cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Lehké pití muze zvýsit pravdepodobnost rakoviny prsu

Deník Alkohol a alkoholismus publikoval nové hodnocení studií, které zkoumaly souvislost mezi konzumací alkoholu a rakovinou prsu. Zjistení ukázala, ze riziko výskytu rakoviny prsu vzroste o 5% u nízkoprístupných nebo mírných pijáku, tj. U zen, které mají jeden nápoj denne, zatímco riziko pro ty, kterí denne konzumují tri nebo více nápoju (tezká spotreba), je 40-50% vyssí.
V severní Evrope a Severní Americe je asi 5% rakoviny prsu zpusobeno konzumací alkoholu, zatímco v Itálii a ve Francii, kde je spotreba alkoholu castejsí u zen, je 10% rakoviny prsu zpusobeno pitím alkoholu.
Rakovina prsu je nejcastejsí rakovinou mezi evropskými a americkými zenami. Mnozství populacních studií prokázalo, ze lehké pití je velmi casté u zen a ze riziko spojené s rakovinou prsu je v západním svete hlavním zdravotním problémem.
Vedci vedí o vztahu mezi alkoholem a rakovinou prsu jiz od 80. let; jiz dlouho vedí, ze konzumace alkoholu je také rizikovým faktorem pro vývoj rakoviny v ruzných orgánech tela.
Helmut K. Seitz a Carlo La Vecchia a tým se rozhodli provést revizi "Epidemiologie a patofyziologie rakoviny alkoholu a prsu: Aktualizace 2012", která analyzovala epidemiologické údaje vztahu mezi alkoholem a rakovinou prsu a hledala potenciální mechanismy alkoholu zprostredkovaného prsu rozvoj rakoviny.
Zkoumali literaturu zverejnenou pred listopadem 2011 vyhledáním databází, jako jsou MEDLINE, ISI Web of Science a EMBASE, a shledaly celkem 3 341 výzkumných studií, z nichz 113 zahrnovalo odhady rizika rakoviny prsu u lehkých pijáku.
Bylo zjisteno, ze celkove studie zahrnovaly 44.552 nepotravináru (referencní skupina) a 77.539 úcastníku, kterí byli lehkými pijáky. Geografické umístení studií ukázalo, ze 51% studií bylo provedeno v Severní Americe, 38% v Evrope, 6% v Asii a 10% v jiných regionech.
Podle metaanalýzy studie, která vycházela ze zjistení více nez 100 studií, existovalo skromné, presto dulezité spojení mezi lehkým pitím a rakovinou prsu, s 5% vyssím rizikem pro lehké pijáky oproti tem, kterí byli abstinentní.
Seitz a La Vecchia také ukázaly, ze kazdá vyssí úroven konzumace alkoholu zvysuje riziko rakoviny prsu. Zjistení odhalila velmi dulezitý progresivní vzestupný trend rizika spolu s duslednými dukazy.
Nejvetsí mnozství výzkumných materiálu bylo zalozeno na vztahu mezi vysokou konzumací alkoholu a rizikem rakoviny, pricemz zjistení naznacují, ze zeny, které konzumují tri nebo více nápoju denne, mají zvýsené riziko rakoviny prsu o 40 az 50%.
Na rozdíl od jiných typu rakoviny muze být vývoj rakoviny prsu stimulován i malými dávkami alkoholu. Vzhledem k tomu, ze konzumace alkoholu muze ovlivnovat riziko rakoviny pomocí mechanismu souvisejících s hormony, vedci konkrétne zkoumali souvislost mezi konzumací alkoholu a rizikem rakoviny prsu prostrednictvím mechanismu souvisejících s hormony, jako je estrogenní receptor (ER) a stav receptoru progesteronu (PR).
Zjistili, ze znacné mnozství výzkumu naznacuje, ze konzumace alkoholu zvysuje riziko vsech nádoru ER + o 27% a predstavovalo 14% riziko pro vsechny rakoviny prsu ER u zen s nejvetsí spotrebou alkoholu ve srovnání s temi, kterí konzumovali nejnizsí úroven. Výzkumníci zjistili behem pozdejsích hodnocení, ze jejich nálezy podporují výsledky jiných studií, které prokázaly, ze pomer mezi tezkou konzumací alkoholu a rakovinou prsu ER + byl podstatne vyssí.
Pokud jde o etanolem zprostredkovanou rakovinu prsu, vedci poznamenávají, ze bylo provedeno jen málo studií a ze jsou k dispozici pouze omezené informace. Uvádejí, ze predchozí studie zaznamenaly propagacní úcinek estrogenu na prsní tkán a vzhledem k tomu, ze konzumace alkoholu zpusobuje zvýsené koncentrace estrogenu, existují spekulace, ze karcinogenní úcinek alkoholu je cástecne zprostredkován estrogeny.
Tým se zabýval ruznými studijními príklady, pokud jde o dukazní úlohu estrogenu v rakovine prsu zprostredkované etanolem a moznými karcinogeny u prsu, a poznamenal, ze nekolik studií podporuje presvedcení, ze alkohol má silnejsí vztah k ER pozitivním nez k ER negativním nádorum prsu, zduraznuje patogenní úcinek estrogenu v rakovine prsu vyvolané alkoholem.
Napsal Petra Rattue

Toxoplasma infekce muze vyvolat neurodegenerativní onemocnení

Toxoplasma infekce muze vyvolat neurodegenerativní onemocnení

Infekce spolecným parazitem Toxoplasma gondii podporuje akumulaci neurotransmiteru v mozku nazývaném glutamát a spoustí neurodegenerativní onemocnení u osob predisponovaných k takovým stavum. Výzkumníci odhalili, jak by infekce Toxoplasma gondii mohla vést k neurodegenerativnímu onemocnení.

(Health)

Vysetrování toho, jak se srdce muze obrátit na kost

Vysetrování toho, jak se srdce muze obrátit na kost

I kdyz je spatne pochopeno, je známo, ze zranení a onemocnení zpusobují prechod srdecních bunek do kosti. Prulomový výzkum ukazuje, jak muze tento proces probíhat, a zkoumá zásahy, které by mohly zabránit tomu. Nový výzkum doufá, ze najde zpusob, jak zabránit tomu, aby se srdce zmenilo kostí. Za normálních podmínek nejsou tkáne mimo kosti kalcinovány.

(Health)