cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Health 2020

Všechny nejnovější lékařské zprávy, zprávy o zdraví, užitečné informace o nemocech a jejich příznaky, tipy na zlepšení vašeho zdraví. Starej se o své zdraví.
Card image cap

Nová sloucenina muze chránit pred smrtonosným toxinem botulínem

Nový zpusob, jak zabránit úcinku botulotoxinu, nasli výzkumní pracovníci v Austrálii, coz muze pomoci pri rozvoji úcinného lécení zivot ohrozujícího botulismu onemocnení. Studie je zverejnena online (srpen) v Mezinárodním zurnálu biologické chemie. Nový zpusob blokování aktualizace toxinu pomocí nové trídy léku nazývaných inhibitory dynaminu byl objeven týmem tvoreným vysetrovateli z Queensland Brain Institute (QBI) a Newcastleskou univerzitou a Institutem lékarského výzkumu detí.

Card image cap

Seniory se sedavým zivotním stylem a vysokým príjmem slaného vápníku Vetsí kognitivní pokles

Starsí jedinci, kterí jsou fyzicky neaktivní a mají vysoký príjem sodíku, mají vyssí riziko kognitivního poklesu ve srovnání s lidmi stejného veku, kterí nejsou sedaví a konzumují méne soli, uvedli kanadstí vedci v casopise Neurobiology of Ageing. Vedci ze strediska Baycrest pro geriatrickou péci, McGill University, Institut Universitaire de Geriatrie de Montreal a Universite de Sherbrooke zjistili, ze dieta s vysokým obsahem soli, spojená s nedostatecnou fyzickou aktivitou, muze podrývat kognitivní zdraví u senioru.

Card image cap

Pohybuje zeny více nez muzi

Zeny jsou více zduraznovány dojízdením do práce a z práce nez muzi, ackoli muzi tráví kazdý den více casu na kazdodenní dojízdení, uvedli odborníci z London School of Economics a University of Sheffield ve Journal of Health Economics. Autori uvedli, ze zatímco muzi jsou obecne nedotceni dojízdením, zdá se, ze mají negativní vliv na dusevní zdraví zen.

Card image cap

Safrán ukazuje slib v prevenci rakoviny jater

Úplné studium nového výzkumu naznacujícího, ze Saffron má významný chemopreventivní úcinek proti rakovine jater u zvírat, je publikováno v zárí vydání Hepatology, casopis vydávaný Wiley Blackwellem jménem Americké asociace pro studium onemocnení jater. Studie ukazuje, ze pri potízích s rakovinou jater vyvolanou dietylnitrosaminem (DEN) byl podán safrán, inhiboval proliferaci bunek a stimuloval apoptózu.

Card image cap

Lécba rakoviny vajecníku Olaparib nabízí nadeji pro pacienty bez BRCA mutací

Podle clánku, který byl zverejnen online v onkologii Lancelot, zjistení odhalily potenciál olaparibu lécit pacienty s castejsími sporadickými nádory, které by mohly nabídnout novou moznost lécby jednoho z nejnebezpecnejsích nádorových onemocnení u zen. Poprvé inhibitor PARP, olaparib, který prokázal príslib zenám s dedicnou mutací v jejich genu BRCA1 nebo BRCA2 (coz predstavuje priblizne 5-10% prípadu rakoviny prsu a vajecníku), snízilo velikosti nádoru v mnohem sirsí skupine pacientu s rakovinou vajecníku bez techto mutací genu BRCA.

Card image cap

Dolní funkce plic a obstrukce proudení vzduchu zvysují riziko selhání srdce

Studie zverejnená 25. února v Evropském zurnálu srdecního selhání odhalila, ze funkce plic a obstrukcní onemocnení dýchacích cest jsou spojeny s vyssím výskytem srdecního selhání. Podle výzkumníku z velké populacní studie byl tento vztah patrný u jedincu, kterí nikdy kouril a byl po úprave fajcistního stavu a poctu let kourení jeste zjevný.

Card image cap

Britské nejpodivnejsí zdravotní a bezpecnostní predpisy a zákazy vystaveny

Velká Británie, podobne jako mnoho jiných zemí, se stala tak posedlá zdravím a bezpecností, ze nekteré její pravidla a zákazy se staly zdrojem úzasu, posmechu a vtipu. Príklady se pohybují od oblasti trávníku populární s fanousky, kterí nemohli dostat do hriste mimo hranice v tenisovém klubu Wimbledonu, protoze bylo mokré, skolní fotbalové hry nebyly dovoleny, pokud míc nebyl vyroben z houby.

Card image cap

Zákony o konfliktu zájmu vedcu zprísneny americkými úrady

Úrady USA snízily mnozství penez, které predstavují financní konflikt, a rozsírily pozadované informace pro lékarské vedce. Aby Ministerstvo zdravotnictví a humanitních sluzeb (HHS) USA vydalo aktualizované konecné pravidlo, rídilo, identifikovalo a nakonec vyloucilo financní konflikty zájmu výzkumných pracovníku.

Card image cap

Vetsí snízení hladin LDL, které se nacházejí v diete Kombinace potravin snizujících hladinu cholesterolu nez v nízkých nasycených tukových dietách

Nová studie publikovaná v casopisu JAMA z 24. a 31. srpna zjistila, ze dieta kombinující potraviny s vlastnostmi snizujícími hladinu cholesterolu muze úcinneji snizovat hladiny lipoproteinového cholesterolu s nízkou hustotou (LDL-C) nez dieta s nízkým obsahem nasycených tuku. Dve skupiny lidí s vysokým cholesterolem byly studovány po dobu 6 mesícu, jedna skupina byla doporucena, aby dodrzovaly dietu sestávající z potravin snizujících hladinu cholesterolu, jako jsou orechy, rostlinné steroly a sójové bílkoviny, zatímco druhá skupina byla doporucena nízký obsah nasycených tuku.

Card image cap

Vypustení nemocnice vede k vyssímu riziku neúmyslného prerusení lécby u pacientu

Nová studie v casopisu JAMA z 24. a 31. srpna zjistila, ze pacienti jsou po vyrazení z nemocnice vystaveni vyssímu riziku neúmyslného prerusení bezných léku predepsaných pro chronické nemoci. Pacienti s jednotkou intenzivní péce jsou vystaveni jeste vetsímu riziku. Clánek poskytl verohodné základní informace k této zálezitosti.