cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Riziko HIV 14krát vyssí mezi sexuálními pracovníky v nejchudsích zemích

Riziko úmrtí na HIV je 14krát vyssí u zen pracujících v sexuálních sluzbách v zemích s nízkým a stredním príjmem (LMIC) nez u zen v celkové populaci, podle studie publikované Online First in Lancetové infekcní nemoci.
Od zahájení celosvetové epidemie HIV uplynulo tri desetiletí, presto jsou znalosti o HIV mezi pracovníky v sexuálním prumyslu stále omezené, navzdory zvýsenému riziku infekce u zen, protoze jsou vystaveny úcinkum biologických, behaviorálních a strukturálních rizikových faktoru.
Dr. Stefan Baral z Centra pro verejné zdraví a lidská práva v Bostonské skole verejného zdraví Johns Hopkins Bloomberg v USA a jeho tým se rozhodl provést metaanalýzu 102 studií, které zahrnovaly témer 100 000 zenských sexuálních pracovníku v 50 zemích.
Objevili celkový výskyt HIV u 12% zenských sexuálních pracovníku v LMIC a ze pracovníci, kterí pracují v sexu, meli 14krát vyssí pravdepodobnost, ze budou infikováni tímto virem ve srovnání s obecnou populací zen v techto zemích. 31% zenských sexuálních pracovníku v 26 zemích kategorizovaných jako stredne nebo vysoko na pozadí výskytu HIV pozitivne testováno na virus, pricemz riziko infekce u techto zenských sexuálních pracovníku je 12krát vyssí nez u zen z celé populace.
Nejhorsím regionem, pokud jde o riziko infekce pro pracovníky sexuálních sluzeb, byla Asie, se zvýseným rizikem 29 krát, zatímco riziko v Africe a Latinské Americe bylo 12násobné ve srovnání s celkovou populací zen.
Vedci dospeli k záveru:

"V porovnání se vsemi zenami reprodukcního veku v zemích s nízkými príjmy a se stredními príjmy ve vsech regionech s daty jsme identifikovali dukazy o podstatne vyssích úrovních HIV u zenských sexuálních pracovníku.
Ackoli se pracovníky sexuálních sluzeb povazují za klícovou postizenou populaci, rozsah a rozsah jejich neprimereného rizika infekce HIV dosud nebyly systematicky zdokumentovány. Tato zjistení naznacují naléhavou potrebu rozsírit prístup k kvalitnímu programování a sluzbám prevence HIV mezi zenskými sexuálními pracovníky kvuli jejich zvýsené zátezi na nemoci a pravdepodobnosti dalsího prenosu prostrednictvím vysokého poctu sexuálních partneru jako klientu.
S ohledem na vysokou zátez HIV mezi zenskými sexuálními pracovníky a nedávnými pokroky v oblasti biomedicínské péce souvisejícími s lécbou jako prevence, zlepsením vazeb na antiretrovirovou lécbu a zachováním péce je rozhodující prevence pro sexuální pracovníky, kterí jiz zijí s HIV. a politických prostredích, v nichz pracují sexuální pracovníci, a bude vyzadována dulezitá úloha stigmaty, diskriminace a násilí zamereného na zenské sexuální pracovníky v celosvetovém merítku, aby se mezi temito zenami snízilo neprimerené zatízení nemocí. "

Pripojený komentár ve stejném casopise

Dr. Kate Shannonová z Iniciativy pro pohlaví a sexuální zdraví a Dr. Julio S G Montaner z Centra pro excelenci v oblasti HIV / AIDS v Britské Kolumbii a University of British Columbia ve Vancouveru, BC, Kanada, písou v propojeném komentári:
"Vzhledem k tomu, ze epidemie vyrustá v mnoha oblastech a nekteré zeme jiz hlásí více nez 50% sexuálních pracovníku zijících s HIV, jsou stále více dulezité komplexní iniciativy zamerené na prevenci HIV, prístup k ART a péci, jak bylo zdurazneno v nedávné zpráve poradní agentury UNAIDS o sexuální práci a HIV, odstranení strukturálních prekázek (napr. kriminalizované zákony a politiky, násilí) zustává nezbytným predpokladem pro úcinnou reakci HIV na sexuální práci na celém svete. "

Napsal Petra Rattue

PTSD a 9-11 deset let pozdeji; Jak byla blízkost k události klícovým faktorem

PTSD a 9-11 deset let pozdeji; Jak byla blízkost k události klícovým faktorem

Nová studie ukazuje, ze nejen tragické útoky pred deseti lety, které byly v tesné blízkosti zeme, byly tezce postizeny mentálne, ale i dalsí vystavení geografické vzdálenosti a neprímá trauma jsou spojena se zvýseným rizikem vzniku post -traumatické stresové poruchy (PTSD).

(Health)

Vsechno, co potrebujete vedet o rozmarýnu

Vsechno, co potrebujete vedet o rozmarýnu

Obsahy Prínosy Nezádoucí úcinky Interakce s lécivými prípravky Rozmarýn je vonná evergreenová bylina puvodem ze Stredomorí. Pouzívá se jako kulinárské korení, pro výrobu telesných parfému a pro jejich mozné prínosy pro zdraví. Rosemary je clenem rodiny Lamiaceae spolu s mnoha dalsími bylinami, jako je oregano, tymián, bazalka a levandule.

(Health)