cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dlouhodobí uzivatelé marihuany vykazují tlumenou reakci na stres

Nový výzkum odhaluje, ze dlouhodobé uzivatelé marihuany mají v porovnání s neuzívateli stresovou odpoved. Tato studie je prvním projevem tohoto úcinku merením hladin stresového hormonu kortizolu v slinách.
Tým výzkumníku zjistil, ze ti, kterí uzívali marihuanu po dlouhou dobu, neodpovídají na stres stejne jako nepotrebovatelé drogy.

Výzkumní pracovníci z Washingtonské státní univerzity v Pullmanu informují své studijní nálezy v casopise Psychopharmacology.

První autor Carrie Cuttlerová, klinická asistentka psychologie, ríká: "Podle naseho nejlepsího vedomí je to první studie, která zkoumá úcinky akutního stresu na hladiny slinivého kortizolu u chronických uzivatelu konopí ve srovnání s ne-uzivateli."

Jedním ze spolecných duvodu pro dlouhodobé uzívání marihuany nebo konopí je to, ze pomáhá lidem vyrovnávat se se stresem.

Vedci poukazují na to, ze to je podlozeno dukazy, ze dlouhodobé uzivatelé marihuany mají pri vystavení negativním snímkum snízenou emocionální vzrusení a stresovou reakci.

Pro jejich studium prijali tým 40 chronických uzivatelu marihuany a 42 neupotrebitelu a náhodne je pridelili k dokoncení bud verze s vysokým stresem nebo bezstresové verze uznávaného zátezového testu.

To generovalo ctyri skupiny: uzivatelu marihuany a neupotrebitelu, kterí podstoupili vysoký zátezový test, a uzivatelu a neprospesných uzivatelu marihuany, kterí podstoupili test bez stresu.

Chronické uzívání marihuany bylo definováno jako uzívání marihuany kazdý den nebo témer kazdý den za posledních 12 mesícu. Nepouzívání bylo definováno jako nepouzívání marihuany více nez desetkrát, nebo ji v minulých 12 mesících vubec nepouzilo. Vsichni úcastníci byli pozádáni, aby se v den zátezového testu zdrzeli uzívání marihuany.

Stresová zkouska

Stresový test, nazvaný Maastrichtuv akutní stresový test, vytvárí dve stresové stavy: jeden fyziologický a druhý psychosociální.

Behem fyziologického stresu úcastníci polozili ruku do ledové vody po dobu az 90 sekund. V bezstresovém stavu úcastníci polozili ruku na vlaznou vodu.

V rámci psychosociálního stresového stavu úcastníci provedli mentální aritmetiku tím, ze pocítali zpet z 2 043 v krocích po dobu 17 hodin. Behem úkolu se mohli na obrazovce uvidet pomocí videa a také dostali negativní verbální zpetnou vazbu, pokud udelali nejaké chyby. Skupina bez stresu byla pozádána, aby pocítala od 1 do 25.

Zduraznil? Zkuste si promluvit s sebou ve tretí osobeNaucte se, jak si s tebou ve tretí osobe pomuze lépe zvládnout vase emoce.Prectete si ted

Úcastníci byli pozádáni o vyhodnocení úrovne stresu pred, behem a po zátezovém testu. Vedci také merili hladiny kortizolu ze vzorku slin, které úcastníci pred a po.

Po dokoncení testování úcastníci také predtím, nez odesli domu, odevzali vzorky moci. Z nich výzkumníci byli schopni urcit hladiny tetrahydrokannabinolu, úcinné látky v marihuane, aby potvrdily vlastní uzívání marihuany úcastníky.

"Reaktivita stremhlavého stresu"

Kdyz srovnávali výsledky od uzivatelu, kterí dokoncili vysoký stres, s výsledky testu bez stresu, výzkumníci zjistili, ze stresový stav zpusobuje "významne vyssí hladiny" sebehodnotového stresu a slinného kortizolu.

Naproti tomu uzivatelé chronické marihuany vykazovali "reaktivitu zátezového stresu", protoze mezi temi, kterí dokoncili testy s vysokým stresem a bez stresu, byl malý rozdíl v hladinách kortizolu a jen malý nárust vlastní stresové skóre.

Spekulující na zjistení, tým naznacuje, ze uzívání marihuany muze zvýsit odolnost vuci stresu, zejména u lidí, kterí mají pod stresem zvýsenou emocní odezvu.

Na druhou stranu také poznamenávají, ze uvolnování kortizolu mobilizuje uvolnování energie, které nám pomáhá reagovat na vnímané hrozby.

Potreba zkoumat "terapeutické prínosy"

Postoje k uzívání marihuany se ve Spojených státech mení, coz se odrází v uvolnení zákona v mnoha státech a v rostoucím uzívání v populaci.

Dvacet sest státu a okres Columbia nyní legalizovaly uzívání marihuany v nejaké forme. Z nich osm prijalo zákony umoznující rekreacní i lékarské pouzití.

Podíl populace uzívající marihuanu v USA se více nez zdvojnásobil v dekáde, která vedla az do roku 2013, pricemz 9,5% dospelých hlásilo pouzití. Pouzívání marihuany je také rozsírené u mladistvých a mladých dospelých v zemi.

Prof. Cuttler ríká, ze jejich práce nestací k tomu, aby ukázala, zda tlumená stresová reakce u dlouhodobe uzívajících marihuany je dobrá nebo spatná vec. Nicméne to predstavuje "dulezitý první krok pri zkoumání potenciálních terapeutických prínosu konopí v dobe, kdy se jeho pouzití sírí rychleji nez kdy predtím."

Tým ríká, ze je zapotrebí dalsího výzkumu, aby bylo mozné objevit mechanismy, kterými vyuzívání marihuany zabranuje reakci na stres a zda pomáhá lidem odolnejsí nebo zranitelnejsí.

"Výzkum týkající se konopí se ve skutecnosti práve zrychluje kvuli legalizaci a nase práce v budoucnosti bude hrát dulezitou roli pri vysetrování krátkodobých prínosu a mozných dlouhodobých následku chronického uzívání konopí."

Prof. Carrie Cuttlerová

Probiotické bakterie prospesné pro funkci mozku

Probiotické bakterie prospesné pro funkci mozku

Bakterie v potravinách mohou ovlivnit funkce mozku, uvádí nový výzkum publikovaný v casopise Gastroenterology. Studie provedená výzkumnými pracovníky UCLA zjistila, ze mozková funkce se zmenila u zdravých zen, které konzumovaly probiotika v jogurtu. Funkce mozku se mení mezi zenami v klidovém stavu a behem úlohy rozpoznávání emocí.

(Health)

Experimentální ockování proti malárii snizuje riziko malárie o polovinu u velmi malých detí

Experimentální ockování proti malárii snizuje riziko malárie o polovinu u velmi malých detí

Predbezné výsledky fáze 3 klinické studie, která je stále v plném proudu, na experimentální vakcíne proti malárii RTS, S ukázala, ze snízí riziko malárie u detí ve veku 5 az 17 mesícu na polovinu. Výsledky byly zverejneny v NEJM (New England Journal of Medicine.) Malárie zabíjí témer 800 000 lidí rocne, z nichz vetsina jsou deti do peti let v subsaharské Africe.

(Health)