cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nepravidelný srdecní tep muze urychlit mentální pokles

Asi 350 000 Kanadanu trpí fibrilací síní, podle odhadu kanadské Nadace srdce a mrtvice. Nová studie v aktuálním císle Canadian Medical Association Journal (CMAJ), ukazuje silné spojení mezi nepravidelným srdecním tepem nebo fibrilací síní (AF) a vyssím rizikem demence. Nová studie podporuje predchozí dukazy, ze AF zvysuje riziko demence u prezivsích pacientu s mrtvicí; nicméne zjistil, ze toto spojení se vztahuje také na pacienty s AF, které nemely mrtvici.
Podle výzkumníku Výzkumného ústavu pro výzkum populacního zdraví (PHRI) u spolecnosti McMaster University studie nabízí prospektivní dukaz, ze fibrilace síní zvysuje pravdepodobnost kognitivního poklesu a demenci bez ohledu na klinicky zrejmou mozkovou príhodu a výchozí kognitivní funkci. Pozorovali také dulezitou souvislost mezi AF a funkcním poklesem, jako je ztráta nezávislosti pri provádení kazdodenních cinností a potreba dlouhodobé péce.
Výzkumníci se rozhodli prozkoumat moznou souvislost mezi nepravidelným srdecním tepem a ztrátou dusevních a fyzických funkcí u lidí s rizikem kardiovaskulárních onemocnení. Analyzovali údaje z 31 546 pacientu ve veku 55 let nebo starsích s kardiovaskulární chorobou nebo diabetem s nekterými orgánovými skodami zpusobenými jejich onemocnením, kterí se podíleli na studiích ONTARGET a TRANSCEND, které byly provedeny v 733 strediscích ve více nez 40 zemích.
Kognitivní funkce úcastníka byla hodnocena na zacátku studie po dvou letech a na druhém posledním jmenování pacienta. Výzkumníci pouzili minimální mentální vysetrení (MMSE), která urcuje pokles, nástup demence a funkcní pokles, aby se posoudily úrovne pozornosti úcastníka, jeho aritmetická schopnost, jakoz i jejich schopnost vyvolávat, pojmenovat, opakovat, císt a porozumet.
Dr. Koon Teo, profesor medicíny na Lékarské fakulte Michael G. DeGroote v McMaster University a spolupracovník reditele PHRI ríká:

"Souhrnný výsledek poklesu skóre MMSE o tri nebo více bodu, demence, prijetí do zarízení dlouhodobé péce a ztráta nezávislosti pri provádení kazdodenního zivota se vyskytly u 26% pacientu bez fibrilace síní a ve 34% pacientu s fibrilací síní. "

Výsledky záveru zduraznují nutnost zahrnout kognitivní a funkcní opatrení do klinických studií u pacientu s fibrilací síní.
Napsal Petra Rattue

Nemocná kocka vypadá, ze má vedet, kdyz pacienti zemrou

Nemocná kocka vypadá, ze má vedet, kdyz pacienti zemrou

Oscar, dvouletá kocka, která zije v pecovatelském domove v Providence na Rhode Island v oblasti Nové Anglie ve Spojených státech, se zdá, ze vedí, kdy se domaci v dome blízí k posledním hodinám, protoze se k nim priblízí. Príbeh Oscara, hospice kocky, která provádí kazdodenní krouzky jako kocková verze nemocnicního konzultanta a zdá se, ze je schopna predpovedet, kdy pacienti zemrou, je v eseji informován o jednom dni v jeho zivote jedním z lékaru , David Dosa, v New England Journal of Medicine.

(Health)

Safrán ukazuje slib v prevenci rakoviny jater

Safrán ukazuje slib v prevenci rakoviny jater

Úplné studium nového výzkumu naznacujícího, ze Saffron má významný chemopreventivní úcinek proti rakovine jater u zvírat, je publikováno v zárí vydání Hepatology, casopis vydávaný Wiley Blackwellem jménem Americké asociace pro studium onemocnení jater. Studie ukazuje, ze pri potízích s rakovinou jater vyvolanou dietylnitrosaminem (DEN) byl podán safrán, inhiboval proliferaci bunek a stimuloval apoptózu.

(Health)