cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dnu nezávislosti ohnostroj "zpusobuje významné zvýsení znecistení ovzdusí"

4.cervence se slaví jako narození americké nezávislosti od roku 1776. Dnes vecer bude nebe osvetleno ohromujícími ohnostroji, které se konají po celém území USA. Ale podle nové studie mohou mít takové slavnosti neúmyslný následok - významné zvýsení znecistení ovzdusí.
Ohnostroj vyrazil pres USA vecer 4. cervence zpusobit prumerný 42% nárust znecistení ovzdusí, podle výzkumníku.

Publikováno v casopise Atmosférické prostredí, studie identifikuje nárust jemných cástic nebo PM2,5 - cástice o prumeru 2,5 mikrometru a mensích - vecer 4. cervence a ráno 5. cervence.

Podle americké agentury pro ochranu zivotního prostredí (EPA) jsou tyto malé cástice zdravotním problémem; mohou snadno procházet krkem a nosem do plic, coz muze vyvolat dusnost, kasel, sípání a záchvaty astmatu, stejne jako dlouhodobé úcinky na zdraví - jako je mrtvice a srdecní záchvaty a úmrtí na plicní a srdecní onemocnení.

Je dobre známo, ze ohnostroje mohou predstavovat zdravotní rizika. V lonském roce byla funkce Spotlight od Zdravotní novinky dnes ze poranení ohnostroju - jako jsou popáleniny a dalsí zranení rukou, ocí a nohou - se oproti predchozímu roku zvýsily o 30%.

Podle výzkumníku této nejnovejsí studie - vcetne Dian J. Seidel z Národní laboratore leteckých zdroju (National Oceanic and Atmospheric Association - NOAA) v College Park, MD - predcházející studie zjistily zvýsení obsahu znecistujících látek behem a po ohnostrojových projektech.

"Ale dosud zádná studie neprozkoumala úcinky ohnostroju na kvalitu ovzdusí ve velkých regionech pomocí systematických pozorování po více let pro odhad typických regionálních PM [particulate matter]," poznamenávají.

Koncentrace jemných cástic o 42% vyssí ve ctvrtek 4. cervence "

Seidel a spoluautorka studie Abigail N. Birnbaum z Marylanské univerzity a interní studentka NOAA se rozhodla resit tuto mezery ve výzkumu a posoudit kvalitu ovzdusí 315 lokalit v USA kazdé 4. cervence v letech 1999 az 2013.

"Vybrali jsme si dovolenou, abychom nezatezovali oslavy americké nezávislosti, ale protoze je to nejlepsí zpusob, jak provést celostátní studii o úcincích ohnostroju na kvalitu ovzdusí," ríká Siedel.

Vedci analyzovali hodinovou koncentraci jemných cástic ve vecerních dnech 4. cervence, srovnávali je s dobami pred a po,

Tým zjistil, ze prumerné koncentrace jemných cástic byly ve vecerních dnech 4. cervence ve srovnání s dny pred a po prázdninách o 42% vyssí. Úrovne dosáhly nejvyssí úrovne od 9 do 22 hodin, pricemz se zvysují od 8 hodin. Zvýsení trvalo az do poledne 5. cervence.

Vedci zjistili, ze koncentrace PM2,5 mezi stanovistemi pro monitorování kvality ovzdusí se lisí, coz se zdá být závislé na povetrnostních podmínkách a na tom, jak blízko byla ohnostroj na míste.

Koncentrace byly napríklad ve vecerních hodinách dne 4. cervence na úrovni priblizne o 370% vyssí na jednom míste, kde byly ohnostroje vylozeny na sousední plose - coz je podle názoru týmu na úrovni, která je znacne nad maximální 24hodinovou hranicí 35 mcg na kubický metr stanovený EPA.

Poznamenat na zjistení, Seidel ríká:

"Tyto výsledky pomohou zlepsit predpovedi o kvalite ovzdusí, které v soucasné dobe nepredstavují ohnostroje jako zdroj znecistení ovzdusí. Studie je také dalsím výzva pro ty, kterí mohou být obzvláste citliví na úcinky jemných cástic".

Tým si uvedomuje, ze zatímco EPA neregulují ohnostroje, doporucují, aby osoby, které jsou citlivé na znecistení ovzdusí - napríklad osoby s astmatem - sledovaly ohnostroje z dálky a zajistily, ze mají k dispozici potrebné léky.

Emise spalování uhlí "petkrát horsí" pro zdraví

Emise spalování uhlí "petkrát horsí" pro zdraví

Vzhledem k tomu, ze v Parízi zacíná Konference OSN o zmene klimatu, je vcas zahájen nový výzkum dopadu znecistení horení uhlí na zdraví srdce. Studie zjistila, ze cástice z horícího uhlí jsou mnohem horsí pro zdraví nez jiné zdroje znecistení. Negativní zdravotní dusledky znecistení jsou dobre zdokumentovány, ale jak se shromazdují dalsí dukazy, celkový obraz se stále zhorsuje.

(Health)

Fanousci Addisonovy krize v Manchesteru United videli, zatímco lékari sledovali zápas

Fanousci Addisonovy krize v Manchesteru United videli, zatímco lékari sledovali zápas

Vánocní císlo bmj.com popisuje, jak lékari v Manchesteru identifikovali vzácnou situaci ve fotbalovém fanousku poté, co slyseli o jejích neobvyklých príznacích pri sledování jejího týmu Manchester United. V tesném sousedství vrcholných zápasu v domove Old Trafford, domovské cásti Manchesteru United, bude 58letá zena trpet úzkostnými a záchvaty paniky, palpitacemi, lehkou hlavou a pocity hrozící smrti.

(Health)