cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Výmena kolenních kloubu vzrostla o 161% za 20 let

Pocet pacientu, kterí podstoupili náhradu kolen v USA, vzrostl za posledních dvacet let o 161,5%, uvedli výzkumníci z University of Iowa Carver College of Medicine JAMA (casopis Americké lékarské asociace), 26. zárí vydání.
Autori napsali, ze celkový nárust poctu náhrad kolenního kloubu - celková artroplastika kolena (TKA) v prubehu posledních dvou desetiletí byl zpusoben nárustem vyuzití na obyvatele a poctu úcastníku Medicare.
Pacienti TKA jsou vyhosteni z nemocnice dríve, ale casteji jsou zpetne prijati do triceti dnu od jejich operace. Tam jsou také vyssí míry infekcních komplikací dnes nez pred dvaceti lety.
Artroplastika kolen je bezným a prímocarým postupem a doporucuje se u pacientu s tezkou artritidou kolenního kloubu. Podle údaju, které autori shromázdili a analyzovali, se kazdorocne v USA provádí priblizne 600 000 procedur pro náhradu kolenního kloubu za cenu priblizne 15 000 dolaru za proceduru, coz predstavuje celkové rocní náklady 9 miliard dolaru rocne.

Celková kloubní artroplastika je nejcastejsím chirurgickým procesem v Americe, je také jedním z nejdrazsích.
Autori napsali:

"Navzdory klinickému a hospodárskému významu spolecnosti TKA existuje nekolik analýz, které vyhodnocují trendy v prubehu casu pri pouzívání a výsledcích spojených s TKA."

Peter Cram, M.D., M.B.A. a tým se rozhodli zjistit, jaké jsou trendy v primárním a revizním objemu TKA, vyuzití na obyvatele a výsledky v USA. V letech 1991 az 2010 probehlo primární TKA celkem 3 271 851 pacientu ve veku minimálne 65 let, zatímco podle archivu Medicare Part A 318 563 podstoupilo revizi TKA.
Níze uvádíme nekolik zduraznených údaju ze studie:
  • V roce 1991 bylo 93,230 primárních postupu TKA

  • V roce 2010 bylo 243 802 primárních postupu TKA; coz predstavuje nárust o 161,5% oproti roku 1991

  • Vyuzití na obyvatele vzrostlo z 31,2 procedur na 10000 enrollees Medicare v roce 1991 na 62,1 v roce 2010; coz predstavuje nárust o 99,2%

  • V roce 1991 probehlo 9 650 revizních procedur TKA ve srovnání s 19 871 v roce 2010; coz predstavuje nárust o 105,9%. Vyuzití na obyvatele se zvýsilo o 59,4% mezi studenty Medicare

  • Podíl obézních lidí podstupujících primární TKA vzrostl z 4% v roce 1991 na 11,5% v roce 2010

  • V roce 1991 délka pobytu v nemocnici pro primární TKA poklesla ze 7,9 dne v období 1991-1994 na 3,5 dne v letech 2007-2010; snízení o 55,7%

  • Podíl pacientu, kterí museli být znovu prijati do nemocnice do 30 dnu od jejich operace z jakéhokoli duvodu, vzrostl z 4,2% v letech 1991-1994 na 5% v letech 2007-2010

  • Pro revizi TKA se procento pacientu, kterí museli vrátit do nemocnice do triceti dnu, zvýsilo z 6,1% na 8,9% v prubehu 20 let

  • Podíl pacientu, kterí museli být opetovne prijati kvuli infekci rány, vzrostl z 1,4% na 3%
Vedci napsali:

"Trendy v likvidaci po revizi TKA prokázaly podobný vzorek jako u primárních TKA, pokles vypoustení do domácího nebo hospitalizacního rehabilitace a zvýsení výdaju na kvalifikovanou péci a ambulantní rehabilitaci."

Dr. Cram napsal:
"Tyto údaje naznacují, ze rust primárního a revizního objemu TKA je zpusoben jak nárustem poctu lékaru v lécbe, tak nárustem vyuzití artroplastiky na hlavu. Tento rust je pravdepodobne zpusoben kombinací faktoru, vcetne rozsírení typu pacientu, u nichz se predpokládá, ze budou mít prospech z TKA, stárnoucí populace a rostoucí prevalence urcitých onemocnení, které predisponují pacienty k osteoartróze, zejména obezite.
Rust TKA by mel vést k úvahám o tom, zda se prílis mnoho (nebo prílis málo) techto postupu provádí jak v souhrnu, tak mezi klícovými podskupinami pacientu definovaných podle rasy, pohlaví nebo veku. "

Co je to Knee replacement surgery nebo kolenní artroplastika?

Operace k náhrade kolena, také známý jako kolenní artroplastiku, lze presne popsat jako kolenní resurfacing. Jedná se o moderní chirurgický zákrok, který obnovuje nosnou hmotnost poskozeného, ??nemocného nebo opotrebovaného kolenního kloubu. Cílem je zmírnit bolest a zlepsit pohyb.

Lékar implantuje ortopedickou kovovou a plastovou soucást, která je tvarována jako kloub, coz umoznuje opetovnému pohybu kolena.
Artroplastika se týká chirurgické rekonstrukce nebo náhrady degenerovaného nebo spatne tvarovaného kloubu. Postup pouzívá protetiky (umelé cásti tela). Doslova, artroplastika prostredek chirurgická oprava kloubu.
Kdyz je chrupavka kolena opotrebovaná nebo poskozená, je extrémne bolestivá. Pacient obvykle zjistí, ze je velmi tezké pohybovat kolenem. Spíse nez klouzavý nad sebou s velmi malým trením, kosti trepou a rozdrtí dohromady.
Nahrazení poskozené cásti kolenního kloubu umelou protézou výrazne snizuje symptomy bolesti a obnovuje témer úplný správný pohyb kloubu. Studie z roku 2012 zjistila, ze náhrada kolenního tela také snizuje riziko výskytu srdecního selhání u pacienta a snizuje riziko úmrtí predcasne.
Napsal Christian Nordqvist

Muze vás mazlícek odvrátit zlé duchy?

Muze vás mazlícek odvrátit zlé duchy?

Vás pes nekdy stekal na neco, co tam nebylo? Má vase kocka nekdy zasypala, kdyz zírala na prázdný prostor? Existuje nejaká spatná zpráva, pokud je odpoved ano: Vás domov muze být pronásledován zlými duchy. Ale nebojte se! Dobrou zprávou je, ze vás mazlícek je zaneprázdnen. Nový pruzkum odhaluje, ze mnozí majitelé domácích zvírat verí, ze jejich chlupatý prátelé je ochranují pred zlými duchy.

(Health)

Predpovedet sírení demence, Neuron Neuron - Nový pocítacový program

Predpovedet sírení demence, Neuron Neuron - Nový pocítacový program

22. února vydání Neuron odhaluje, ze nove vyvinutý matematický pocítacový program sledoval zpusob, jakým se v lidském mozku sírí ruzné formy demencí a ze muze predpovedet, kde a priblizne kdyz se sírení vyskytuje v mozkovém neuronu pacienta na neuron "prion-like" toxické proteiny, coz je stejný proces, na kterém jsou zalozeny vsechny formy demencí.

(Health)