cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Infikovaná tezká pankreatitida - méne invazivní endoskopie spojená s lepsími výsledky

Podle studie publikované ve 14 JAMA, pacienti s nekrotizující pankreatitidou, kterí podstoupili endoskopickou transgastrickou nekrosektomii - méne invazivní postup, který zahrnuje odstranení pankreatické tkáne - byly méne pravdepodobné, ze by vyvstaly velké komplikace nebo zemrely ve srovnání s temi, kterí dostali chirurgickou nekrosektomii.
Nekrotizující pankreatitida je závazná forma onemocnení, které zpusobuje úmrtí pankreatické tkáne, coz vede ke zvýsenému krvácení.
Vedci rekli:

"Akutní pankreatitida je bezná a potenciálne smrtelná porucha.V samotných Spojených státech je s pankreatitidou prijato více nez 50 000 pacientu.Jednou z nejobávanejsích komplikací u techto pacientu je infikovaná nekrotizující pankreatitida, která vede k sepse a je casto následována selhání více orgánu.
Vetsina pacientu s infikovanou nekrotizující pankreatitidou vyzaduje nekrosektomii. Chirurgická nekrosektomie vyvolává prozánetlivou odpoved a je spojena s vysokou komplikací. "

Endoskopická transgastrická nekrosektomie, nová metoda, je formou transluminální endoskopické chirurgie s prírodním otvorem (POZNÁMKY). Postup, který potenciálne snizuje prozánetlivou odezvu a riziko komplikací, jako je selhání více orgánu, nevyzaduje celkovou anestezii, protoze muze být provádena pod sedativním vedomím. Doposud nebyl NOTES srovnáván s chirurgickým zákrokem v randomizované klinické studii pro jakoukoli nemoc.
Randomizovaná kontrolovaná lidská studie provedl Olaf J. Bakker, M.D., University Medical Center Utrecht, Nizozemsko, a kolegové za úcelem zkoumání prozánetlivé odpovedi a klinických výsledku chirurgické nekrosektomie a endoskopického transgastrického vysetrení.
Studie se uskutecnila v období od srpna 2008 do brezna 2010 v 1 regionální pedagogické a 3 akademické nemocnici v Nizozemsku. Vedci náhodne priradili 22 úcastníku studie (kterí meli známky infikované nekrotizující pankreatitidy a indikace pro zákrok), aby dostávali bud endoskopickou transgastrickou nebo chirurgickou nekrosektomii.
Úcastníci zarazení do skupiny endoskopické nekrosektomie podstoupili nekrosektomii, dilataci balónku, transgastrickou punkci a retroperitoneální (prostor v brisní dutine) drenáz.
Úcastníci, kterí byli zarazeni do chirurgické nekrosektomie, absolvovali vizuální retroperitoneální debridement (chirurgické odstranení) nebo, pokud to není mozné, chirurgický rez do brisní steny nazvaný laparotomie.
2 úcastníku studie nebylo mozné vysetrit na postprocedurální prozánetlivou odezvu, jelikoz po perkutánním odtoku katétru nedoslo k nekrosektomii.
Tým zjistil, ze hladiny interleukinu 6 (IL-6) v séru (míra prozánetlivé odezvy) se zvýsily po chirurgické nekrosektomii, zatímco tyto hladiny po endoskopii poklesly.
Výzkumníci vysvetlili:
"Souhrnný klinický koncový bod úmrtí a závazné komplikace (nove vzniklý multiorgánový selhání, intraabdominální krvácení, enterokutánní pístel (spojení mezi strevem a kuzí) nebo pankreatickou pístelí) byl také snízen u pacientu v endoskopii ve skupine endoskopických transgastrických nekrosektomií (0 procent vs. 50 procent), méne pacientu v endoskopické skupine vzniklo pankreatické fistuly (10 procent oproti 70 procentum). "

Z 20 úcastníku zemrelo 5 (40% úcastníku, kterí dostali nekrosektomii ve srovnání s 10% pacientu v endoskopické skupine). Vsechny úmrtí byly zpusobeny pretrvávajícím selháním více orgánu.
Vedci rekli:
"Prechod z otevrené laparoskopické chirurgie za posledních 25 let výrazne snízil chirurgickou morbiditu. Transluminální endoskopická chirurgie s prírodním otvorem má potenciál pro dalsí kvantový skok pri zlepsených chirurgických výsledcích.
V této první randomizované klinické studii zahrnující pacienty s infikovanou nekrotizující pankreatitidou snízila endoskopická transgastrická nekrosektomie prozánetlivou odezvu stejne jako kompozitní klinický koncový bod vcetne nového selhání mnohocetného orgánu ve srovnání s chirurgickou nekrosektomií. Tyto vcasné slibné výsledky vsak vyzadují potvrzení z vetsí klinické studie. "

V související zpráve vysvetlují O. Joe Hines, MD a Graham W. Donald, MD, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles:
"Ackoli rozdíl v hladinách IL-6 mezi skupinou NOTES a chirurgickou skupinou byl statisticky významný a vedecky presvedcivý, IL-6 má omezenou uzitecnost jako nástroj klinického rozhodování."

Poznamenávají, ze vysetrovatelé s tímto pokusem:
"Jsou patricne obezretní pri popisu svých nálezu jako predbezných, protoze výsledky mohou být jeste robustnejsí, kdyby doba náborového procesu byla delsí a bylo by zapsáno více pacientu."

Napsal Grace Rattue

Implantabilní snímac muze sledovat rakovinu a diabetes

Implantabilní snímac muze sledovat rakovinu a diabetes

Nové výzkumy popisují, jak senzor, který muze být implantován pod kuzi více nez 1 rok, je schopen sledovat zánet a detekovat oxid dusnatý - molekulu, u které bylo zjisteno, ze vykazuje narusené hladiny v prítomnosti nekterých nádorových onemocnení. To je podle studie zverejnené v casopise Nature Nanotechnology.

(Health)

Jaká velikost je prumerný penis?

Jaká velikost je prumerný penis?

Obsah Kdyz je velikost penisu prílis malá? Co je normální nebo prumerné? Zeny se starají? Zeny nechtejí muze s velkými penisy Více merení penisu Zvýsené obavy z rozsírení Malý úcinek obezity a veku Mnoho vedeckých výzkumníku se pokusilo odpovedet na otázku muzi - a zeny - po celém svete chtejí jasné informace o: Jakou velikost je prumerný penis?

(Health)