cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Úrovne olova v rtenku mnohem vyssí nez dríve

Nedávná studie provedená Úradem pro potravinárské a lékové sluzby (FDA) odhalila, ze více nez 400 znackových znacek rtenky obsahuje dvakrát tolik olova, nez se puvodne predpokládalo - az 7,19 ppm.
Mark Mitchell, M.D., MPH, politický poradce koalice Connecticut pro ekologickou spravedlnost a spolupredsedkyne pracovního týmu pro ochranu zivotního prostredí pro národní zdravotnické sdruzení, komentuje:

"Olovo se v prubehu casu buduje v tele a rtenka s obsahem olova, která se aplikuje nekolikrát denne, muze kazdý den dodat az k významným hladinám expozice."

Maybelline Color Sensation, od spolecnosti L'Oreal USA, byla zjistena jako nejvetsí v cele vsech znacek, které FDA testovala, 275 krát více nez znacka s nejnizsím mnozstvím olova - Wet & Wild Mega Mixers Lip Balm. Balzám pro zvlnení vlhkosti a vlhkosti se stal nejméne nákladným, coz ukazuje, ze vysoká cena rtenky neznamená, ze je to bezpecné.


Zdálo se, ze alarmující mnozství rtenek má dvojnásobné mnozství olova, nez se domnívají odborníci.
Sean Palfrey, M.D., profesor pediatrie a verejného zdraví na Bostonské univerzite a lékarské vedení Bostonova programu prevence otravy olovem vysvetluje:
"Olovo je osvedcený neurotoxin, který muze zpusobit ucení, jazykové a behaviorální problémy. Tehotné zeny jsou obzvláste zranitelné vuci expozici olovem, protoze olovo snadno prekonává placentu a vstupuje do mozku plodu, kde muze narusit normální vývoj."

Kampan pro bezpecnou kosmetiku poslala úradu FDA dopis, v nemz pozadoval, aby zmenili "zavádející prohlásení" na internetové stránce FDA, pokud jde o bezpecnostní predpisy týkající se rtenky, protoze FDA pouze informovala o mnozství olova obsazeného v rtenku, ale analyzovala skutecné dusledky nebezpecných slozek v lidovém make-up pro bezpecnost a zdraví.
V soucasné dobe je internetová stránka FDA prohlasuje, ze neexistuje bezpecnostní problém v mnozství olova obsazeného v rtenku. Jejich webové stránky ríkají:
"Zjistili jsme potenciál poskození spotrebitelu pri pouzívání rtenky s obsahem olova v koncentracích zjistených v obou kusech testování." Lipstick jako produkt urcený pro místní pouzití s ??omezenou absorpcí se pohltí pouze ve velmi malých mnozstvích. ze úrovne olova, které jsme nasly v rtenkách, jsou bezpecnostní zálezitostí. Úrovne olova, které jsme zjistili, jsou v mezích doporucených jinými verejnými zdravotními úrady, pokud jde o olovo v kosmetice, vcetne rtenky. "

Centra Spojených státu pro kontrolu a prevenci nemocí vydaly v lednu oznámení, v nemz uvedly, ze zádné mnozství olova není bezpecné a naléhají na to, aby byli lidé peclive zastavení tehotných zen a detí.

Janet Nudelman, docasná reditelka kampane pro bezpecné kosmetiku a reditelka politiky ve fondu pro rakovinu prsu, ríká:
Kolik milionu zen aplikovalo a znovu pouzilo rtenky obsahující olovo, kdyz jsme pred peti lety nejprve vzbudili obavy z tohoto problému? Kolik detí hrálo s rtenkou své matky? Je nacase, aby spolecnost L'Oreal dostala vedení svých výrobku a aby FDA stanovila bezpecnostní standard pro olovo v rtenku. "

FDA nyní pracuje na urcení, zda je nutné stanovit maximální limit pro povolené olovo v rtenku a kampan pro bezpecné kosmetiky je tlací, aby tak ucinila, a ríkala, ze nejchytrejsí vec, kterou byste meli udelat, je omezit cástku olova na nejmensí moznou cástku, kterou mohou spolecnosti dosáhnout. Oni také ríkají spolecnosti L'Oreal, ze je nacase podniknout kroky, pokud jde o zmenu svých výrobku obsahujících olovo. John Kerry a Dianne Feinstein, senátori z USA, se také zajímali o tuto zálezitost a doufají, ze FDA se postaví ve snizování mnozství olova v rtenku.
Napsal Christine Kearney

Upozornení na domácí monitory plodu srdecního tepu

Upozornení na domácí monitory plodu srdecního tepu

Nastávající matky jsou varovány pred pouzitím osobních monitoru, jako jsou prístroje Doppler, aby naslouchali srdecnímu tluku svého dítete doma. Existují obavy, ze mohou vést ke zpozdení v hledání pomoci pri snízených fetálních pohybech. Dr. Thomas Aust a kolegové z Oddelení porodnictví a gynekologie v nemocnici Arrowe Park v Wirral ve Velké Británii popisují prípad 27leté zeny v tomto týdnu BMJ.

(Health)

Prekancerózní cervikální léze "snízené o HPV vakcínu"

Prekancerózní cervikální léze "snízené o HPV vakcínu"

Nová studie, vedená výzkumnými pracovníky z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, zjistila, ze mezi lety 2008 a 2012 dramaticky klesly tempa cervikálních lézí mezi mladými zenami v USA - nekolik let po zavedení ockování proti HPV v USA. Vedci tvrdí, ze snízení výskytu cervikálních lézí vysokého stupne u mladých amerických zen v letech 2008-2012 muze být spojeno s kombinací HPV vakcíny a zmenami v pokynech screeningu krcku.

(Health)