cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jak udrzet verejné zdraví v tezkých casech

Studie vedcu z Antwerpského institutu pro tropickou medicínu, zverejnené ve vedeckém casopise Tropické lékarství a mezinárodní zdraví, ukazuje, ze je jeste mozné zajistit dobrou úroven verejného zdraví, pokud je pripravena posílit systém verejného zdravotnictví. Autori uvádejí, ze se to týká i v dobe tezké krize, kdy se hrubý národní produkt zhroutí a ríká: "Podívejte se napríklad na Kubu v devadesátých letech."
Celosvetová krize, která zacala v roce 2008, spolu s hospodárskými a sociálními dusledky, znamená, ze zeme s tezkým postizením, jako je Portugalsko a Recko, zoufale hledají moznosti omezit výdaje. S prudkými úsporami v oblasti sociálního zabezpecení a zdravotní péce, lékarské kruhy okamzite varují, ze verejné zdraví nesmí být ohrozeno.
Studie z epidemiologické skupiny Ústavu tropického lékarství o predchozí krizi behem 90. let ukazují, ze existují alternativy. Mnoho rozvojových zemí bylo postizeno hlubokou hospodárskou krizí v 90. letech, prvním desetiletí globalizace. Hrubý národní produkt zaznamenal propad 42% v Rusku, 38% na Kube, 30% v Peru, 22% v Argentine a 14% v Indonésii, coz vedlo k obrovské nezamestnanosti, ztráte kupní síly apod.
Nejchudsí a nejzranitelnejsí skupiny jsou postizeny obzvláste tvrde, kdyz se snizují sociální výdaje a zdravotní péce. Míra úmrtnosti dospelých v Rusku se napríklad mezi lety 1990 a 1994 zvýsila o 30% z duvodu sociální nestability, demontáze verejné zdravotní péce, deprese, podvýzivy a alkoholu. Dalsím príkladem je devalvace indonéské rupie o 80% v lednu 1998, coz znamenalo, ze soukromá zdravotní péce se náhle stala nedostupnou a nadmerne zatezovala systém verejného zdravotnictví, zatímco Argentina a Peru zaznamenaly prudký nárust detské úmrtnosti.
Pol de Vos a výzkum jeho týmu se týkají Kuby, zeme, která následovala jinou cestu, poté, co Sovetský svaz, nejvetsí zákazník a investor v Kube ztroskotal v roce 1989, a USA utisily embargo krátce poté. Znamenalo to náhlou ztrátu dovozu a vývozu o 80%, pricemz hrubý národní produkt klesl o 38,5% a navzdory nedostatku potravin Kuba dokázala ve velké míre udrzet zdraví a blaho obyvatelstva tvárí v tvár krizi a odmítla prijmout Pokyny MMF a udrzení sociální redistribuce.
Je zajímavé, ze i pres krizi se i nadále zlepsovalo nekolik zdravotních ukazatelu, jako je detská úmrtnost a ocekávání zivota. Výzkum ukazuje silnou souvislost mezi nárustem výdaju na verejné zdraví a poklesem detské úmrtnosti a nárustem ocekávání zivota, zatímco pocet detí s nízkou porodní hmotností zaznamenal docasný nárust, ackoli v roce 2000 byl pocet také nizsí nez v roce 1989. Incidence tuberkulózy také vzrostla a vrcholila v roce 1995. Oba byly spojeny s nedostatkem potravy.
Navzdory vseobecným ocekáváním, ze pokles hrubého národního produktu by vedl k dramatickému poklesu kubánského zdraví, vláda nadále trvá na zajistení základních potreb obyvatelstva tím, ze v podstate diskutuje o ekonomických a sociálních opatreních na pracovistích a okresy a pouze realizovat opatrení, která získala sirokou verejnou podporu.
Analýza odhalila, ze vzhledem k temto zásadním, obecne povzbudivým opatrením dosáhla Kuba také posílení své verejné zdravotní péce, a to predevsím v první rade, kdy se zdravotnické sluzby staly prioritou bezplatne, pricemz pocet lékaru se ztrojnásobil a lékari se zamerili na prevenci.
De Vos poukazuje na to, ze ackoli Belgie nebo Recko nelze prímo srovnávat s Kubou, vzhledem k tomu, ze kazdá zeme má svuj vlastní jedinecný zdravotní systém, neposkozuje se z príkladu.
Napsal Petra Rattue

Pokud by lidé uzívali pouze své léky, usetrili bychom miliardy

Pokud by lidé uzívali pouze své léky, usetrili bychom miliardy

Predstavte si svet, kde si kazdý uzíval své léky a lékari predepisovali pouze generické léky (pokud jsou k dispozici)? Podle zprávy CVS Caremark by Amerika usetrila miliardy dolaru kazdý rok. Nová zpráva o stavu státu z roku 2013: zpráva o adherence - naznacuje, ze americký systém zdravotní péce by usetril jmení v nákladech na zdravotní péci, pokud by se zvýsila míra dodrzování léku.

(Health)

Anti-Cancer Drug Reverses Alzheimerova choroba u mysí

Anti-Cancer Drug Reverses Alzheimerova choroba u mysí

Protirakovinové léky mohou zvrátit problémy s pametí v modelu mysí Alzheimerovy choroby, podle nového výzkumu provedeného na University of Pittsburgh Graduate School of Public Health. Studie, publikovaná v casopise Science, zkoumala dríve publikované výsledky o léku bexaroten - který je schválen U.

(Health)