cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Je predstírat prehrání prehodnoceno pro vývoj dítete?

Nová studie University of Virginia, publikovaná online v casopise Psychologický bulletin uvádí, ze predstíraná hra není pro vývoj dítete tak dulezitá, jak si myslí predtím vedci.
Predstírat hru muze být jakýkoli druh hry pomocí fantazie, aby hracky mluvily nebo vytvárely zvuky pocházející z hracek, nebo predstíral, ze jsou ve fiktivní situaci, jako jsou policajti a lupici nebo dum. Tato hra muze nastat, kdyz díte hraje sami, s jinými detmi nebo s jejich rodici a jinými dospelými.
40 let studia tvrdí, ze psychologové, ucitelé a rodice verí, ze predstíraná hra je normální a dulezitou soucástí zdravého vývoje dítete. Nicméne, po nové studii se mohou zmenit názory na toto téma.
Pro jejich studium, vedci z univerzity Virginie analyzovali více nez 150 predchozích studií s cílem nalézt pozitivní vztah mezi predstíranou hrou a vývojem detského dusevního zdraví. Zjistili minimální dukazy podporující tento pojem.
Vedoucí autorka Angeline Lillardová, profesorka psychologie U.Va. na Vysoké skole umeleckých a vedních, ríká, ze predchozí "dukaz", který tvrdí, ze predstírat hru je prímo spojen se zdravým vývojem dítete, pochází z "chybné metodiky". Kdo píse tyto dukazy, mohou mít deti, které hrály predstírat, vychovávat, a proto byli predpojatá o tom, co se ve výsledcích skutecne ukázalo.
Pokracovala:

"Nenasli jsme zádné dobré dukazy o tom, ze predstíraná hra prispívá k tvorivosti, inteligenci nebo resení problému. Byli jsme vsak nalezeni dukazy o tom, ze to muze být jen faktor prispívající k jazyku, vyprávení príbehu, sociálnímu rozvoji a samoregulaci."

Lillard ríká, ze pro psychologa je tezké rozlisit, zda predstíraná hra je výsledkem kreativního a nápaditého chování mezi samotnými detmi, zda je rodice tlacil, nebo opravdu pomáhá rozvoji.
Profesor dodává:
"Kdyz se podíváte na výzkum, který byl proveden, abychom to otestovali, je to opravdu krátké. Mozná ze jsme zkouseli spatné veci a je pravdepodobné, ze kdyz je budoucí experiment skutecne dobre proveden, muzeme najít neco, co predstírat hru delá pro vývoj, ale v tomto okamziku tyto tvrzení jsou prehráté. To je nás záver z opravdu peclive císt studie. "

Výzkumníci ríkají, ze nekteré aspekty predstíraných her jsou dulezité, jako jsou deti, které si vybírají a vytvárejí vlastní nápady a spolupracují s ostatními detmi.
Není-li predstíraná hra u detí ve veku od nekolika mesícu do dvou let vubec videna, muze to znamenat, ze díte má autismus, nebot tyto deti by mely být testovány na dalsí indikace neurologické poruchy.
Autori poznamenávají, ze bezným problémem ve skolách je to, ze ucitelé nadmerne pripravují deti na testování, napríklad tlací na dobu prehrávání - coz vede k tomu, ze si uvedomí, zda by ucební osnovy v raném detství mely mít organizovaný cas na predstíranou hru.
Lillard uzavírá: "Detská hra ve skole je dulezitá. Nasli jsme dukazy, ze kdyz skolní den sestává vetsinou z posezení u posluchacu, poslouchají ucitele, obnovuje pozornost a ze fyzické cvicení zlepsuje ucení."
Pokud jde o predstíranou hru, profesor ríká: "Pokud se dospelí líbí delat to s detmi, poskytuje stastný kontext pro pozitivní interakci mezi dospelými a detmi, velmi dulezitým prispevatelem k zdravému vývoji detí."
Napsal Christine Kearney

Potravinový doplnek CoQ10 snizuje úmrtí u pacientu se srdecním selháním

Potravinový doplnek CoQ10 snizuje úmrtí u pacientu se srdecním selháním

Coenzyma Q10 (CoQ10) snizuje úmrtnost na polovinu u pacientu se srdecním selháním, uvedli výzkumníci z Dánska na výrocním zasedání Evropské asociace srdecních selhání, která se konala v Lisabonu v Portugalsku v letosním roce. Profesor Svend Aage Mortensen a tým vysvetlili, ze Coq10 je první lék na zlepsení mortality ze srdce po více nez deset let a mel by být zarazen do standardní lécby.

(Health)

Gileadova nová lécivá látka proti hepatitide C pusobí pusobive

Gileadova nová lécivá látka proti hepatitide C pusobí pusobive

Experimentální lék proti hepatitide C spolecnosti Gilead Sciences Inc. tuto chorobu vyresil u 88% pacientu, oznámil dnes spolecnost. Je to skvelá zpráva pro pacienty trpící onemocnením, které zpusobují zmatek na játrech, pomalu zpusobují cirhózu a selhání jater. Dalsí problémy mohou zahrnovat rakovinu jater a zivot ohrozující pazerákový a zaludecní krec.

(Health)