cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Imaging ukazuje zmeny v nálade regulující oblasti mozku mezi tezkými kuráky, kterí se snazí ukoncit

Silní kuráci, kterí se pokusí opustit, jsou obvykle postizeni nepríjemnými zmenami nálady. Studie zobrazující mozku ukázala, ze nekteré oblasti mozku související s regulací nálady jsou skutecne ovlivneny a poskytují stopy, proc nekteré tezké kuráky povazují za obtízné vzdát se. Studie provedená výzkumnými pracovníky z Centra pro závislost a dusevní zdraví, Toronto, byla zverejnena v posledním císle Archivy obecné psychiatrie.
Autori vysvetlují, ze kourení patrí mezi dva nejdulezitejsí príciny smrti, které lze predejít. Je také klícovým faktorem onemocnení plic, rakoviny, sebevrazdy a onemocnení koronární arterie.
Vedci dodali:

"Prestoze mnoho lidí, kterí fajcí cigarety, by ráda opustila, úcinky stazení casto vedou k relapsu. Relaps je obzvláste problematický v casném ústupu, protoze 50 procent lidí se behem prvních 3 dnu opoustí.

Predbezný výzkum odberu nikotinu se soustredil predevsím na nikotinovou modulaci neuronu uvolnujících dopamin.
Autori napsali:
"Nicméne jiné neurální cíle, které mohou být dulezité pro stazení cigaret, jsou ovlivneny cigaretovým kourem."

Cigaretový dým pusobí na MAO-A (monoaminooxidáza A), enzym, který metabolizuje chemikálie zvysující náladu. Stoupající hladiny MAO-A v cástech mozku, které upravují náladu, jako je prefrontální kura a prední cingulární kura, jsou spojeny s depresivními epizodami.
Výzkumníci vysvetlili:
"Hlavní hypotézou této studie je, ze vazba MAO-A se zvysuje behem akutního stazení cigaret v oblastech, které se podílejí na regulaci postizení, jako je prefrontální kura a prední cingulární kura."

Ingrid Bacher, Ph.D., a tým provedli studii zahrnující 48 úcastníku - 24 z nich nebylo kuráci, zatímco ostatní 24 byli kuráci, ale jinak zdraví. Mezi kuráky, 12 z nich kourilo od 15 do 24 denne (mírní kuráci), zatímco 12 kourilo nejméne 25 cigaret za den (silní kuráci).

Vedci pouzívali PET (pozitronové emisní tomografii), jednou pro úcastníky nekuráci a dvakrát pro kuráky (po cigarete a opet po akutním stazení). Vsichni prosli hodnocením jejich nálad, úrovne energie, stupne úzkosti a nutkání kourit.
Vyssí hustota MAO-A byla zjistena pouze mezi tezkými kuráky behem cigarety - nárust o 23,7% v prefrontální kure a nárust o 33,3% v predním kortexu. Mezi umírnenými kuráky nebyla nalezena zádná nadmorská výska.
V komuniké napsali autori:
"Velmi významná interakce mezi závazností kourení a stavem (merením hustoty MAO-A behem aktivní kourení a stazení) byla zaznamenána u úcastníku, kterí kourili tezce."

Mezi jednotlivými nefajcici a tezkými kuráky doslo v prubehu vysazení nikotinu k významnému rozdílu v hladinách hustoty MAO-A v prefrontální a prední cingulární kure. Tam byl také znacné rozdíly v self-hlásené nálade mezi tezkými kuráky behem jejich kourení a nekuráckých dnu.
Vedci napsali:
"Tyto výsledky mají významné dusledky pro ukoncení tezkého kourení a pro pochopení toho, co se predtím zdálo být paradoxním spojením kourení cigaret s velkou depresivní poruchou a sebevrazdou. Pochopení neurobiologie tezkého kourení cigaret je dulezité, protoze lidé, kterí kourí tezce, jsou mnohem pravdepodobnejsí mít závaznou depresivní poruchu a zaznamenat zdravotní komplikace vyplývající z kourení cigaret. "

Dalsí výzkumy, vcetne lidských studií, by mely být provedeny s pouzitím inhibitoru MAO-A u kuráku behem pocátecního období, kdy se vzdali, dodali výzkumníci.
Napsal Christian Nordqvist

Výsledky kourení v odpovedi na nizsí imunitní systém po transplantacích

Výsledky kourení v odpovedi na nizsí imunitní systém po transplantacích

Podle studie publikované v transplantaci jater jsou príjemci transplantace jater, kterí i nadále kourí nebo kourili v minulosti, pravdepodobnejsí, ze po provedení procedury získají reinfekci virové hepatitidy. Kazdý rok více nez 5 milionu lidí na svete zemre kvuli uzívání tabáku, podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a ocekává se, ze do roku 2030 se toto císlo zvýsí na více nez 8 milionu.

(Health)

Video CPR trénink jako efektivní bez figuríny

Video CPR trénink jako efektivní bez figuríny

Skolení rodinných príslusníku pacientu, kterí jsou vystaveni riziku zástavy srdce k podání CPR, muze být provedeno stejne úcinne jako videokomponentní souprava, jako u videokamery, která zahrnuje figurínu k praktické resuscitaci. Vedci tvrdí, ze znalost figuríny není pro základní skolení CPR nezbytná k tomu, aby bylo mozné zajistit efektivní verejné vzdelávání pouze prostrednictvím videa, napríklad v cekárnách.

(Health)