cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zabíjení malárie; Resení muze být na horizontu pomocí sterilizace

Malárie je oslabující nemoc, která kazdorocne postihuje více nez 300 milionu lidí a zabije témer 800 000 rocne. V Africe díte umírá na malárii kazdých 45 sekund. V budoucnu muze být mozné kontrolovat velikost malárie nesoucí populaci komáru zavedením genetické zmeny, která ciní samci sterilní. Taková metoda by se spoléhala na zeny, které se s takovými modifikovanými muzi nevedomky zaplétaly a neprodukovaly zádné potomky.
Tento nový výzkum predstavuje jiný úhel nez lidská dominance ve válce se smrtícím vrahem. Odborníci v oblasti verejného zdraví pracují na eradikaci malárie, avsak existuje rozpoznaná potreba lepsích a levnejsích nástroju pro dosazení cíle eradikace.
Nová studie se zameruje na Anopheles gambiae, druh komáru primárne zodpovedný za prenos malárie v Africe. Samicí komár neumí zjistit, jestli je samec, s nímz se spojí, plodný nebo "bez spermií" a neschopný oplodnit vajícka.
Dr. Flaminius Catteruccia z katedry ved o zivote na Imperial College v Londýne vysvetluje:

"V boji proti malárii mnoho lidí doufá, ze schopnost geneticky ovládat vektor komáry bude jednou z klícových soucástí nasí zbrojnice. Aby tato strategie teoretických kontrol fungovala, musíme se ujistit, ze hmyz pokracuje jako normální, nevedí, ze jsme zasahovali do sexuálních mechanismu. "Tato studie silne naznacuje, ze nerozlisují mezi plodným a spermatem."

Charles Godfray z University of Oxford oddelení zoologie pokracuje:
"Je to vzrusující doba s moderní genetikou, která poskytuje radu nových myslenek o tom, jak ovládat hlavní hmyzí vektory lidského onemocnení, vcetne komár Anopheles gambiae.To je mozná jediný nejnebezpecnejsí druh hmyzu pro lidstvo. zahrnovat narusení prírodních vzorcu párení a dostat je do práce opravdu dobré pochopení párení komáry a reprodukce je zásadní. "

Prestoze jsou morfologicky nerozlisitelné, jednotlivé druhy komplexu Anopheles gambiae vykazují ruzné behaviorální vlastnosti. Napríklad Anopheles quadriannulatus je obecne povazován za zoofilní, pricemz jeho krvavá moucka pochází ze zvírat, zatímco Anopheles gambiae je obecne antropofilní (uzívá si krevní moucku od lidí).
Tento nový objev sexuálního trendu odhalil, ze po profeneraci se zena nepokusila najít prídavného kamaráda, a skutecne mu chybela moznost reprodukovat a predávat její geny. Vedci ocekávali, ze zjistí, ze tento druh vyvinul mechanismus, aby se zeny mohly vyhnout sterilním muzum nebo jim obcházet. Napríklad zenské ovocné musky se mohou spojit s více nez jedním samcem, coz pomáhá zajistit jejich oplodnení.
Vedci produkují 100 spermií pro studium injekcí bezných komárových vajec s proteinem, který narusil vývoj jejich varlat a zabránil jim v produkci spermií v dospelosti. Dulezité je, ze to nenarusovalo zádnou jinou sexuální funkci ani chování ani u zeny ani muze.
Trvalá existence malárie v oblasti vyzaduje kombinaci vysoké hustoty lidské populace, vysoké hustoty obyvatel komáru a vysoké míry prenosu z lidí na komáry a od komáru az po cloveka. Je-li nekterý z nich dostatecne snízen, parazit dríve nebo pozdeji zmizí z této oblasti, jak se to stalo v Severní Americe, Evrope a na vetsine Stredního Východu. Pokud vsak parazit není vyloucen z celého sveta, muze se obnovit, pokud se podmínky vrátí k kombinaci, která zvýhodnuje reprodukci parazita. Mnoho zemí vidí rostoucí pocet importovaných prípadu malárie v dusledku rozsáhlého cestování a migrace.
Napsal Sy Kraft

Pacienti s astmatem mají tendenci k depresi a zustat sedavý

Pacienti s astmatem mají tendenci k depresi a zustat sedavý

Príznaky deprese spolu s nezdravými návyky jsou casté mezi jednotlivci s astmatem, objevil se telefonický pruzkum provedený v Izraeli. Aviva Goral, MSc, oddelení Epidemiologie dusevního zdraví a psychosociálních aspektu nemoci v Tel Hashomeru, a její kolegové dotazovali 9 509 dospelých Izraelcu. Jejich výsledky naznacují, ze i mírné depresivní symptomy bez doprovodné diagnózy klinické deprese mohou být spojeny s takovými rizikovými faktory souvisejícími se zdravím jako jsou kourení, fyzická necinnost a nedostatek spánku.

(Health)

Mensí melanomové rezy pro melanomy vetsí nez 2 mm mají stejnou míru recidivy a smrt jako vetsí incize

Mensí melanomové rezy pro melanomy vetsí nez 2 mm mají stejnou míru recidivy a smrt jako vetsí incize

Po kontroverzních otázkách ohledne nejlepsích chirurgických okraju pro vyklenutí kozních melanomu o tloustce vetsí nez 2 mm, studie publikovaná online The First by The Lancet naznacuje, ze 2 cm margin excize je bezpecná a dostatecná, coz vede k podobným úrovním opakování a smrti v porovnání s touto 4 cm okraje.

(Health)