cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Je jóga uzitecnou lécbou fibromyalgie?

Obsah

 1. Jak muze jóga pomoci s fibromyalgií?
 2. Jaké dalsí prístupy mohou pomoci tem, kterí mají fibromyalgii?
 3. Príciny, rizikové faktory a príznaky
Fibromyalgie je stav, který zpusobuje znacné muskuloskeletální bolesti, spolu se zmenami v schopnosti spát, myslet a pamatovat.

Jméno choroby pochází z kombinace latinského a reckého výrazu, vcetne fibro, nebo vláknité tkáne, myo, coz znamená sval, a algie, coz znamená bolest.

Lékari casto povazují fibromyalgii za stav související s artritidou, ale lisí se od typických artritických stavu tím, ze prestoze zpusobuje bolest, nezpusobuje významné poskození svalu nebo kloubu.

Americká administrativa pro potraviny a léciva (FDA) schválila tri léky k lécbe fibromyalgie. Nicméne tyto léky nevylécí tento stav, takze lékari mohou doporucit, aby lidé s fibromyalgií hledali alternativní terapie, jako je jóga, ke zmírnení bolesti a ztuhlosti svalu.

Jak muze jóga pomoci s fibromyalgií?

Jóga je praxe, která zahrnuje opatrení vlastní péce, jako je relaxace, meditace a hluboké dýchání. Jedná se o meditativní pohybovou praxi, která zahrnuje zapojení do rady koordinovaných pohybu a soustredení se na dýchání, relaxaci, meditace nebo kombinaci. Podobné postupy zahrnují Tai chi a qi gong.


Jóga je pradávná indická meditativní pohybová praxe, která se dnes bezne pouzívá.

Existuje mnoho ruzných typu jógy. Nekterí se zamerují na pomalé, rízené pohyby, zatímco jiné mohou být stejne intenzivní jako tvrdá jízda:

 • Hatha jóga je nejcastejsím typem jógy vyucovaným u vetsiny amerických tríd jógy
 • Restauracní jóga je pomalá, ale omlazující praxe zahrnující pomocná zarízení, jako prikrývky, podhlavníky a bloky
 • Ashtanga jóga je intenzivní a nárocný styl, který zahrnuje procvicování konkrétní rady postu ve stejném poradí
 • Bikram jóga zahrnuje postupování pres 26 póz ve vyhrívaném pokoji
 • Vinyasa jóga je nepretrzitý, tekoucí typ jógy, který muze být fyzicky nárocný

Lékari neurcili specifický typ jógy, který je nejlepsí pro lidi s fibromyalgií. Kazdý, kdo cvicí jógu, by mel vzít v úvahu veskeré osobní fyzické omezení, zvláste pokud hodlají intenzivne cvicit nebo chtejí cvicit v horkých teplotách.

Podle Národního centra pro doplnkové a integrované zdraví (NCCIH), zatímco výzkum týkající se úcinnosti jógy prospechu pro ty, kterí mají fibromyalgii, je "slibný", neexistuje dostatek dukazu, které by presvedcily, ze jóga muze pomoci lidem, kterí mají poruchu.

Bylo provedeno nekolik výzkumu a analýz týkajících se jógy a fibromyalgie:

 • Studie z roku 2011 publikovaná v Mezinárodní zurnál jógy terapie, shrnul úcinky 8-týdenního kurzu jógy a meditace na 11 lidí s fibromyalgií. Po této studii úcastníci zaznamenali významné zlepsení poctu dní, kdy se "cítili dobre" a nezmínili práci z duvodu týkajících se fibromyalgie. Úcastníci vsak nezaznamenali snízenou incidenci bolesti a únavy.
 • Analýza trí výzkumných studií z roku 2013, publikovaná v roce 2007 Journal of Pain Research, zjistila, ze jóga pomáhá omezit poruchy spánku, únavu a depresi a soucasne zlepsovat kvalitu zivota. Autori vsak poznamenali, ze neexistují dostatecné studie, které by potvrdily vazbu mezi jógu a snízenými príznaky fibromyalgie.
 • Studie z roku 2010 publikovaná v casopise Bolest studovala 53 pacientu s fibromyalgií, kterí se zúcastnili 8-týdenního programu Jóga o povedomí. Tento program zahrnoval meditaci, dýchací cvicení, jemné pózy a instrukce zalozené na józe pro zvládnutí príznaku. Po ukoncení programu úcastníci zaznamenali významné zlepsení v bolestech, únave a nálade spojené s fibromyalgií.

