. Behem noci ciní zláza aktivne melatonin, zvysuje hladinu hormonu v krvi a zpusobuje, ze osoba se cítí méne ostrazitá a povzbuzuje potrebu spánku. Dalsí informace o melatoninu najdete v Národní databázi spánku (NSF)

Hladiny melatoninu se behem noci zvysují priblizne 12 hodin a behem dne se snizují na témer nezjistitelnou úroven. NSF ríká, ze by mohlo dojít k tomu, ze expozice umelému svetlu behem noci brání produkci melatoninu z pineální zlázy.

Podle výzkumníku ve studii BMJ muze nedostatek produkce melatoninu vést k zvýsené produkci estrogenu v tele a ze to muze být prícinou rakoviny prsu u nekterých zen. Vedci také diskutují o tom, zda poruchy spánku, rozrusení rytmu tela, nedostatek vitaminu D a rozdíly v zivotním stylu také prispívají ke zvýsenému riziku rakoviny prsu.

Predchozí studie poukazují na souvislost mezi rakovinou prsu a nocní pracovní cinností u sester. Studie z roku 2001 publikovaná v casopise Journal of the National Cancer Institute ukázala podobnou souvislost s nálezem kanadské studie, která ukazuje, ze expozice svetla v noci muze potlacit produkci melatoninu v nocních sesterách, coz pravdepodobne zvysuje riziko rakoviny.

Tato nejnovejsí kanadská studie vsak analyzovala zeny ruzných profesí, které se podílejí na nocních smenách, coz znamená, ze výsledky mohou být relevantnejsí pro obycejnou populaci.

Autori studie se domnívají, ze je zapotrebí dalsí práce, aby bylo mozné lépe porozumet tomu, jak muze pracovat v nocních smenách v rakovine prsu.

Autori uzavírají:

"Jelikoz práce na smeny je nutná pro mnoho povolání, pochopení, které specifické smery posunu zvysují riziko rakoviny prsu, a jak práce nocní smeny ovlivnuje cestu k rakovine prsu, je zapotrebí pro rozvoj zdravé politiky na pracovisti."

Bezné chemické látky v plastu spojené s chronickým onemocnením

Bezné chemické látky v plastu spojené s chronickým onemocnením

Výzkumný tým z Austrálie nedávno prosetril nekteré chemikálie, které se bezne vyskytují v plastech. Ukázaly vazbu mezi vyssími úrovnemi techto chemických látek v moci a zvýsením kardiovaskulárních onemocnení, cukrovkou 2. typu a hypertenzí u muzu. Chemikálie nalezené v plastu jsou v nedávno zverejnené studii podrobeny vedecké kontrole.

(Health)

Bevacizumab snizuje rozlození nasofaryngeálního karcinomu - zjistování výsledku

Bevacizumab snizuje rozlození nasofaryngeálního karcinomu - zjistování výsledku

Podle nové studie fáze 2, publikované online na prvním míste v lancetové onkologii, je kombinace siroce uzívané protirakovinné lécby bevacizumabem se standardní chemoterapií bezpecná a mohla by prodlouzit prezití u pacientu s pokrocilým nosohltanu karcinomem bez zjevného zvýsení nezádoucí vedlejsí úcinky.

(Health)