cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Riziko srdecního záchvatu se zdvojnásobí po minimálním zdvihu

Po "mini-mrtvici" je clovek dvojnásobným rizikem srdecního záchvatu jako obycejné populace, podle nového výzkumu z Mayo Clinic v USA, který byl publikován v casopise Mrtvice tento týden.
Hlavní resitel studie, Dr. Robert D. Brown Jr, který je predsedou neurologického oddelení na klinice Mayo v Rochesteru v Minnesote, rekl, ze lékari by si meli být vedomi zvýseného rizika srdecního záchvatu po mini-mrtvici nebo prechodném ischemickém záchvatu (TIA), stejne jako u zvýseného rizika mrtvice:
"Stejným zpusobem, jak hodnotíme pacienty, abychom urcili prícinu TIA a zavedli strategie ke snízení výskytu cévní mozkové príhody po TIA, meli bychom se vrátit zpet a zvázit, zda by mel zátezový test nebo nejaká jiná screeningová studie pro onemocnení koronárních arterií také být proveden po TIA, ve snaze snízit výskyt srdecního záchvatu, "naléhal.
Brown a kolegové také zjistili, ze riziko srdecního záchvatu po TIA bylo mnohem vyssí u osob mladsích 60 let, a to az 15krát vyssí nez u obecné populace.
TIA nebo mini-cévní mozková príhoda je, kdyz srazenina v céve docasne zastaví prutok krve do mozku. Príznaky jsou podobné mrtvici, ale trvají nejdéle jen nekolik minut nebo hodin a nezpusobují dlouhodobou invaliditu. Nicméne, TIA obvykle signalizuje vyssí riziko pozdejsího zvetsení tahu.
Infarkt myokardu nebo infarkt myokardu (MI) se stane, kdyz se k srdci nedosáhne krev a kyslík, a to vetsinou kvuli srazenine v koronární arterie, která je zpravidla zpusobena onemocnením koronárních arterií, uvnitr sten cév.
Brown a kolegové provedli studii, protoze ackoli víme, ze onemocnení koronární arterie je hlavní prícinou úmrtí po TIA, nemají spolehlivé odhady rizik MI po TIA.
Krízovými odkazy na záznamy z Projektu Rochester Epidemiology pro TIA (1985 az 1994) a MI (1979 az 2006) nalezli vsechny obyvatele komunity, kterí meli zkusenosti s MI a TIA.
Toto ukázalo 456 pacientu (prumerný vek 72 let a 43% muzu), u kterých byla diagnostikována TIA. Témer dve tretiny meli vysoký krevní tlak, více nez polovina byla kuráci a tri ctvrtiny lécivých prípravku na prevenci tvorby krevních srazenin (napr. Aspirinu). Prumerné sledování bylo 10 let.
Tyto výsledky srovnávaly s incidencí MI v celkové populaci, pricemz se zohlednily faktory jako je vek, pohlaví a doba roku, a poté se hledaly vazby mezi klinickými promennými a výskytem IM po TIA.
Výsledky ukázaly, ze:

 • Prumerná rocní incidence MI po TIA cinila 0,95%.

 • Prumerná doba mezi první TIA a MI byla 5 let.

 • Riziko MI po TIA bylo dvojnásobné ve srovnání s celkovou populací (relativní riziko RR bylo 2,09, s 95% intervalem spolehlivosti CI v rozmezí od 1,52 do 2,81).

 • Riziko bylo nejvyssí u osob mladsích 60 let (RR 15,1, 95% CI od 4,11 do 38,6).

 • Zvýsení veku (riziko nebezpecí HR 1,51 za 10 let, 95% CI 1,14 az 2,01) bylo nezávislým rizikovým faktorem pro MI po TIA.

 • Byli muzi a byli na drogy snizující cholesterol v dobe TIA, byly také nezávislé rizikové faktory MI po TIA. (HR 2,19, 95% CI 1,18-4,05, HR 3,10, 95% CI 1,20-8,00, v daném poradí).
Výzkumníci také zjistili, ze srdecní záchvat po TIA byl spojen s trikrát vyssím rizikem úmrtí behem období 20 let, které studovali, ve srovnání s tím, ze nemeli infarkt po TIA.
Brown a kolegové dospeli k záveru, ze tyto poznatky budou "uzitecné pro identifikaci podskupin pacientu s TIA s nejvyssím rizikem následného MI".
Ukázali také dulezitost screeningu pacientu s TIA pro príznaky srdecních onemocnení, uvedli.
Brown tvrdil, ze nyní pouzíváme TIA nejen proto, abychom vedeli o vyssím riziku cévní mozkové príhody, ale také o srdecním záchvatu.
Príznaky mrtvice a TIA se mohou objevit velmi náhle:
 • Pocit necitlivosti nebo slabosti v obliceji, pazí, noze (casto se to deje na strane tela).
 • Problémy s videním.
 • Recové problémy, jako je zmatek a potíze s mluvením nebo porozumením ostatním.
 • Pocit závrate, ztráta rovnováhy nebo koordinace, problémy s chuzí.
 • Nevysvetlená, silná bolest hlavy.
Kazdé z techto príznaku zarucuje výzvu k okamzitému lékari, podle Mayo Clinic, která tuto studii financovala.
"Incidence a prediktory infarktu myokardu po prechodném ischemickém záchvatu: populacní studie."
Joseph D. Burns, Alejandro A. Rabinstein, Veronique L. Rogerová, Latha G. Steadová, Teresa J.H. Christianson, Jill M. Killian a Robert D. Brown, Jr
Mrtvice, Publikováno online pred tiskem 24. brezna 2011
DOI: 10.1161 / STROKEAHA.110.593723
Dalsí zdroj: American Heart Association (24. brezna 2011).
Napsal: Catharine Paddock, PhD

Spolecnost HHS udeluje 613 milionu dolaru na zlepsení pripravenosti na havarijní stav v oblasti verejného zdraví

Spolecnost HHS udeluje 613 milionu dolaru na zlepsení pripravenosti na havarijní stav v oblasti verejného zdraví

$ 613,610,342 Bylo udeleno 50 státum, 8 americkým územím a oblastem Tichého oceánu a ctyr hlavních metropolitních oblastí HSS (US Department of Health and Human Services), které pomohly podporit pripravenost státu na havarijní zdravotní stav. CDC (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí), která je soucástí spolecnosti HHS, spravuje kooperacní smlouvu PHEP (Emergency Preparedness for Public Health).

(Health)

"Prátelské viry" nás chrání pred infekcí

"Prátelské viry" nás chrání pred infekcí

Slyseli jsme o prátelských strevních bakteriích, které nám pomáhají trávit potravu a myslíme si, ze jsou zásadní pro vývoj strev, ale nyní v nové prulomové studii vedci v USA naznacují, ze také provádíme prátelské viry, které nás chrání pred infekcími nebezpecnými bakteriemi E-coli . První autor Jeremy Barr, biologický postdoktorský pracovník na státní univerzite v San Diegu, a jeho kolegové, písu o tomto dosud nedokumentovaném "imunním systému" v clánku publikovaném on-line ve sborníku Národní akademie ved tento týden.

(Health)