cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Jak by kravy mohly vrhnout svetlo na mechanizmy protichudných protilátek

Chcete-li vytvorit nové vakcíny pro boj s infekcemi, urcitými druhy rakoviny a dalsími onemocneními, které napadají imunitní systém, vedci potrebují dobre porozumet mechanismu, který stojí za protilátkami. Nyní se výzkumníci podívali na studium imunitního systému krav, aby se dozvedeli více o techto proteinech imunitního systému.

Výzkumný tým z Výzkumného ústavu Scripps v Kalifornii ríká, ze imunitní systém krav muze pomoci jim lépe porozumet rozmanitosti protilátek, coz muze vést k rozvoji lepsí lécby onemocnení lidí i hospodárských zvírat.

Jejich výzkum byl predstaven na 58. výrocní schuzi biofyzikální spolecnosti v San Franciscu, CA, tento mesíc.

Dr. Damien Ekiert z Kalifornské univerzity v San Francisku se zúcastnil studie ve výzkumném ústavu Scripps.

Rekl, ze výzkumný tým zjistil, ze krávy mají protilátky, které se velmi lisí od tech, které dríve vedci objevili, a zpusob, jakým se protilátky diverzifikují, je "prekvapující".

Protilátka je protein produkovaný imunitním systémem tela pri detekci cizích látek známých jako antigeny.


Na obrázku je kravská protilátka BLV1H12, která ukazuje strukturu "míc a retez" v cervené barve. Protilátka by mohla osvetlit mechanismy za bílkovinami imunitního systému.
Obrazový kredit: D.Ekiert / UCSF

Dr. Ekiert vysvetluje, ze rozmanitost protilátek v tele je velmi dulezitá. Nase telo potrebuje sirokou skálu protilátek, které rozpoznávají ruzné patogeny, aby vyvolaly imunitní systém.

"Cím více ruzných druhu protilátek máme v nasem tele, tím více ruzných druhu cílu muzeme zablokovat," dodává Dr. Ekiert.

Uzitecné pro terapie zalozené na protilátkách

Podle výzkumníku minulý výzkum podrobne popsal objev kravských protilátek, které mají "dlouhé smycky". Nicméne, jak byly tyto protilátky vytváreny a jak vypadaly, zustalo tajemstvím.

Pri pouzití rentgenové krystalografie Dr. Ekiert a kolegové zjistili, ze kravské protilátky - nazývané BLV1H12 - mají strukturu "mícové a retezové".

Hluboké sekvenování techto protilátek umoznilo výzkumníkum lépe porozumet funkci techto protilátek a zpusobu jejich tvorby.

Vedci ríkají, ze se nyní snazí zjistit, jak tyto bovinní protilátky detekují specifické antigeny a jak se s nimi vází - objevy, které by mohly vést k lepsí lécbe a diagnostice ruzných onemocnení lidí.

Dr. Ekiert komentuje zjistení:

"Za prvé, studium imunitního systému krav a jiných zvírat nám pomáhá pochopit, jak funguje nás imunitní systém.

Za druhé, jedinecná struktura techto kravských protilátek muze být obzvláste vhodná pro rozpoznávání urcitých druhu antigenu a muze být uzitecná pro terapii nebo diagnostiku zalozenou na protilátkách. "

Doktor Ekiert dále ríká, ze pochopení mechanismu proti kravským protilátkám by mohlo vést k vytvorení nových vakcín pro skot, které by je chránily pred beznými nemocemi skotu.

"Jakmile rozumíme temto mechanismum, je mozné, ze by bovinní protilátky mohly rozpoznat nekteré antigeny, které by nemohly mít více konvencních protilátek, a pomohlo by vázat, inhibovat a aktivovat cíle, které dosud nebyly pouzitelné pro terapii na bázi protilátek," dodává.

Zdravotní novinky dnes nedávno uvedla studii týkající se nové vakcíny, která by mohla napomoci reakci imunitního systému.

Jaké jsou príciny bolesti prsu?

Jaké jsou príciny bolesti prsu?

Symptomy zpusobují komplikace lécby Kdy videt lékare Bolest prsu, známá také jako mastalgie, mammologie a mastodynie, je castá a muze zahrnovat tupou bolest, tízivost, pocit napjatosti, pocit pálení v prsní tkáni nebo citlivost prsou. Pokud je bolest spojena s menstruacním cyklem, je známá jako cyklická mastalgie (cyklická bolest prsu).

(Health)

Lécba hepatitidy C muze zpusobit fatální kozní reakce

Lécba hepatitidy C muze zpusobit fatální kozní reakce

Orální lék proti hepatitide C telaprevir (Incivek) nyní prijde s varovným upozornením ohledne potenciálne smrtelných tezkých kozních reakcí, které se mohou objevit u pacientu. Spolecnost Vertex Pharmaceuticals uvedla, ze byly hláseny prípady smrtelných prípadu u pacientu s nepretrzitou vyrázkou a systémovými príznaky, kterí po rozpoznání závazné kozní reakce uzívali kombinovanou lécbu prípravkem INCIVEK.

(Health)