cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Ketamin nesmí snízit pooperacní bolest, delirium

Ketamin je obvykle predepisován, aby pomohl zmírnit pooperacní delirium a bolesti, ale nová multicentrická studie naznacuje, ze lék muze být zbytecný pri lécbe techto príznaku.
Nový výzkum naznacuje, ze na rozdíl od populárního názoru ketamin není úcinný pri lécbe bolesti vyvolané chirurgickým zákrokem nebo deliria.

Tým anesteziologu z lékarské fakulty Univerzity Washingtonu v St. Louis, MO a Michiganské lékarské fakulty v Ann Arboru se rozhodli prozkoumat výhody ketaminu u pacientu, kterí nedávno podstoupili operaci.

V soucasné dobe se verí, ze ketamin je uzitecný pro prevenci bolesti po operaci a deliria. Z tohoto duvodu lékari - zejména ti, kterí se chtejí vyhnout uzívání opioidních léku, jako je morfin - bezne predepisují lék.

O opiátech je známo, ze snizují silnou bolest, ale mnoho pacientu, kterí je uzívají, pokracuje v rozvoji poruchy návyku, zvláste pokud je uzívá delsí dobu.

Tým byl veden výzkumným pracovníkem Dr. George A. Mashour, Ph.D., profesorem anesteziologie na Lékarské fakulte Michiganské univerzity a Michalem S. Avidanem, prvním autorem studie a profesorem chirurgie a anesteziologie na Washingtonské univerzite.

Avidan vysvetluje kontext jejich nového výzkumu: "V posledních letech doslo k velkému nárustu mnozství ketaminu v operacním sále, protoze klinikové se snazí po operaci predcházet bolesti bez spoléhání na opiáty."

Nová studie byla publikována v casopise Lancet.

Studium úcinku ketaminu na pacienty po operaci

Avidan a jeho kolegové následovali 672 pacientu ve veku 60 let a starsích, kterí meli operaci ve ctyrech zemích: Kanade, Indii, Jizní Koreji a Spojených státech.

Behem chirurgického zákroku pacienti nedostávali zádný ketamin vubec, velmi nízkou dávku nebo mírne vyssí dávku. Vsechny dávky pouzité ve studii jsou stejné jako dávky bezne podávané zdravotníky, kterí chtejí snízit pooperacní bolest u svých pacientu.

Avidan a tým následovali tyto pacienty nekolik dní po operaci, behem které se ptali a monitorovali jejich bolest, zhodnotili, zda mají delírium nebo ne, a zmerili mnozství opioidu, které potrebovali ke kontrole jejich bolesti.

Delirium je dusevní stav charakterizovaný zmateností, dezorientací a obtízemi pri vzpomínání na veci nebo pri poznávání rodiny a prátel. Nekdy mohou pacienti s deliriem také zazít agitovanost a halucinace.

Nekteré studie odhadly, ze delirium postihuje az 50 procent hospitalizovaných starsích, zatímco predchozí výzkum spolecnosti Avidan stanovil toto procento na 20.

"Kdyz se pacienti po zákroku stanou deliriózní, mají tendenci trávit více casu na jednotce intenzivní péce, mají delsí pobyt v nemocnici a mají vetsí sanci na umírání," vysvetluje Avidan. "Celkove pacienti, kterí vyvíjejí delírium, mají horsí výsledky a jsou vystaveni vyssímu riziku dlouhodobého kognitivního poklesu. Je tedy opravdu dulezité, aby se tomu zabránilo, kdybychom mohli."

Ketamin není úcinný pro snízení deliria nebo bolesti

Ackoli nekteré predchozí studie na malých vzorcích na cloveku a nekolik studií na hlodavcích naznacují, ze ketamin muze pomoci obnovit z anestezie a snízit pravdepodobnost vzniku pooperacního deliria, tato nová studie nabízí méne optimistický pohled.

"Nase studie neuvedla, ze ketamin je úcinný," ríká Avidan.

Mashour dále vysvetluje výsledky a dodává, ze výzkumníci byli "zvlást prekvapeni nedostatkem úcinku na pooperacní bolest."

"Dávkování jednorázových dávek ketaminu behem chirurgického zákroku k prevenci pooperacní bolesti je stále castejsí," ríká Mashour, "ale nase data zpochybnují tuto praxi a naznacují, ze dokonce i po desetiletích pouzívání je treba více výzkumu, pokud doufáme, ze pochopíme ketamin."

"Zjistili jsme, ze soucasná praxe dávkování nízkých dávek ketaminu pacientum behem chirurgického zákroku nemá pozadovaný úcinek, a proto musíme urcit, zda vyssí dávky mohou být efektivnejsí, nebo potrebujeme nalézt jiné alternativy vuci opioidum.

Existovaly ruzné duvody, proc tento lék poskytuje ochranu mozku v dobe chirurgického zákroku, a predpokládali jsme, ze ketamin by ve skutecnosti snízil pooperacní delirium a bolest. Bohuzel to ani neudelalo. "

Prof. Michael S. Avidan

Vedecký pracovník dodává, ze ketamin nejenze nezlehcuje delirium a bolest, ale u nekterých pacientu to dokonce zpusobilo halucinace a nocní mury.

Zjistete, jak muze nemocní-indukované delirium urychlit demenci.

Obezita "není vzdy spojena s metabolickými problémy"

Obezita "není vzdy spojena s metabolickými problémy"

V nové studii výzkumníci zjistili, ze nekterí obézní lidé nemají metabolické zmeny obvykle spojené s diabetem, srdecním onemocnením a mrtvicí. To naznacuje, ze nekterí obézní lidé mohou být ochráneni pred temito metabolickými abnormalitami pri nárustu hmotnosti. U obézních subjektu, jejichz metabolické profily byly jiz abnormální, byl prírustek hmotnosti spojen s výrazným zhorsením jejich metabolických profilu.

(Health)

E-cigarety jsou stejne úcinné jako náplasti pri kourení

E-cigarety jsou stejne úcinné jako náplasti pri kourení

E-cigarety ukazují stejnou míru úspechu, kdyz pomáhají kuráci opoustet nikotinové náplasti, podle výsledku studie, která porovnávala obe metody s placebem. Závery byly predstaveny na výrocním kongresu Evropské rady pro respiracní spolecnost (ERS) v Barcelone ve Spanelsku a také byly zverejneny online v The Lancet.

(Health)