cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.HIV rizikové faktory se mení mezi lidmi zijícími v obyvatelstvu USA a mimo USA

Pri a JAMA Mediální instruktáz behem mezinárodní konference o AIDS, profesor H. Irene Hall, Ph.D., z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v Atlante, predstavila zjistení nové studie charakteristik HIV-pozitivních obyvatel USA, kterí se narodili mimo zemi, ze v porovnání s HIV pozitivními osobami narozenými ve Spojených státech je pravdepodobnejsí, ze hispánci nebo Asiaté budou mít virus nakazený, zatímco vyssí procento infekcí HIV je zpusobeno heterosexuálním kontaktem.
Studie je publikována v on - line vydání JAMA. a informace o pozadí v clánku uvádí:

"Osoby narozené mimo Spojené státy tvorí priblizne 13 procent z celkové populace USA a predstavují rozmanitou skupinu lidí, vcetne studentu, kvalifikovaných pracovníku, rodinných príslusníku amerických obcanu, neregistrovaných migrantu, naturalizovaných obcanu a uprchlíku. osob s HIV na svete zije mimo Spojené státy, pochopení infekce HIV u osob narozených venku, ale zijících ve Spojených státech umoznuje jak nový pohled na HIV v této zemi, tak lepsí pochopení zdravotního stavu a zdravotních potreb osob narozených mimo Spojené státy. "

Vedci dodávají, ze jazykové a kulturní bariéry mohou predstavovat problém lidem, kterí se nenarodili v USA, aby se dozvedeli o prevenci HIV, meli prístup k testování HIV a získali vcas lékarskou péci.
Tým získal údaje od Národního systému sledování HIV k analýze ruzných charakteristik amerických narozených a obyvatel mimo USA, vcetne demografických, geografických a rizikových faktoru tech, kterí byli diagnostikováni HIV, zatímco zijí ve 46 amerických státech a 5 US území od roku 2007 do roku 2010. Naturalizovaní obcané a obcané z území USA byli definováni jako narozeni mimo Spojené státy.
Výzkumníci zjistili, ze behem studijního období bylo diagnostikováno celkem 191 697 lidí, z nichz bylo 30 995 osob nebo 16,2% zranených mimo Spojené státy. Kalifornie, Florida, New York a Texas byly ctyri státy s nejvyssím poctem osob narozených mimo USA, které byly diagnostikovány HIV a byly shledány státy s nejvetsím poctem prípadu HIV celkove. Vetsina prípadu HIV byla diagnostikována u muzu, u 124,863 muzu nebo 77,7% muzu narozených v USA ve srovnání s 22 773 nebo 73,5% muzu narozených mimo USA
Výzkumníci zjistili, ze procento HIV pozitivních osob narozených mimo USA, pokud jde o rasu a etnickou príslusnost, se lisí podle kategorií.

Celkový pocet diagnóz HIV u jedincu narozených v USA podle rasy / etnicity:
  • Bílí HIV pozitivní jedinci - 55,574
  • Cerní HIV pozitivní jedinci - 86, 547
  • Hispanic HIV-pozitivní jedinci - 42,431
  • Asijstí HIV pozitivní jedinci - 3,088
Pocet a procento HIV diagnóz u jedincu narozených mimo USA podle rasy / etnického puvodu:
  • Bílí HIV pozitivní jedinci - 1,841 (3.3%)
  • Cerní HIV pozitivní jedinci - 8,614 (10.0%)
  • Hispanic HIV-pozitivní jedinci- 17,913 (42.2%)
  • Asijstí HIV pozitivní jedinci - 1,987 (64.3%)
Výzkumníci poznamenali, ze celkem 39,4% diagnózy HIV u muzu a zen narozených mimo Spojené státy bylo zpusobeno heterosexuálním kontaktem ve srovnání s 27,2% muzu a zen, které se narodily v USA, zatímco vetsina z nich diagnostikovala HIV u obou muzu narodili se venku a v USA byli u muzu, kterí meli sexuální styk s jinými muzi.
Hodnocení podle zeme nebo regionu odhalilo, ze z 25 255 pozitivne diagnostikovaných HIV pozitivních osob byla nejrozsírenejsí oblastí narození Strední Amerika vcetne Mexika s 10 343 osobami nebo 41% následovaných 5 418 osobami nebo 21,5% z Karibiku 3656 nebo 14,5% Africané, 1 995 nebo 7,9% Asiatu a 1,929 nebo 7,6% Jihoamericanu.
Výzkumní pracovníci zduraznují, ze datum prvního vstupu do USA není shromázdeno na formulári pro hlásení prípadu HIV, coz znamená, ze není mozné vedet, zda doslo k infekci HIV pred nebo po vycestování do USA
Výzkumníci dospeli k záveru: "Tato zjistení demonstrují rozmanitost populace infikované HIV, která se narodila mimo Spojené státy a predstavuje mnoho klinických a zdravotních problému."
Napsal Grace Rattue

Poranení kolenního kloubu ACL se vyskytuje casteji u zenských sportovcu

Poranení kolenního kloubu ACL se vyskytuje casteji u zenských sportovcu

Zeny sportovci jsou mnohem pravdepodobnejsí, nez muzi vydrzeli vázné poranení kolenního kríze predního kríze (ACL), podle odborného lékare Loyoly University Medical Center Ortopedický chirurg Pietro Tonino. Dr. Tonino se domnívá, ze temto zranením lze zabránit tím, ze dokoncíme predsezónní úpravu, stejne jako ucení a praktikující pristávací techniky po skoku.

(Health)

Prípad Nilu se zvýsí po 10 letech

Prípad Nilu se zvýsí po 10 letech

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se v roce 2012 vyskytlo více prípadu viru západního Nilu nez kdykoli predtím, coz z nej cinilo nejhorsí vypuknutí virem západního Nilu od té doby, co byla tato choroba poprvé detekována ve Spojených státech v roce 1999. Témer 700 prípadu virech byly hláseny po celé zemi k 14. srpnu, vcetne 26 úmrtí.

(Health)