Tri jóga predstavuje pro fibromyalgii

Mnoho jóga predstavuje potenciálne prospesné osoby s fibromyalgie, ale nekteré specifické pózy jsou doporuceny v knize Jóga pro fibromyalgii od firmy Shoosh Crotzer. Pred zahájením tohoto druhu cvicení je vsak nejlepsí poradit se s lékarem. Vsechny tyto pózy mají variace, které mohou lidé prijmout podle svých schopností.


Uttanasana póza muze být doporucena jako prínosná pro osoby s fibromyalgií.

Stálý kupredu, nebo Uttanasana:

Stojící prední ohyb predstavují stojící s nohami kycle a od ohýbání kloubu dopredu. Pokud je to mozné, meli by lidé umístit prsty nebo dlane na podlahu. Pokud se jim to moc nepodílí, meli by místo své palmy polozit na vrcholy stehen nebo telat.

Po zotavení v této poloze po dobu 30-60 sekund pomalu zatáhnete telo nahoru, az se postavíte rovne. Kazdý, kdo má spatné záda, muze uprednostnovat, aby si kolena ohýbala.

Most predstavuje, nebo Setu Bandha Sarvangasana:

Ten clovek zacíná lezet na podlaze na zádech. Ohnete kolena a polozte obe nohy na podlahu. Meli by narovnat ruce a pokud je to mozné, spojit je dohromady, kdyz vydechují a zvedají ocasní kost z podlahy a utahují hýzde, kdyz se zvedají. Drzte tuto pózu kdekoli od 30-60 sekund. Musejí pak vydechovat, jak pomalu svalují dolní cást zad a páter smerem k podlaze.

K ochrane krku a snízení nepohodlí, kdyz lezíte lícem nahoru na podlaze, muze být pod rameny umístena svrchovaná prikrývka. Kazdý, kdo má v minulosti poranení krku, by se mel vyhnout této predstave.

Cobra predstavují, nebo Bhujangasana:

Cobra póza muze protáhnout unavené nohy a otevrít hrudní svaly.K provedení této predstavy by lidé meli lezet lícem dolu na podlaze a polozit si ruce pod ramena, palmy na podlaze. Dejte lokty zpet k telu. Vdechte a zatlacte do dlaní a narovnávejte ramena, dokud se horní cást tela nezvedá z podlahy. Lidé by vsak nemeli z podlahy zvedat nohy ani pánevní kosti. Cítit úsek pres hrudník a dolní cást zad.

Lidé by meli drzet pozici po dobu 15-30 sekund, pak uvolnit pózu a vrátit se do výchozí pozice. Ti, kterí mají bolesti hlavy, syndrom karpálního tunelu, poranení zad, nebo jsou tehotné, by meli být opatrní nebo se této situaci vyvarovat.

Cvicení techto postoju denne muze zvýsit pocit pohody.

Jen 25 minut jógy, meditace "zvysuje mozkovou funkci, energii"Alespon jedna studie dospela k záveru, ze pozornost a jóga mohou zvýsit energetickou hladinu. Zjistit více.Prectete si ted

Dalsí prínos jógy pro zdraví

Mnoho studií zkoumalo celkový prínos jógy pri snizování stresu a posílení fyzického a dusevního zdraví. Podle analýzy v Psychologický prehled zdraví, zdá se, ze úcast na józe snizuje uvolnování kortizolu, hormonu spojeného se stresovou odpovedí v tele. Jiné psychologické výhody mohou zahrnovat pozitivnejsí vliv a vetsí pozornost.

Jaké dalsí prístupy mohou pomoci tem, kterí mají fibromyalgii?


Velmi vysoké procento lidí s fibromyalgií je zenská.

Tai chi je dalsí praxe související s pohybem, která muze pomoci zmírnit fibromyalgii. Stejne jako jóga, Tai chi kombinuje praktiky meditace, pomalé a rízené pohyby a hluboké dýchání.

