cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vysoká dávka vitamínu C ciní lécbu rakoviny efektivnejsí

Spolecné moznosti lécby rakoviny, jako je chemoterapie a radiacní terapie, mohou být drahé a nekdy i neúcinné. Nová klinická studie ovsem testuje úcinnost vysokého dávkování vitaminu C v kombinaci se standardním lécebným postupem na zdravotní výsledky pro pacienty s rakovinou.
Nová klinická studie ukazuje, ze vysoká dávka vitaminu C muze zlepsit zdravotní výsledky u pacientu, kterí podstupují konvencní lécbu rakoviny.

V sedmdesátých a osmdesátých letech drzel Nobelovu cenu Linus Pauling spolecne s chirurgem Ewanem Cameronem nejprve hypotézu o klinických prínosech vitamínu C pro lécbu lidí s rakovinou.

Od té doby dalsí studie na zvíratech a rakovinných bunecných kulturách naznacovaly, ze vysoká koncentrace kyseliny askorbové muze zabránit a lécit rakovinu.

Novejsí studie zkoumaly kombinovaný úcinek vysokého dávkování vitamínu C a konvencní lécby rakoviny. Nekteré z techto výzkumu ukázaly, ze pacienti, kterí dostávali kombinovanou lécbu, meli pomalejsí prubeh onemocnení, zatímco jiní naznacili, ze vedlejsí úcinky chemoterapie byly méne výrazné u tech, kterí také uzívali vysoké dávky vitamínu C.

K dosazení vysoké dávky v techto studiích se obvykle podává vitamin C s pouzitím intravenózní infuze. Vitamin C má krátký polocas jen 2 hodiny v lidském tele, proto musí být podáván ve vysokých dávkách jako lécba.

Nová klinická studie zkoumá úcinek dávkování mezi 800 az 1000násobkem denní doporucené dávky vitamínu C u pacientu s rakovinou mozku a plic.

Nový výzkum vedli vedci na univerzite v Iowe v Iowe a výsledky byly publikovány v casopise Rakovina Cell.

Vitamin C prochází zkouskou bezpecnosti lidí

V rámci studie bezpecnosti lidí bylo 11 pacientu s rakovinou mozku, kterí podstoupili standardní chemoterapii a radioterapii, také podávány tri týdne intravenózní infuze vitamínu C po dobu 2 mesícu a poté dve týdne infuze po dobu 7 mesícu.

Kazdá infuze zvýsila hladinu vitaminu C v krvi pacientu na 20 000 mikromolu (?M). Prumerná hladina vitaminu C u dospelých je priblizne 70 ?M.

Celkove byla lécba dobre tolerována. Tým zaznamenal velmi málo vedlejsích úcinku, jako je sucho v ústech nebo vzácné a krátké epizody vysokého krevního tlaku.

Tento bezpecnostní test byl první fází série klinických studií, které zkoumají, zda vysoká dávka vitaminu C muze úcinne prodlouzit zivotnost a kvalitu zivota pacientu, kterí jsou léceni chemoterapií a radiacní terapií.

Prozatím údaje ze studie fáze I ukazují, ze pacienti s glioblastomem prezili o 4 az 6 mesícu déle nez prumerný cas prezití zaznamenaný u pacientu, kterí podstoupili konvencní lécbu samotnou. Konkrétne pacienti, kterí také uzívali vysoké dávky kyseliny askorbové, prezili 18 az 22 mesícu ve srovnání se 14 az 16 mesíci, coz je typická míra prezití glioblastomu.

Pro nadcházející fázi II klinických studií vedci zkoumají úcinky vitaminu C u úcastníku s rakovinou plic ve 4. stadiu, stejne jako u pacientu s vysoce agresivními nádory mozku, jako je glioblastom.

Jak vitamín C oslabuje rakovinové bunky

Mechanismus, který by mohl vysvetlit potenciální úcinnost vitaminu C pri lécbe rakoviny plic a mozku, se týká metabolismu rakovinných bunek.

Jako dusledek vadného metabolismu, který se vyskytuje uvnitr mitochondrií rakovinných bunek, tyto bunky produkují abnormálne vysoké hladiny tak zvaných redoxních aktivních molekul zeleza. Tyto molekuly reagují s vitamínem C a tvorí peroxid vodíku a volné radikály odvozené z peroxidu vodíku.

Vedci si myslí, ze tyto volné radikály zpusobují úmrtí na rakovinu tím, ze poskozují DNA bunek. Volné radikály jsou také povazovány za oslabení rakovinných bunek a jejich zhorsení radiacní terapie a chemoterapie.

"Tento dokument odhaluje metabolickou krehkost v rakovinových bunkách, která je zalozena na vlastní produkci oxidacních cinidel, která nám umoznuje vyuzívat existující redox aktivní slouceniny, jako je vitamin C, k senzibilizaci rakovinných bunek k radiaci a chemoterapii."

Garry Buettner, spoluautor studie

Souhlasný autor Douglas Spitz také komentuje význam zjistení:

"Jedná se o významný príklad toho, jak známo detaily potenciálních mechanismu a základních ved o redoxních úcinných látkách v rakovine versus normální bunky mohou být klinicky vyuzity v lécbe rakoviny," vysvetluje. "Zde jsme presvedcive overili, ze zvýsená redox aktivní ionty kovu v rakovinových bunkách jsou odpovedné za tuto diferenciální citlivost rakoviny oproti normálním bunkám na velmi vysoké dávky vitamínu C."

Pokud se tento prístup projeví i v budoucích klinických studiích, nová lécba by mohla být výrazne méne nákladná nez standardní lécba. Abychom to uvedli do perspektivy, 9 mesícu lécby intravenózním vitamínem C jako soucásti studie fáze II v soucasné dobe stojí méne nez jedna dávka chemoterapie.

"Vetsina pacientu s nádorovým onemocnením, s nimiz pracujeme, je nadsena, ze se úcastní klinických studií, které by mohly mít prospech v budoucích výsledcích pacienta po rade. Výsledky vypadají slibne, ale nebudeme vedet, zda tento prístup skutecne zlepsí odpoved na lécbu, dokud nedokoncíme tyto fáze II . "

Bryan Allen, spoluautorkár

Zjistete, jak muze vitamín C cílit a zabíjet rakovinné kmenové bunky.

Molekulární výzkumníci najdou nový klíc k zánetlivým onemocnením

Molekulární výzkumníci najdou nový klíc k zánetlivým onemocnením

Biologové objevili genetický materiál, který muze pomoci vysvetlit, jak je spustena imunitní ochrana. Dabing to THRIL, ríkají, ze by mohlo být zamereno na vývoj lécby proti zánetlivým onemocnením, jako je Kawasakiova choroba, revmatoidní artritida a zánetlivá onemocnení strev.

(Health)

Cvicení k udrzení zdravého mozku pri stárnutí

Cvicení k udrzení zdravého mozku pri stárnutí

Strukturální zhorsení mozku spojeného se stárím muze být usnadneno dlouhodobým aerobním cvicením zacínajícím v polovine zivota, podle pruzkumu publikovaného v biologii PLOS. Cvicení ze stredního veku muze pomáhat predcházet demenci pozdeji v zivote. Krehkost a kognitivní pokles mají tendenci doprovázet stárnutí a cvicení je známo, ze s nimi bojují.

(Health)