cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Hospitalizace více nebezpecná nez létání na letadle

Je to nebezpecnejsí jít do nemocnice, nez letet v letadle, podle Svetové zdravotnické organizace (WHO), která odhaduje, ze miliony pacientu kazdorocne umírá po celém svete z lékarských chyb a infekcí spojených se zdravotní pécí.
Liam Donaldson, který práve byl jmenován vyslancem pro bezpecnost pacientu pro WHO, uvedl:

"Kdybyste zítra prijeli do nemocnice v nejaké zemi, vase sance na to, ze byste byli vystaveni nejaké chybe ve vasí péci, by bylo neco jako 1 z 10. Vase sance na umírání kvuli chybe ve zdravotnictví by byly 1 z 300."

Mnohem méne je pravdepodobné, ze zemrete pri letecké havárii, kde je riziko priblizne 1 z 10 milionu. Liam Donaldson býval bývalým lékarem Anglie. Rekl, ze zdravotní péce obecne po celém svete má jeste dlouhou cestu, dodal.
Aby se snízilo sokující pocet jedincu, kterí rocne vyvíjejí infekce související s poskytováním zdravotní péce, Donaldson ríká, ze pacienti musí být zapojeni do rozhodovacího procesu v nemocnicích; potrebují klást otázky, nemocnice musí dodrzovat alespon základní hygienické standardy, stejne jako vyhovovat kontrolnímu seznamu WHO, aby se ujistil, ze chirurgické zákroky jsou provádeny bezpecne.
Pokud se zdravotnický personál vzdycky pred dotykem pacientu umyje rukou mýdlem a vodou nebo nejakým kruhem na bázi alkoholu, pocet získaných infekcí by klesl o více nez polovinu.

Statistiky WHO ukazují, ze v rozvinutém svete se 7 z kazdých 100 pacientu prijatých do nemocnice vyvine alespon jednu infekci spojenou se zdravotní pécí - v rozvojových zemích ciní 10 z kazdých 100.
Riziko infekce úzce souvisí s tím, jak dlouho pacient zustává v jednotce intenzivní péce (ICU). Mocové katétry, ventilátory a nekteré dalsí zdravotnické prostredky jsou beznými zdroji infekcí.
Podle údaju WHO je riziko infekce v USA nizsí nez v Evrope, ale riziko úmrtí na získané infekce je vyssí:
  • USA - 1,7 milionu hospitalizovaných infekcí rocne, coz má za následek zhruba 100 000 úmrtí.
  • Evropa - 4,5 milionu hospitalizovaných infekcí rocne, coz má za následek priblizne 37 000 úmrtí.
Donaldson rekl:
"Zdravotní péce je vysoce rizikovým podnikem, protoze lidé jsou nemocní a moderní zdravotní péce je poskytována v rychle se pohybujícím prostredí s vysokým tlakem, které zahrnuje spoustu slozitých technologií a mnoho lidí.
Infekce je velkým problémem, úrazy po pádu v nemocnicích jsou velkým problémem a pak existují problémy, které jsou v mensím merítku, ale mají za následek zabránení úmrtí. Chyby pri lécbe jsou bezné. "

Více nez 100 000 nemocnic po celém svete dodrzuje seznam chirurgické bezpecnosti WHO. WHO ríká, ze jeho kontrolní seznam, pokud je správne dodrzován, muze výrazne snízit míru úmrtí, stejne jako chirurgické komplikace. Agentura OSN extrapolovala, ze pokud vsechny nemocnice po celém svete uciní to samé, o pul milionu méne lidí by kazdý rok prislo o zivot.
Donaldson rekl, ze osobne nepouzije nemocnici, pokud potrebuje operaci, pokud nemocnice nepouzívá kontrolní seznam. Rekl, ze nemocnice podle jeho názoru by nebyla v bezpecí.
Ve své nové roli Vyslanec pro bezpecnost pacientu pro WHO pomuze profesor Sir Liam Donaldson podporit bezpecnost pacientu jako celosvetovou prioritu v oblasti verejného zdraví. Jeho cílem je také mobilizace politické podpory pro WHO Patient Safety s vedoucími zdravotnických organizací po celém svete, jakoz i hlavními dárci, vládami a filantropickými organizacemi. Bude poradcem generálního reditele WHO pro strategické otázky týkající se bezpecnosti pacientu.

Generální reditel WHO Margaret Chan rekl:
"S touto nominací WHO signalizuje, ze je dulezité zajistit, aby pacienti dostávali bezpecnou a vysoce kvalitní zdravotní péci po celém svete. S podporou a intelektuálním vedením Sir Liamu se program bezpecnosti pacientu rozrostl z malé specializované iniciativy v rámci WHO globální advokátní a vedecká komunita s aktivitami ve více nez 140 zemích a vsech sesti regionech WHO, která je nyní pripravena jeste více. "

"Prírucka k ucebnímu plánu pro bezpecnost pacientu WHO"
Napsal Christian Nordqvist

Asociace nalezená mezi hladinami vitaminu D a rizikem rakoviny kuze

Asociace nalezená mezi hladinami vitaminu D a rizikem rakoviny kuze

Nová zpráva JAMA, publikovaná online First by Archives of Dermatology, zjistila souvislost mezi hladinami vitaminu D a rizikem nemelanomového karcinomu kuze (NMSC). Ve zpráve bylo zjisteno, ze kdyz se zvysuje hladina vitaminu D u jedincu, zdá se, ze jejich riziko vzniku NMSC se zvysuje.

(Health)

Respondenti WTC Attack - PTSD spojená s respiracním onemocnením

Respondenti WTC Attack - PTSD spojená s respiracním onemocnením

Výsledky výzkumu, který analyzoval souvislost mezi dvema podpisovými zdravotními problémy - posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a respiracním onemocnením - mezi pracovníky z obnovy, kterí reagovali nejprve na Svetovém obchodním centru (WTC), se objevili po více nez desetiletí teroristických útoku na WTC.

(Health)