cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Suplementace zeleza má prospesné deti

Anémie je dulezitým faktorem pro verejné zdraví a klinický problém na celém svete. Výzkumní pracovníci z Melbournské univerzity v Austrálii tvrdí, ze denní dávky zeleza pro anemické deti ve veku základní skoly poskytují denní i kognitivní a fyzické výhody.

Svetová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, ze priblizne 25% svetových detí ve skolním veku je anemických, pricemz nedostatecné mnozství zeleza predstavuje polovinu vsech prípadu.

Nedostatek zeleza je spojen se zhorseným kognitivním a fyzikálním vývojem. V rozvojových zemích je prispívajícím faktorem nedostatek diety, spolu s parazity, jako jsou houby a schistosomóza.

V rozvinutých zemích mohou být znevýhodnené skupiny a nekteré etnické skupiny anemické. Americký rodinný lékar odhaduje, ze 20% amerických detí bude nekdy v detství anemické.

Nicméne obavy, ze doplnky zeleza mohou mít negativní úcinky na zdraví, mohou zpusobit, ze lékarský personál se pri vyrizování anémie vyhýbá. Je známo, ze doplnky zeleza zpusobují gastrointestinální nezádoucí úcinky, jako je prujem nebo zácpa, stejne jako pocity nauzey.

Abychom porozumeli úcinkum suplementace zeleza, výzkumníci prozkoumali databáze po celém svete pro kontrolované studie zahrnující denní doplnení zeleza.

Výzkumníci analyzovali výsledky 32 studií zahrnujících 7 089 detí predevsím v zemích s nízkým a stredním príjmem. Výsledky ukázaly, ze anemické deti, které dostávaly doplnky zeleza, mely vyssí skóre v oblasti kognitivních výsledku nez deti v kontrolních skupinách (devet studií zahrnujících 2 355 detí).

Zvysuje skóre IQ

Deti, které dostávaly doplnky, také prokázaly významné zlepsení skóre IQ a dalsích kognitivních testu. Mezi dalsí rozdíly patrí mírne vyssí vek, stejne jako zvýsená váha pro vek.

Dr. Sant-Rayn Pasricha z The Royal Melbourne nemocnice Lékarská fakulta stomatologie a zdravotních ved ríká:

"Nalezli jsme dukazy o prínosu doplnování zeleza u kognitivních výkonu detí ve veku základní skoly, vcetne IQ u detí s anémií." "Zelezo muze také zlepsit rust." Denní doplnení zeleza snízilo výskyt anémie o priblizne 50% a snízilo prevalence nedostatku zeleza o 79%. "

Výzkum nezjistil zádné rozdíly v výskytu gastrointestinálních problému mezi skupinami, které dostávaly zelezo a kontrolní skupiny.

Autori uzavírají:

"Rutinní denní doplnení zeleza bude pravdepodobne prínosem pro kognitivní výkon u detí základní skoly v rozvíjejících se lokalitách, kde je prevládající anémie, a testování hemoglobinu pred dodatecným doplnováním zeleza nemusí být proveditelné."

Výsledky výzkumu jsou publikovány v Canadian Medical Association Journal. V souvisejícím komentári Dr. Katherine Gray-Donald z McGill University v Montrealu píse metaanalýzu:

"... je dulezitá v tom, ze kvantifikuje silné dopady doplnování zeleza na kognitivní výkony mezi detmi s anemickými deficiencími, které mají nedostatek zeleza. Dalsím úkolem je urcit, jak bezpecne, ekonomicky a udrzitelne zajistit lepsí výzivu zeleza detem v mnoha spatných podmínkách "Ztráta anemických detí bude prospesná, ale rizika zeleza pro vsechny zustávají k objasnení."

Testování oxidu uhelnatého u tehotných zen není povinné, britské orgány trvají

Testování oxidu uhelnatého u tehotných zen není povinné, britské orgány trvají

Navzdory tomu, ze se britské média snazí ukázat, ze vsechny tehotné zeny budou muset prokázat, ze nekourí tím, ze vezmou test oxidu uhelnatého, Národní ústav pro excelenci v oblasti zdraví a péce (NICE), který poskytuje pokyny pro zajistení kvality a hodnoty za peníze Národní zdravotní sluzba ve Velké Británii trvá na tom, ze "NICE nevyzaduje, aby byl test povinný a zeny se mohou rozhodnout, ze ho nebudou mít.

(Health)

Nehlásené vedlejsí úcinky na léky nalezené ve webových vyhledávacích datech

Nehlásené vedlejsí úcinky na léky nalezené ve webových vyhledávacích datech

Chování uzivatelu na internetu je stále více uznáváno jako cenný zdroj informací o zdraví. Nyní tým od Stanfordské univerzitní lékarské fakulty a výzkumu spolecnosti Microsoft ukázal, jak tezba bohatých svu dat z historie vyhledávání uzivatelu poskytuje dulezité informace o nehlásených vedlejsích úcincích léku.

(Health)