cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Úrad práce muze zvýsit symptomy deprese u zen

Zeny v postavení autority v práci mohou mít vyssí pravdepodobnost, ze budou mít príznaky deprese, zatímco takové pracovní pozice mohou snízit symptomy deprese u muzu. To je podle nové studie zverejnené v Journal of Health and Social Behavior.
Zeny v orgánech na pracovisti mohou mít vetsí pravdepodobnost, ze budou mít príznaky deprese nez zeny, které nejsou v oficiálních pozicích, podle výzkumníku.

Výzkumný tým, který vedl Tetyana Pudrovská, odborná asistentka na psychologickém oddelení Texaské univerzity v Austinu, dospel k záverum analýzou dat z roku 1957-2004 z longitudinální studie Wisconsin, která zahrnovala více nez 1 300 muzu a 1 500 zen.

V roce 1993 - kdy úcastníci dosáhli veku kolem 54 let - vedci zaznamenali své pracovní pozice a sledovali, jak to ovlivnilo výskyt symptomu deprese v letech 1993 az 2004.

Vysvetlení toho, co jejich závery odhalily, Pudrovská ríká:

"Zeny s úrady práce - schopnost prijímat, platit a ovlivnovat plat - mají podstatne více príznaku deprese nez zeny bez této moci."

Zjistili vsak, ze muzi v úredních funkcích v práci meli méne príznaku deprese nez muzi, kterí nemeli rozhodující postavení. Pri porovnávání muzu a zen se tým shledal, ze zeny pracující na oficiálních pozicích mely v techto pozicích více symptomu deprese nez muzi.

Pudrovská ríká, ze je zajímavé, pokud jde o tyto poznatky, ze zeny v orgánech mají nejsilnejsí prediktory pozitivního dusevního zdraví. "Tyto zeny mají více vzdelání, vyssí príjmy, více prestizní zamestnání a vyssí úroven spokojenosti a autonomie práce nez zeny bez práce," vysvetluje. "Presto mají horsí dusevní zdraví nez zeny s nizsím statusem."

Zeny casto celí predsudkum na pracovisti a vedou ke stresu

Pudrovská vysvetluje potenciální príciny svých zjistení, tvrdí, ze minulý výzkum naznacil, ze zeny v rozhodujících pozicích mají tendenci vykazovat vyssí úrovne stresu.

Tato hypotéza je cástecne podporena v predchozí studii, kterou uvádí Zdravotní novinky dnesze zeny, které celí rizikovým situacím na pracovisti, mají vyssí pravdepodobnost vyssí úrovne úzkosti nez muzi v takových situacích.

Tato studie a tento nejnovejsí výzkum naznacují, ze zeny casto celí predsudkum na pracovisti a to muze vést k negativním spolecenským interakcím a odporu kolegu. Muzi v oficiálních pozicích, Pudrovská ríká, obvykle nemají tyto problémy.

Vysvetluje to dále, ríká:

"Zeny v orgánech jsou povazovány za zeny, které nemají asertivitu a duveru silných vudcu, ale kdyz tyto zeny vykazují takové charakteristiky, jsou povazovány za negativní za to, ze jsou nezemené, coz prispívá k chronickému stresu.

Muzi v pravomoci jsou v souladu s predpokládaným postojem a muzské vedení je prijímáno jako normativní a legitimní. To zvysuje sílu a úcinnost muzu jako vudcu a snizuje mezilidské konflikty. "

Na základe zjistení týmu Pudrovská tvrdí, ze predsudky a neprátelství vuci zenám na autoritativních pozicích je treba resit "snízením psychologických nákladu a zvýsením psychologických odmen pracovních prílezitostí pro zeny".

MNT nedávno uvedla studii, která naznacuje, ze lidé, kterí pracují na slozitejsích pracovních místech - napríklad právníci a architekti - mohou v pozdejsím zivote mít lepsí pamet a myslení.

Injekce kortikosteroidu mohou být neúcinná pri bolestech v oblasti dolní cásti zad

Injekce kortikosteroidu mohou být neúcinná pri bolestech v oblasti dolní cásti zad

Lidé, kterí trpí bolesti dolní cásti zad, se casto obracejí na injekce s epidurálními kortikosteroidy. Podle nového výzkumu vsak taková lécba nezajistuje dlouhodobý odpocinek, pokud vubec nejaký. U pacientu s radikulopatií nebo spinální stenózou nejsou epidurální injekce kortikosteroidu pravdepodobné, ze by podle studie poskytly úcinnou úlevu od bolesti.

(Health)

Kdo potrebuje transplantaci jater - nový prístup k urcení

Kdo potrebuje transplantaci jater - nový prístup k urcení

Matematici z Univerzity v Utahu vyvinuli soubor rovnic pro výpocet, coz zjednodusuje diagnostiku a tím i záchranu zivotu pacientu s predávkováním Tylenolem. Studie acetaminofenu, generických bolestí a horecnatých léku prodávaných jako Tylenol, coz je také v mnoha jiných lécích bez predpisu a léku na predpis, je publikováno v hepatologii, casopisu o jaterních funkcích a onemocneních a rychle odhaduje, kolik a kdy jednotlivci uzívali léky proti bolesti jestlize je transplantace jater nezbytná k jejich prezití.

(Health)