cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Prulom leukémie: Klíc molekuly krve k lécení AML

Nový výzkum ukázal, ze tvorba hemu, molekuly krve, podporuje progresi akutní myeloidní leukémie, coz je agresivní forma rakoviny krve. Vedci tvrdí, ze potlacení hemu by proto mohlo být úcinným zpusobem lécby tohoto druhu rakoviny, mimo jiné.
Inhibice produkce hemu by mohla zpomalit nebo dokonce lécit AML, tvrdí výzkumníci.

Jen v roce 2014 postihla leukemie priblizne 387 728 lidí ve Spojených státech podle údaju z programu NCI (Surveillance, Epidemiology and End Results Program).

Akutní myeloidní leukémie (AML) je obzvláste agresivní forma rakoviny, která postihuje krev a kostní dren. Podle NCI bude v roce 2017 priblizne 21.380 prípadu AML a priblizne 10.590 úmrtí bude zpusobeno mezi dospelou populací.

Nemocnice pro deti v St. Jude v Memphisu v TN hlásí, ze priblizne 500 detí je kazdorocne diagnostikováno s AML, a prestoze to nemusí vypadat jako velké mnozství, AML je také nejbeznejsí druh druhého rakoviny vyvinutého detmi.

Nový výzkum, který vedl Dr. John Schuetz z detské nemocnice St. Jude, nyní provedl prulom pri identifikaci toho, co umoznuje AML prezít v systému.

Produkce Heme udrzuje AML

Vedci zjistili, ze hem, chemická struktura zjistená v hemoglobinu, je klícem k pochopení, proc AML pretrvává v systému a ze muze také poskytnout novou cestu k lécbe tohoto typu leukémie. Zjistení byla nedávno zverejnena v roce 2006 JCI Insight.

Krome úcasti na hemoglobinové funkci prenosu kyslíku se heme také podílí na prenosu elektronu, který podporuje bunecné dýchání, coz umoznuje premenit kyslík na oxid uhlicitý a uvolnovat energii.

Výzkumníci zjistili, ze hemová produkce podporuje progresi AML a ze potlacením její syntézy mohou být rakovinné bunky neutralizovány.

Dr. Schuetz zduraznuje význam tohoto objevu a konstatuje, ze jiz nebyla identifikována zádná jasná vazba mezi produkcí hemu a leukemií. On ríká: "Absolutne nic nebylo známo o úloze hem biosyntézy pred nasí prací."

Prvním krokem pri identifikaci klícovou roli, kterou hrál heme v leukémii, bylo dukladné vyhledávání pomocí databáze St. Jude's s cílem identifikovat dalsí geny aktivované zvláste agresivní formou AML.

Lidské protilátky zvysují úcinnost lécby rakovinyMohla by protilátka produkovaná nasimi vlastními systémy zlepsit lécbu rakoviny?Prectete si ted

Tato virulentní AML je "napájena" onkogenem MYCN, který hraje klícovou roli v bunecném delení a seberegulaci bunek. V dusledku vyhledávání v databázi vedci zjistili, ze jiný gen nazvaný UROD, který stimuluje tvorbu hemu, je v prípade pacientu s leukémií nadmerne aktivní.

Podle Dr. Schuetze bylo v tomto kontextu dalsím dulezitým zjistením, ze leukémie rízená genem MYCN, které vykazovaly zvláste zhorsenou aktivitu UROD, byly obzvláste agresivní a pravdepodobnejsí, ze vedly k smrti pacienta.

Laboratorní testy ukázaly, ze bunky s anomální aktivitou MYCN absorbovaly vetsí mnozství kyslíku, a tak v závislosti na produkci hemu k obnovení sebe sama. V tomto prípade výzkumníci také zjistili, ze kdyz se zabránilo produkci hemu, doslo k samoobnovení, coz úcinne vedlo k zpomalení progrese leukémie.

Potenciální cesty lécby

Samoobnovení by také mohlo být zabráneno tím, ze se inhibuje protein, který odstranuje hemovou slozku z bunek. To zpusobilo nahromadení molekul, které jsou toxické pro rakovinné bunky, coz vede k jejich znicení. Významné je také to, ze blokování tohoto proteinu ve zdravých bunkách nemelo zádný negativní dopad.

V predklinické studii se vedci zabývali úcinkem odstranení genu MYCN. Poznamenávají, ze v tomto prístupu doslo k zpomalení progrese leukémie a zvýsila se pravdepodobnost prezití.

Také bylo zjisteno, ze leukémie muze být v predklinických modelech vyléceno inhibicí proteinu a narusením tvorby hemu. Dr. Schuetz vysvetluje, ze jejich studie naznacuje dva nové prístupy k lécbe AML.

"Jedním z nich by bylo zamerit se na UROD, coz by snízilo biosyntézu hemu. [...] Druhou strategií by bylo uzívání léku, které by inhibovaly protein reliéfní chlopne a soucasne podávaly chemikálie, která je prekurzorem hemu. nárust toxických molekul, které jsou soucástí cesty hem syntézy. "

Dr. John Schuetz

Tato zjistení mají podle vedcu jeste dalekosáhlé dusledky. Navrhují, ze podobné lécebné strategie by mohly být aplikovány na jiné typy rakoviny závislé na nadprodukci hemu, jako je typ medulloblastomu.

V budoucnosti se Dr. Schuetz a jeho kolegové snazí získat jeste podrobnejsí poznatky o roli hemu v AML a zkoumat, zda by jiné bunecné role hemu mohly být významné ve vývoji leukémie.

Vedci by také rádi zkouseli lécení, které potlacují aktivitu UROD, aby zjistili, zda mohou zabránit tehotenství.

Zkusební prezkum potvrzuje, ze bezné antidepresivum je pro dívky "nebezpecné a neúcinné"

Zkusební prezkum potvrzuje, ze bezné antidepresivum je pro dívky "nebezpecné a neúcinné"

Siroce predepisovaným americkým dospívajícím od roku 2001 je antidepresivní lék paroxetin bezpecný nebo úcinný a podle prulomové reanalýzy puvodních údaju ze studie není lepsí nez placebo. Prezkum puvodních údaju ze studie zkoumajícího antidepresivní lécivo paroxetin zjistí, ze není bezpecný ani úcinný.

(Health)

Zdá se, ze genetické testy nezlepsují kontrolu redidel krve

Zdá se, ze genetické testy nezlepsují kontrolu redidel krve

Na rozdíl od toho, co bylo navrzeno, zdá se, ze genetické testy nepomáhají predpovedet optimální dávky krevního redení warfarinu u pacientu. Toto bylo zjistení pozdního rozpadu klinického hodnocení, jehoz výsledky byly nedávno predstaveny ve vedeckých zasedáních American Heart Association v Dallasu, TX.

(Health)