cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Je zkusenost témer smrti stejná pro vsechny?

V okamziku, kdy je clovek blízko k smrti, muze dojít k soustave zivých psychologických zázitku. Tyto takzvané zázitky blízké smrti byly zaznamenány po staletí.
Nová studie zkoumá chronologii zkuseností témer smrti.

Klasická zkusenost s témer smrtí (NDE) zahrnuje jasná svetla, ohromující pocit míru, zkusenosti mimo telo (OBE), zivotopis, snízený strach ze smrti a vnímání dlouhého tunelu. NDE jsou prekvapive casté, postihují odhad 4% populace, stejne jako az 18% pacientu, kterí prezili srdecní zástavu.

Historicky jsou spojeny s posmrtným zivotem a pouzívají se jako dukazy o dusi, ale stejne jako kazdý jiný casto hlásený jev, vedci chtejí dosáhnout svého biologického dna. Mozná není prekvapením, ze nebylo bohatého výzkumu, který by zkoumal NDE; casový okamzik, ve kterém se vyskytují, ztezuje jejich zarazení do laboratore.

Nedávno Charlotte Martialová z univerzity v Liège a univerzitní nemocnice v Liège v Belgii a tým vytycila, aby získala hlubsí znalosti o zkusenostech NDE. Chteli zjistit, zda se lidé v podobném poradí setkávali s fenoménem. Jsou NDE stejné pro vsechny?

Toto oznacuje poprvé, ze rada NDE byla vedecky overena, podle Martial. Ríká: "Podle naseho nejlepsího vedomí zádná studie formálne a prísne neprosetrila, zda funkce NDE sledují pevnou objednávku nebo distribuci."

Martial vysvetluje, ze cílem jejich studie bylo "zkoumat frekvencní rozlození techto rysu, a to jak globálne, tak podle postavení rysu v príbezích, stejne jako nejcasteji hlásené docasné sekvence ruzných rysu zkuseností témer smrti."

Jejich poznatky byly nedávno zverejneny v casopise Hranice v lidské neurovede.

Z ceho se skládají NDE?

Abychom získali presný obraz o událostech, ke kterým doslo v NDE, výzkumníci analyzovali 154 písemných popisu tohoto jevu. Srovnali typy událostí, jak casto se vyskytovaly a v jakém poradí.

Po rozboru se tým shledal, ze kazdý NDE zahrnoval prumerne ctyri ruzné jevy, z nichz nejcastejsími rysy byly:

  ?
 • pocit míru (zazívá 80 procent úcastníku)
 • svedky jasných svetel (pro 69% úcastníku)
 • setkání s lidmi nebo lihovinami (zazilo 64 procent úcastníku)

Zatím nejméne casté zkusenosti prozívaly myslenky k prekonání rychlosti (cítili 5 procent úcastníku) a meli predkozující vizi nebo videli události v budoucnu (cítili se o 4 procenta úcastníku).

Blízké zázitky ze smrti: Fakta nebo fantazie?Podrobný prehled nasich soucasných poznatku o NDE.Prectete si ted

Pokud jde o poradí událostí, 35% lidí se setkalo s OBE jako první; nejcasteji se vyskytující událost byla pocit návratu do tela (cítil 36 procent úcastníku).

"To naznacuje, ze zkusenosti s témer smrtí se zdají být pravidelne vyvolávány odtrháním od fyzického tela a koncícím návrhem do tela."

Charlotte Martialová

Podle analýzy nejbeznejsí poradí událostí NDE - vyskytujících se u 22 procent úcastníku - bylo následující:

 1. Ó BÝT
 2. zazívá tunel
 3. videt jasná svetla
 4. pocit klidu

Celkove vsak neexistovala zádná univerzální sekvence událostí; výse uvedená sekvence se vyskytla u méne nez 1 ze 4 zkuseností. Takze i kdyz existují spolecné znaky, kazdá NDE je jedinecná.

Jak vysvetluje Martial, "Nase zjistení naznacují, ze zkusenosti s témer smrtí nemusí obsahovat vsechny prvky a zdá se, ze prvky se neobjevují v pevném poradí."

"Zatímco zkusenosti s témer smrtí mohou mít univerzální charakter, takze mohou vykazovat dostatecné spolecné rysy, které patrí k stejnému jevu, presto jsme pozorovali casovou variabilitu v rámci distribuce hlásených prvku."

Budoucnost výzkumu NDE

S fenoménem tak málo studovaným jako NDEs, stále je mnoho otázek nezodpovezeno. V budoucnu Martial doufá, ze zkoumá vliv ocekávání a kulturního zázemí na individuální zkusenost NDE. Také by chtela pomalu odhalit "neurofyziologické mechanismy" za NDE.

Neuroscience predurcuje, ze byly predlozeny ruzné organické teorie NDE, vcetne:

 • náhodný pohyb oka (REM), pri kterém dochází k urcitým vlastnostem REM spánku behem bdelosti
 • farmakologické faktory, pravdepodobne zahrnující N-methyl-D-aspartátové receptory
 • zmenené hladiny krevního plynu, jako jsou zvýsené hladiny oxidu uhlicitého
 • cinnost v temporálním laloku, oblast mozku, která se povazuje za soucást nábozenských a mystických zázitku

Nicméne testování jakékoliv teorie v takové obtízné zkusenosti je opravdovou výzvou. Nové objevy v této oblasti výzkumu budou pravdepodobne jen málo a daleko, ale kazdý nový pohled získaný je zarucene fascinující.

Vylucování ledvin zvysuje riziko erektilní dysfunkce

Vylucování ledvin zvysuje riziko erektilní dysfunkce

Podle multicentrické studie, která se objevila on-line v britském casopise Journal of Urology International, výzkumníci z University of California v San Diegu zjistili, ze pacienti podstupující celkovou nefrektomii, tj. Úplné odstranení ledvin, mají vetsí sanci na rozvoj erektilní dysfunkce .

(Health)

Vedci rostou umelou pokozkou z kmenových bunek pupecní snury

Vedci rostou umelou pokozkou z kmenových bunek pupecní snury

Vedci vyvinuli prulomovou techniku ??k rustu umelé kuze - pomocí kmenových bunek odebraných z pupecní snury. Nová metoda znamená, ze pacienti s vysokým popáleninovým úcinkem by mohli tezit z rychlejsího transplantace kuze, tvrdí výzkumníci, protoze umelá kuze muze být uchovávána a pouzívána v prípade potreby. Podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2008 v USA priblizne 410 000 poranení horlavých látek, z nichz asi 40 000 vyzadovalo hospitalizaci.

(Health)