Podle NCCIH lidé s fibromyalgií, kterí se úcastnili hodinových setkání Tai chi po dobu 12 týdnu, zjistili, ze jejich spánek, nálada a celková kvalita zivota se zlepsila.

Dalsí prístupy mohou zahrnovat:

 • Akupunktura, cínská technika, která zahrnuje aplikaci jehel na ruzných místech na tele, aby podporila pruchod krve a energie telem. Existuje vsak nedostatek presvedcivých dukazu, ze akupunktura bude vzdy prospesná pro lidi s fibromyalgií.
 • Masázní terapie zahrnuje pouzití rukou k manipulaci svalu a mekkých tkání a muze pomoci zmírnit stres a úzkost u lidí s fibromyalgií.
 • Spánek a odpocinek muze být prínosem pro cloveka s fibromyalgií. To zahrnuje spánek v pravidelném case a vyhýbání se nadmernému dennímu napínání, které muze zasahovat do dobrého spánku.
 • Pravidelné cvicení muze pomoci snízit symptomy bolesti spojené s fibromyalgií. Mírné cvicení, jako je plavání, jízda na kole, zapojení do vodní aerobiku a chuze se doporucují. Nadmerne namáhavé cvicení muze zhorsit bolest.

Stejne jako u vetsiny zdravotních stavu muze clovek lépe zít lépe s fibromyalgií.

Príciny, rizikové faktory a príznaky

Prícina fibromyalgie není vzdy jasná, ale muze se objevit po jedné z následujících príhod:

 • Fyzicky nebo emocionálne stresující událost, jako napríklad po automobilové nehode nebo posttraumatickém stresu
 • Infekce nebo jiná forma nemoci
 • Opakované zranení

Vedci se domnívají, ze opakovaná nervová stimulace spojená s fibromyalgií muze ovlivnit mozkové receptory cloveka a zpusobit, ze jsou citlivejsí na bolestivou stimulaci. Ti s fibromyalgií mohou také mít vyssí hladiny neurotransmiteru, které signalizují bolest.

Podle národních institucí zdravotnictví se odhaduje, ze 80-90 procent lidí s fibromyalgií jsou zeny. Mezi dalsí faktory, které zvysují riziko výskytu onemocnení, patrí rodinná anamnéza fibromyalgie nebo anamnéza revmatických stavu, jako je lupus, ankylozující spondylitida, osteoartritida nebo revmatoidní artritida.

Hlavním príznakem fibromyalgie je bolest, ale lidé mohou také zaznamenat krece v dolní cásti bricha, deprese, únava, bolesti hlavy, problémy s spánkem, brnení v pazích a nohou a bolestivá menstruace. Kognitivní funkce muze být ovlivnena.

Jiné stavy spojené s bolestivostí, které se mohou objevit, zahrnují syndrom chronické únavy, endometriózu a zánetlivé onemocnení strev.

Protein JAK uciní smlouvu o rakovinných bunkách, takze mohou vymanit z nádoru

Protein JAK uciní smlouvu o rakovinných bunkách, takze mohou vymanit z nádoru

JAK, bílkovina, uzavírá smlouvu o rakovinných bunkách, která jim umoznuje vytlacit malé prostory a sírit se mimo nádor a do dalsích cástí tela, výzkumníci z Institutu výzkumu rakoviny v Londýne, INSERM, Francie a Univerzity Nice, Francie, napsal v casopise Cancer Cell.

(Health)

Kratsí prubeh radiacní terapie s vysokými dávkami "lepsí pro pacienty s rakovinou prsu"

Kratsí prubeh radiacní terapie s vysokými dávkami "lepsí pro pacienty s rakovinou prsu"

U zen s rakovinou prsu v pocátecním stadiu muze být kratsí cyklus radiacní terapie pri vyssích dávkách méne toxický a vede k lepsí kvalite zivota nez k delsímu prubehu pri nizsích dávkách. To je podle dvou nových studií publikovaných v JAMA Oncology. Dve nové studie zjistily, ze kratsí prubeh celé terapie prsní radiacní lécby pri vyssích dávkách produkuje méne toxických úcinku nez delsí prubeh pri nizsích dávkách.

(Health)