cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jak infekce vedou k malignite?

Virové nebo bakteriální chronické zánety tlustého streva, jater nebo zaludku jsou casto velkými rizikovými faktory pro rakovinu. Nová studie MIT zverejnila Sborník z Národní akademie ved poskytuje podrobné vysvetlení, jak mohou takovéto infekce zmenit zdravé tkáne na rakovinné.
Peter Dedon, profesor biologického inzenýrství MIT, vysvetluje: "Pokud rozumíte mechanismu, muzete navrhnout zásahy. Napríklad, co bychom vyvinuli zpusoby blokování nebo prerusení toxických úcinku chronického zánetu?"
Po tri desetiletí byl Tannenbaum, jeden ze starsích autoru studie, vedoucím týmu MIT, který zkoumal souvislost mezi chronickým zánetem a rakovinou. Telo normálne reaguje se zánetem v reakci na jakýkoli druh infekce poskození. Pokud vsak zánet trvá prílis dlouho, muze dojít k poskození tkáne. Zpusob resení zánetu je aktivace prílivu bunek makrofágu a neutrofilu, pokud imunitní systém detekuje patogeny nebo poskození bunek. Makrofágy a neutrofily obklopují bakterie, mrtvé bunky a trosky, které se skládají z proteinu, nukleových kyselin a dalsích molekul, které uvolnují mrtvé nebo poskozené bunky. Behem tohoto procesu bunky produkují vysoce reaktivní chemikálie, které pomáhají rozbít bakterie.

Dedon vysvetluje: "Tímto zpusobem, kdyz nabodáváme bakterie a odvádíme tyto reaktivní chemikálie, chemikálie také difundují do tkáne, a tam se problém dostává."
Pokud se zánet trvá dlouhou dobu, muze to nakonec vést k rakovine.
Lancet
nedávno zverejnila studii, která uvádí, ze 16% nových prípadu rakoviny na svete je zpusobeno infekcemi.
Výzkumníci pouzili mysi infikované Helicobacter hepaticus k vysetrení ruzných chemických a genetických zmen v játrech a dvojluzkách zvírat. Helicobacter hepaticus je podobná bakterie jako Helicobacter pylori, která jim zpusobuje stav podobný zánetlivému onemocnení strev, zaludecním vredum a rakovine u lidí. Výsledky by mohly pomoci pri vývoji nových prognostických markeru pro chronický zánet, stejne jako pri príprave léku k zastavení takového zánetu.
Behem 20ti týdenního studijního období tým pokracoval v merení témer deseti ruzných typu poskození DNA, RNA a proteinu a pozoroval, ze u mysí se vyvinuly chronické infekce jater a tlustého streva, zatímco u nekterých zvírat doslo k rakovine tlustého streva. Také zkoumali poskození tkáne a jak infekce postupovala, zjistily, které geny byly zapnuté a vypnuté.
Udelali klícový objev tím, ze zjistili, ze odpoved na infekci byla jaterní a dvojtecka odlisná. Pozorovali, ze zatímco neutrofily vylucují kyselinu chlornovou v tlustém streve, tj. Látku, která se také nachází v domácím belícím prostredku, coz zpusobuje významné poskození proteinu, DNA a RNA pridáním atomu chloru, nedelalo se to v játrech a i kdyz je kyselina chlornaná navrzena tak, aby eliminovala bakterie, uniká do okolní tkáne a poskozuje epiteliální bunky tlustého streva.
Tým zjistil, ze chlorokytosin, úroven jednoho z produktu poskozujících chlór v DNA a RNA, je silne spojena se závazností zánetu a muze být pouzita jako marker predpovedi rizika chronického zánetu u pacientu s infekcí zaludku , jater nebo tlustého streva.
Tannenbaum a jeho tým nedávno objevil dalsí produkt poskozující chlór v proteinech, které jsou spojeny se zánetem, chlorotyrosinem. Dedon ríká, ze ackoli tyto výsledky naznacují, ze neutrofily hrají významnou roli pri zánetu a rakovine, pokracuje: "jeste nevíme, jestli dokázeme predpovedet riziko rakoviny z techto poskozených molekul."

Tým také pozoroval dalsí rozdíl mezi jater a tlustého streva, tzn. I kdyz oba orgány mely poskození DNA, opravné systémy DNA se staly aktivnejsími v játrech, ale méne aktivní v tlustém streve.
Dedon ríká:

"Je mozné, ze máme jakousi dvojitou whammy (v tlustém streve). Máte tuto bakterii, která potlacuje opravu DNA, a soucasne máte vsechny tyto poskození DNA v tkáni jako dusledek imunitní odpovedi na bakterie."

Tým také objevil nekolik druhu poskození DNA u mysí a lidí, které byly dríve neznámé. Jeden typ poskození DNA zahrnuje guanin, stavební blok DNA, který oxiduje na dva nové produkty, a to guanidinohydanotin a spiroiminodihydantoin.
Tým MIT plánuje podrobneji prozkoumat dynamiku vývoje rakoviny v budoucnosti. Chtejí zkoumat duvody pro nekteré typy bunek, které mají vyssí úroven poskození DNA, zatímco jiné bunky ne.
Napsal Petra Rattue

3D hologramy pohybu malarického spermatu "mohou zastavit sírení"

3D hologramy pohybu malarického spermatu "mohou zastavit sírení"

Vedci vyvinuli novou technologii 3D natácení, která vytvárí pohyblivé digitální hologramy malárie "spermie", které vedci rekli, ze poskytli "cerstvé poznatky" o tom, jak se tyto organismy spojí. To je podle studie zverejnené ve sborníku Národní akademie ved. Výzkumníci z Ústavu evolucní biologie na univerzite v Edinburghu ve Velké Británii a také z Institutu Rowland na Harvardské univerzite ríkají, ze jejich zjistení mohou prispet k pokracujícímu výzkumu zamerenému na zastavení sírení malárie.

(Health)

Batolatá udusení na kapalinách kapalných cisticích prostredku

Batolatá udusení na kapalinách kapalných cisticích prostredku

Rostoucí pocet batolat je neúmyslne polykat kapaliny kapalných cisticích prostredku, známých jako Liquitabs, lékari z Královské nemocnice pro nemocné deti, Glasgow, Velká Británie, Skotsko hlásené v Archivu detských nemocí. Co autori oznacují za "významný problém v oblasti verejného zdraví", naléhají na výrobci pracího prostredku a na balírny, aby prezkoumali své obaly a bezpecnostní varování.

(Health)