cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.HPV test "presnejsí" nez Pap test na screening rakoviny delozního hrdla

Dve nové studie publikované v casopise Gynekologická onkologie zjistili, ze screening na infekci zpusobenou lidským papilomavirem poskytuje presnejsí výsledky jak pro lidskou papilomavirovou infekci, tak pro screening rakoviny delozního cípku nez alternativy Pap nebo co-test pro tyto stavy.
"Veríme, ze primární testování HPV má potenciál dalsího snízení rakoviny delozního cípku v USA," ríká Dr. Huh.

Po podání zádosti o kontrolu humánního papilomaviru (HPV), který se má pouzít k primárnímu screeningu rakoviny delozního cípku HPV, byl po konzultaci s Úradem pro kontrolu potravin a léciv (FDA) predlozen panel, který poskytne pokyny, jejichz výsledky jsou uvedeny v prvním príspevku.

Skládá se z odborníku vsech významných organizací v USA zapojených do screeningu rakoviny delozního cípku, panel hodnotí bezpecnost a úcinnost testování HPV na základe prehledu literatury a údaju z studie Potreba pokrocilé diagnostiky HPV (ATHENA), která byla poverena podporou aplikace FDA.

Autor studie Dr. Warner Huh z oddelení gynekologické onkologie na univerzite v Alabame v Birminghamu uvádí výsledky panelu:

"Zjistili jsme, ze u pacientu ve veku 25 let a starsích bylo primární HPV vysetrení lepsí nez samotný papousek a doporucujeme, aby se tyto testy provádely nejdríve kazdé 3 roky. Je to dulezitý pokrok v screeningu rakoviny delozního cípku, protoze nabízí lepsí ujistení o nízkém riziku rakoviny ve srovnání s screeningem Pap, který se také provádí v tríletých intervalech. "

Dva HPV genotypy jsou zodpovedné za priblizne 70% vsech invazivních karcinomu delozního hrdla. Pacienti, kterí pozitivne testují jeden z techto genotypu, by meli dostat okamzitou kolposkopii, doporucit panel.

Existuje dalsích 12 genotypu HPV. Panel naznacuje, ze pokud zeny testují pozitivní výsledky u nekterého z techto genotypu, mely by být sledovány opakováním jak HPV testu, tak i vysetrení na papousci za 12 mesícu.

Nekteré zeme, napríklad Austrálie a Nizozemsko, jiz pouzívají primární screening HPV a Dr. Huh ríká, ze by chtel videt z techto zemí více dukazu o bezpecnosti a úcinnosti testu v tomto kontextu.

"Ale vzhledem k tomu, ze neexistují údaje o opaku," ríká Dr. Huh, "veríme, ze primární testování HPV má potenciál dalsího snízení rakoviny delozního cípku v USA."

Proces ATHENA

Druhý clánek publikovaný v casopise zkoumá výsledky studie ATHENA na konci studie. Ve studii 42,209 zen ve veku 25 let a starsích melo testy Pap a HPV a výsledky byly porovnávány. Výzkumníci také zkoumali údaje o dopadu zahájení screeningu HPV v ruzných vekových kategoriích.

Autori zjistili, ze HPV test identifikoval asi dvakrát tolik závazných prípadu cervikální nemoci ve vekové skupine 25-29 let, jak Papa ucinil.

V jiných vekových skupinách bylo zjisteno, ze HPV, Pap a ko-testování jsou stejne úcinné. Výzkumníci vsak poukazují na to, ze screening HPV sám vyzaduje pouze jeden test, coz z nej ciní nákladove efektivnejsí pro pacienty, kterí nemusí mít moznost si dovolit dva testy.

Avsak nedávné schválení FDA pro primární screening HPV je omezeno na jediný komercne dostupný test a na jeden ze dvou Pap testu na bázi kapaliny. Autori doporucují, aby byly schváleny dalsí testy.

Dr. Thomas Wright, emeritní profesor patologie a bunecné biologie na Kolumbijské univerzite v New Yorku, NY, ríká:

"Nase výsledky z první prospektivní americké studie s cílem zhodnotit výkon primárního screeningu HPV jasne ukázaly, ze tento nový screeningový prístup by mel být povazován za volbu pro zeny starsí 25 let.

Aby se usnadnilo rozsáhlé prijetí tohoto bezpecného a úcinného zpusobu screeningu, bylo by výhodné mít k dispozici dalsí HPV testy a dalsí kapalné Pap testy. Doufáme, ze nás výzkum pomuze snízit morbiditu a mortalitu z rakoviny delozního hrdla po celém svete. "

Pacienti podstupující CT angiografii pravdepodobne mají následné invazivní a drazsí srdecní postupy ve srovnání se stresovým testem

Pacienti podstupující CT angiografii pravdepodobne mají následné invazivní a drazsí srdecní postupy ve srovnání se stresovým testem

Podle studie zverejnené v listopadu 16 vydání JAMA, téma téma na kardiovaskulární onemocnení, výzkum ukázal po vysetrení Medicare data témer 300,000 jedincu, kterí podstoupili ambulantní posouzení stresového testu nebo pocítacové tomografie (CT) angiografie pro onemocnení koronární arterie, ze tito, kterí dostali CT angiografii, meli vetsí pravdepodobnost, ze budou v budoucnu prijímat dalsí invazivní kardiální testovací postupy, jako je srdecní katetrizace, a ze tyto postupy byly nákladnejsí.

(Health)

Jak muze ortodontická lécba pomoci?

Jak muze ortodontická lécba pomoci?

Obsahy Druhy lécby Prístroje Kdo by mel videt ortodontisty? Zacátek lécby Diagnóza Ortodontist versus zubar Ortodoncia je odvetví zubního lékarství, které se zabývá malokluzí, coz je stav, kdy zuby nejsou správne umístené, kdyz jsou ústa zavrená. To vede k nesprávnému skusu.

(Health)