cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zvýsené riziko vysokého krevního tlaku u lidí s nespavostí

V kontrolované laboratori zalozené na desítkách lidí s chronickými obtízemi spát, výzkumníci nalezli spojení mezi nespavostí, která ovlivnuje denní funkci a hypertenzi - zvýsený krevní tlak, dobre zavedený kardiovaskulární rizikový faktor.
Profesor Vgontzas ríká, ze pocit hyperalergie nebo ospalosti snizuje nejlepsí funkci lidí a behem noci se jim behem noci cítí dobre a behem noci spí dobre.

Studie, která sledovala 219 chronických nespavostí a 96 normálních prazcu ve vyhrazené laboratori spánku, je publikována v casopise American Heart Association Hypertenze. Lidé s poruchou spánku byli klasifikováni s chronickou nespavostí, pokud meli potíze se spánkem po dobu nejméne 6 mesícu.

Dokonceno v specializované nemocnicní jednotce v Ccheng-tu v Cíne, studie tvrdí, ze je první, kdo zkoumá spojení mezi vysokým krevním tlakem - hypertenzí - a "nespavostí s fyziologickým hyperarousem".

Tato hyperarézní forma byla definována dlouhými dobami, kdy se usnula ve zvlástních monitorovacích testech. Vedci zjistili:

  • Vyssí riziko zvýseného krevního tlaku u osob s nespavostí, které trvalo déle nez 14 minut, nez usnuly behem denních testu napnutí
  • Cím je tato hyperparsulární vetsí - cím delsí je cas na spánek - tím vyssí je riziko hypertenze.

Autori studie vysvetlují, jak muze být vyssím krevním tlakem v dusledku tohoto typu nespavosti, popisujícím pacienty jako "hyper" behem dne. Jeden z spoluautoru byl Alexandros Vgontzas, profesor výzkumu a lécby spánku na psychiatrickém oddelení na Pennsylvánské státní univerzitní lékarské fakulte, Hershey, PA. Prof. Vgontzas ríká:

"I kdyz se insomniaci stezují na únavu a únavu behem dne, jejich problémem je, ze se nemohou uvolnit a ze jsou hyper.

"Opatrení, která se vztahují na normální spánky, které jsou zbaveny spánku - napínání, uzívání kofeinu nebo jiné stimulanty k boji proti únave - neaplikují na nespavosti. Ve skutecnosti nadmerný kofein zhorsuje hyperaestrální úcinky."

Vedci tvrdí, ze tato 24hodinová hyperangiopie je spojena s "více biologicky tezkým typem nespavosti" s "významnými kardio-metabolickými dusledky, jako je hypertenze". Dodávají, ze méne tezké formy, mezitím, mají zpravidla psychologické faktory, které stojí za problémy s spánkem.

Profesor Vgontzas ríká, ze pocit hyperalergie nebo ospalosti snizuje nejlepsí funkci lidí a behem noci se jim behem noci cítí dobre a behem noci spí dobre.

Nespavost je obecne nejcastejsí poruchou spánku podle klinických pokynu Americké akademie spánkové medicíny, pricemz mezi tretinou a polovinou dospelé populace vykazují symptomy nespavosti. Prevládání nespavosti s úzkostí nebo poruchou - celková porucha nespavosti - je az 15%.

"Hyper" - denní útocník trvá déle nez 14 minut

Úcastníci studie strávili noc ve spánkové laboratori a pak prosli stejnou denní kontrolou, která se pouzívá ve standardním diagnostickém testu pro nevysvetlitelnou nespavost - denní studie.

Jinak známý jako test vícenásobného spánkového latence (MSLT), znamenalo to, ze úcastníci byli sledováni behem následujícího dne, kdy byly poskytnuty ctyri prílezitosti, aby se uskutecnil 20minutový zdrímnutí, ve dvouhodinových intervalech od 9:00, 11:00 do 13:00. a 3 hod.

"Ti insomniaci, kterí byli v prubehu dne nadprirozeni a nebyli schopni odpocívat a usnout behem testu spánkové latence, meli vyssí riziko hypertenze," ríká prof. Vogontzas.

Behem kazdého pokusu o podrázdení je moznost klidne lezet v posteli a snazit se jít spát v komfortním pokoji navrzeném tak, aby byl schopen spát, a jakmile jsou svetla vypnuty, laboratorní senzory merí, jak dlouho trvá spánek zacít, sledovat i fáze spánku.

Pokud do 20 minut od zahájení MSLT nedojde k spánku, testování nap je ukonceno, ale pokud nastane spánek, úcastník se znovu zotaví po 15 minutách.

"Dlouhá lhuta spánku behem dne muze být spolehlivým indexem fyziologické hyperparasity a biologické závaznosti poruchy," vysvetluje prof. Vgontzas.

"Silná korelace" se zvýseným krevním tlakem

Ve studii polovina pacientu trvalo maximálne 14 minut, nez usnula, zatímco druhá polovina trvala více nez 14 minut - prahová hodnota, za kterou byly povazovány za hyperaktivní.

"Zaznamenali jsme silnou korelaci mezi mírou fyziologické hyperparasy a hypertenzí," ríká Dr. Xiangdong Tang, dalsí spoluautor studie a profesor medicíny na spánku v nemocnici západní Cíny, Sichuan University, Chengdu, Cína.

Hypertenze byla stanovena merením krevního tlaku nebo diagnózou od lékare a vedci se zabývali konfliktními faktory, které by mohly ovlivnit tyto výsledky, jako je obezita, spánková apnoe, cukrovka, kourení a konzumace alkoholu a kofeinu.

Zvýsená pravdepodobnost vysokého krevního tlaku byla následující. Chronická nespavost v kombinaci s casem MSLT:

  • Více nez 14 minut zvýsila pravdepodobnost hypertenze o 300%
  • Více nez 17 minut zvýsil kurz o 400%.

Vedci tvrdí, ze nespavost byla tradicne vnímána jako porucha v noci, nicméne uvádejí predchozí dukazy o tom, ze v nové studii je zkoumán 24hodinový stav hyperaurusu.

Dozvíte se o vlivu smenné práce na zdraví v novém prehledu MNT o vazbách mezi onemocnením a narusením spánku.

Lécba vranových nohou - botulotomické neuromodulátory

Lécba vranových nohou - botulotomické neuromodulátory

Setrení, které publikovalo Online First archivy plastické chirurgie obliceje, odhalilo, ze nástup dvou botulotoxinových neuromodulátoru zlepsil vzhled vranových nohou (laterální orbitální rýhy), prestoze se zdálo, ze vyvíjejí vetsí zlepsení nez ostatní. Autori uvedli: "Botulotoxin je silný neuromodulátor produkovaný bakterií Clostridium botulinum.

(Health)

Skinny Jeans zpusobují zdravotní problémy pro muze

Skinny Jeans zpusobují zdravotní problémy pro muze

Podle nového pruzkumu 2.000 britských muzu mohou dzíny s prísnou schopností zpusobit infekce mocových cest, zkroucené varlata, slabost mocového mechýre a dlouhodobé zdravotní dusledky. Studie, kterou provedla spolecnost TENA Men, uvádí, ze ackoli mnoho osobností, jako je Jude Law, Russell Brand a Joey Essex, uprednostnuje módní stíhlé dzíny, 10% dotazovaných muzu prohlásilo, ze zazívají nepríjemný nepríznivý úcinek, protoze nosí dzíny.

(Health)