cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vysoký príjem pridaného cukru "zvysuje úmrtnost na CVD"

Nový výzkum nedávno publikován v casopise JAMA interní medicína naznacuje, ze osoby, které konzumují vysoké mnozství pridaného cukru ve své strave, mohou mít zvýsené riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnení.

Podle Harvardské skoly verejného zdraví prumerný American konzumuje asi 22 cajových lzicek pridaného cukru denne - coz odpovídá 350 kaloriím.

Pridané cukry se nejcasteji vyskytují v potravinách, jako jsou cukrovinky, koláce, susenky, cokoláda a nealkoholické nápoje.

Výzkumný tým, vedený Quanhe Yang z Divize srdce a prevence mrtvice v Centre pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), konstatuje, ze pravidelná soda obsahuje asi 35 g cukru (priblizne 140 kalorií).

Predchozí výzkum spojuje vysoký príjem pridaného cukru se zvýseným rizikem kardiovaskulárních onemocnení (CVD). Vysetrovatelé vsak tvrdí, ze málo studií zkoumalo vazbu mezi príjmem pridaného cukru a úmrtností zpusobenou CVD.

Pro jejich studii výzkumníci analyzovali data z národních zdravotních pruzkumu, aby presne urcili, kolik pridaného cukru se spotrebuje jako procento denních kalorií u dospelých v USA.

Výzkumný tým poté odhadl souvislost mezi pridanou spotrebou cukru a úmrtností zpusobenou CVD.

Významné zvýsení úmrtnosti na KVO s vysokou spotrebou pridaného cukru

Výzkumníci zjistili, ze prumerné procento denních kalorií z pridaného cukru vzrostlo z 15,7% v letech 1988-94 na 16,8% v letech 1999-2004. To se v letech 2005-2010 snízilo na 14,9%.


Vedci zjistili, ze pravidelná konzumace cukrových oslabených nápoju, jako je soda, zvysuje úmrtnost na CVD.

Priblizne 71,4% dospelých konzumovalo 10% nebo více svých denních kalorií z pridaného cukru, zatímco 10% dospelých spotrebovalo 25% nebo více z jejich denních kalorií z pridaného cukru.

Výzkumný tým zjistil, ze lidé, kterí konzumovali 17-21% denních kalorií z pridaného cukru, meli o 38% vyssí riziko úmrtí zpusobených CVD ve srovnání s temi, kterí konzumovali priblizne 8% denních kalorií z pridaného cukru.

Ti, kterí konzumovali více nez 21% denních kalorií z pridaného cukru, meli dvojnásobné riziko úmrtí zpusobeného CVD ve srovnání s temi, kterí konzumovali 8% denních kalorií z pridaného cukru, zatímco riziko bylo témer ztrojnásobeno u tech, kterí konzumovali 25% denních kalorií z pridaného cukru.

Dále vysetrovatelé zjistili, ze pravidelná konzumace cukru oslazených nápoju - definovaných jako 7 nebo více porcí kazdý týden - byla spojena se zvýseným rizikem úmrtnosti na KVO.

Tyto výsledky zustaly významné po úprave u klasických rizikových faktoru CVD, vcetne celkového cholesterolu v séru a vysokého krevního tlaku, stejne jako dalsích faktoru, jako jsou úrovne telesné aktivity a index telesné hmotnosti (BMI).

Autori studie písí:

"Nase zjistení ukazují, ze vetsina dospelých z USA konzumuje více pridaného cukru, nez je doporuceno pro zdravou výzivu. Vyssí procento kalorií z pridaného cukru je spojeno se signifikantne zvýseným rizikem úmrtí zpusobeného CVD.

Navíc pravidelná konzumace cukrových nápoju je spojena se zvýsenou úmrtností zpusobenou CVD. "

"Méne nez 10% denních kalorií by melo být z pridaného cukru"

Vysetrovatelé poznamenávají, ze v soucasné dobe neexistuje vseobecne uznávaná úroven, ve které by spotreba pridané cukru byla povazována za nezdravou.

American Heart Association doporucuje, aby zeny konzumovaly více nez 100 kalorií denne (6 cajových lzicek) z pridaného cukru, zatímco muzi by nemeli konzumovat více nez 150 kalorií denne (9 cajových lzicek) z pridaného cukru.

Svetová zdravotnická organizace (WHO) doporucuje, aby méne nez 10% celkového denního príjmu kalorií cloveka pocházelo z pridaného cukru, zatímco US Institute of Medicine uvádí, ze pridaný cukr by nemel tvorit více nez 25% celkových denních kalorií.

Vedci tvrdí, ze jejich zjistení naznacují, ze jednotlivci v USA by meli konzumovat méne nez 10% svých denních kalorií z pridaného cukru - príjem, který je v souladu s doporuceními American Heart Association a WHO.

Tipy na snízení príjmu cukru

American Heart Association sestavila nekolik tipu, které pomohou snízit príjem pridaného cukru:

  • Koupit bez cukru nebo nízkokalorické nápoje
  • Zkuste snízit mnozství cukru, které jste osobne pridali do jídla a nápoju, jako jsou palacinky, káva a caj
  • Vyvarujte se ovoce konzervovaného v sirupu. Místo toho jdete na ovoce konzervované ve vode nebo prírodní stáve
  • Pridejte cerstvé ovoce na obilniny nebo ovesné vlocky namísto cukru
  • Pridejte korení, jako zázvor nebo skorici, abyste vylepsili potraviny namísto pouzití cukru
  • Pri pecení koláce zkratte mnozství pouzitého cukru o jednu tretinu na polovinu
  • Zkuste nechtené sladidla - jako je aspartam, sukralóza nebo sacharin - v moderování.

Zdravotní novinky dnes nedávno zverejnila analýzu, která se zameruje na mnozství cukru v potravinách.

Rakovina prsu: studie zjistí nárust dvojité mastektomie u muzu

Rakovina prsu: studie zjistí nárust dvojité mastektomie u muzu

Míra dvojité mastektomie u muzu s rakovinou prsu se mezi lety 2004 a 2011 výrazne zvýsila, odhaluje nová studie publikovaná v JAMA Surgery. Pocet muzu s rakovinou prsu, kterí se rozhodli pro dvojitou mastektomii, je podle nové studie na vzestupu. Podle Americké rakovinové spolecnosti je mnoho lidí nevedomých, ze muzi mohou vyvinout rakovinu prsu, ale v USA to predstavuje 1% vsech prípadu rakoviny prsu.

(Health)

Mozky pacientu s MS nemají neurosteroidy, objev muze otevrít novou cestu k lécbe

Mozky pacientu s MS nemají neurosteroidy, objev muze otevrít novou cestu k lécbe

Nový výzkum zjistil, ze v mozku pacientu s roztrousenou sklerózou (MS) chybí skupina chemických látek nazývaných neurosteroidy, které pomáhají mozkovým bunkám opravit sami sebe a delat dalsí dulezité veci. Vedci, vedeni Dr. Chris Power, neurológ, který pracuje na klinice MS v nemocnici Alberta v kanadském meste Edmonton, doufají, ze jejich objev otevre dvere nové lécbe onemocnení.

(Health)