cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vcetne HPV testu v krcních projektech usetrí 3 500 zen z neúmyslných testu

Podle nové studie publikované v British Journal of Cancer, vcetne testování na lidský papilomavirus (HPV) v cervikálních projekcích, snizuje pres tretinu dalsích zbytecných testu u zen.
Výsledky vycházejí z primárního posouzení projektu Institutu pro výzkum rakoviny projektu "Sentinel sites", jehoz cílem je provést vysetrení HPV v rámci rutinního screeningu krcku.
Více nez 10 000 zen, ve veku 25 az 64 let, které se zúcastnilo programu screeningu krcní screenvy NHS a jejichz pocátecní rozbor testu odhalil mírné nebo hranicní abnormality v delozním cípku, byly vysetrovány.
Vedci poté testovali testy na rozmazání HPV, zjistili, ze priblizne 35% (3581) testovalo negativní výsledky na HPV a mohlo by pokracovat v rutinním screeningu. Ti, kterí pozitivne testovali HPV, podstoupili kolposkopii (interní vysetrení) a nemeli zádné dalsí testy na rozmackání.
HPV zpusobuje vetsinu rakovin delozního cípku. To vsak neznamená, ze vetsina samic s HPV rozvíjí onemocnení - nemají.
Autor Dr. Sue Moss vysvetlil:

"Nase studie ukazuje, ze pridání testu HPV výrazne snizuje pocet zen, které byly poslány na dalsí invazivní testy, kdyz ve skutecnosti nemají zádné vázné zmeny krcní steny."

Pocátecní fáze testování na HPV u zen, jejichz cytologické testy byly hranicní nebo mírne abnormální, zacaly v roce 2007 v 6 laboratorích v Anglii a byly v této studii analyzovány.

Autori uvedli, ze jejich studie poskytuje cenný pohled na úcinnost programu kontroly cervikálního vysetrení NHS tím, ze do tohoto procesu zarazuje HPV testy na národní úrovni. Od dubna probíhala testování HPV jako soucást soucasného programu screeningu krcní screenvy NHS.
Kvuli rozdílum v tom, jak jsou interpretovány mírné nebo hranicní zmeny a výsledky testu HPV, celkový pocet zen, které budou následne muset podstoupit kolposkopii, se bude lisit od laboratore po laborator, zduraznila studie.

Reditel zdravotní informace na Cancer Research UK, Sara Hiom, uvedl:
"To je uvítací zdokonalení vysoce efektivního screeningového programu na krcní screening. Tato zmena jiz usetrila tisíce zen, které se úzkostlive vyckali na dalsí testy a výsledky a mely by pomoci vést k efektivnejsímu screeningovému programu."

Profesorka Julietta Patnicková CBE, reditelka programu NHS pro screening pro rakovinu, uvedla:
"Programy screeningu rakoviny NHS jsou skutecne velice poteseny výsledky projektu Sentinel Site. Vyuzívání testu na HPV, které jsou v tomto clánku hláseny, je v soucasné dobe zacleneno do celostátního screeningového programu a bude plne rozvinuto v prístím roce.
Tím, ze zaclenením HPV testu do naseho soucasného screeningového programu tímto zpusobem, budeme schopni výrazne snízit pocet opakovaných cytologických testu, které jsou pozadovány, a efektivneji zameríme se na nase kolposkopické sluzby. Jedná se o dulezitý vývoj v nasem programu, který nám umoznuje efektivneji a efektivneji sledovat zeny, snizovat zbytecné postupy a minimalizovat vsechny spojené úzkosti. "

Napsal Grace Rattue

Technologicky vylepsené simulace pro vzdelávání odborníku v oblasti zdravotní péce zlepsují dovednosti a výsledky pacientu

Technologicky vylepsené simulace pro vzdelávání odborníku v oblasti zdravotní péce zlepsují dovednosti a výsledky pacientu

Pouzívání technologických simulací, jako jsou pocítacové modely virtuální reality, vysoce férové ??a statické figuríny, plastové modely, zivá zvírata, inertní zivocisné produkty a lidské mrtvoly, je prokázáno, ze pomáhají zdravotnickým pracovníkum pri zlepsování jejich znalostí a dovedností. stejne jako zvýsení výsledku pacientu.

(Health)

Sexuálne zamítnuté musky chtejí alkohol

Sexuálne zamítnuté musky chtejí alkohol

Vedci objevili zajímavou souvislost mezi vzory párení a budoucím chováním, zatímco studovali ovocné musky. Jejich clánek, publikovaný ve vede, ríká, ze vzhledem k volbe se zdá, ze muz bude pravdepodobneji volit jídlo napustené v alkoholu nez pravidelné jídlo, pokud ho zena nedávno odmítla.

(Health)