cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vysoká konzumace cokolády spojená s nizsím rizikem mrtvice u zen

Zeny, které jí kazdý týden nejméne dve cokoládové tycinky, mají 20% nizsí riziko mozkové mrtvice ve srovnání se zenami stejného veku a hmotnosti, kterí zrídka nebo nikdy nejí konzumaci cokolády, informovali výzkumníci Karolínského institutu ve Svédsku Journal of American College of Cardiology. Výzkumníci vysvetlili, ze kakao má flavonoidy - silné antioxidanty, které potlacují oxidaci spatného cholesterolu (LDL, lipoprotein s nízkou hustotou). LDL muze zpusobit mrtvici a jiné kardiovaskulární nemoci.
Jako základní informace autori vysvetlili, ze nekolik studií jasne prokázalo, ze cokoláda muze být dobrá pro kardiovaskulární systém - obehový systém, který obsahuje srdce a krevní cévy. Bylo prokázáno, ze konzumace cokolády snizuje diastolický a systolický krevní tlak v randomizovaných krátkodobých studiích. Ukázalo se také, ze cokoláda zlepsuje funkci endotelu a trombocytu a zlepsuje inzulínovou rezistenci.


Cokoláda obvykle pochází z tmavých, mlécných a bílých odrud. Jeho hnedé zbarvení pochází z kakaové pevné látky
Susanna Larsson Ph.D. a tým se rozhodl, zda spotreba cokolády muze mít dopad na riziko mrtvice. Pouzívali populacní svédský mamografický kohort. 39 227 dospelých zen vyplnilo dotazník, který polozil 350 otázek týkajících se zivotního stylu a dietních faktoru.
Nekterí úcastníci byli z jejich seznamu vylouceni, napríklad ti, jejichz hodnoty celkového príjmu energie nemely smysl, zeny s anamnézou cévní mozkové príhody, ischemickou chorobou srdecní, cévní mozkovou príhodou nebo cukrovkou pred zahájením lécby. Seznam byl potom snízen na 33.372 dospelých zen ve veku od 49 do 83 let.
Samotný dotazník o potravinách byl pouzit k posouzení jejich príjmu cokolády. Byli pozádáni, aby sdelili s jakou frekvencí jedli cokoládu a dalsích 95 potravin behem predchozího 12mesícního období. Zeny byly rozdeleny do 8 kategorií, od zádného cokoládového príjmu az po 3krát denne.
Behem devadesátých lét, devet z deseti svédských zen jedlo mlécnou cokoládu s obsahem kakaových tuku asi 30%. Obsah kakaa cokolád v Evrope je obecne znacne vyssí nez v USA.
Získali údaje o prvním výskytu mrtvice ze svédského registru pro vyhostení nemocnic, datovaný od 1. ledna 1998 do 31. prosince 2008.
Události mrtvice byly klasifikovány jako:

  • Mozkový infarkt (ischemická mrtvice)
  • Intracerebrální krvácení
  • Subarachnoidní krvácení
  • Nespecifikovaná mrtvice
Shromázdili data úmrtí ze svédského registru smrti. Také shromázdili údaje o výskytu fibrilace síní.

Níze uvádíme nekteré zduraznené údaje z jejich zjistení:
  • Behem sledovaného období 10,4 roku bylo 1 549 mrtvic, z toho 1 200 mozkových infarktu (ischemická mrtvice), 224 hemoragických mrtvic a dalsích 125 nespecifikovaných mrtvic.
  • Zeny, které konzumovaly nejvíce cokolády (prumerne 2,3 unce týdne), mely nejnizsí riziko mozkové mrtvice, o 20% méne nez zeny, které zrídka nebo nikdy nejívali cokoládu.
Autori zjistili, ze jejich (velká) studie byla shodne s predchozími mensími - s inverzní souvislostí mezi spotrebou cokolády a celkovou mrtvicí.
Aby riziko mohlo být výrazne ovlivneno, dodávají autori, spotreba cokolády musí být vysoká. Jen zeny v nejvyssím kvartilu spotreby cokolády mely významný pokles rizika mrtvice.
Tmavá (prostá) cokoláda má mnohem vyssí koncentraci kakaa a následne i flavonoidy nez mlécnou cokoládu a méne cukru, napsali autori. Oni také varují pred jíst prílis mnoho cokolády, protoze má cukr, tuky a mnoho kalorií. Cokoláda obsahuje také kofein.

Autori dospeli k záveru:
"Souhrnne vyplývá, ze výsledky této skupiny zen naznacují, ze vysoká spotreba cokolády je spojena s nizsím rizikem mrtvice."

Napsal Christian Nordqvist

Prínosy a rizika pro zdraví celeru

Prínosy a rizika pro zdraví celeru

Obsah Výhody Výziva Rizika stravy Celer je zelenina z rodu Apiaceae. To je dobre známé pro své krupavé stonky, které lidé casto konzumují jako nízkokalorické obcerstvení. Ovsem nejen celer má nízký obsah kalorií, ale i jiné duvody pro jeho pridání do stravy. Má se za to, ze má prospech z trávicího traktu a kardiovaskulárního systému, a semena rostliny se pouzívají v medicíne ke zmírnení bolesti.

(Health)

Bakterie za beznými infekcemi Vhodné imunitní molekuly poslané k jejich znicení

Bakterie za beznými infekcemi Vhodné imunitní molekuly poslané k jejich znicení

Nekteré infekcní bakterie, jako je NTHI, které jsou zodpovedné za konjunktivitidu nebo "ruzové oko", infekce stredního ucha a sinusitidu, se brání imunitnímu útoku tím, ze privlastní velmi vyslané molekuly, aby je znicily. Výzkumníci popisují, jak objevili mechanismy, které to umoznují v NTHI (zkratka pro typický Haemophilus influenzae) v clánku publikovaném tento mesíc v casopise PLoS Pathogens.

(Health)