cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Intervence zdravotnických systému - Jak spolehlivá jsou výzkumné dukazy?

Aby bylo mozné rozvíjet silné zdravotní systémy, dukazy z výzkumu jsou zásadní, nicméne není mozné tyto dukazy vzdy snadno vyhodnotit. Poslední clánek ze trídílné série o poradenství v oblasti zdravotních systému v tomto týdnu PLoS Medicine se zabývá otázkou, kolik duvery lze umístit do ruzných druhu výzkumných dukazu. Podle autoru je to zásadní pro informování soudcu o politických moznostech resení problému zdravotních systému.
Simon Lewin z Norského centra pro zdravotní sluzby v Oslo v Norsku a jeho tým uvádí, ze i kdyz existují nástroje k vyhodnocení dukazu o efektivite ruzných zásahu zdravotnického systému, v soucasné dobe nejsou k dispozici zádné nástroje, které by pomohly rozhodnutím týkajícím se dukazu od systematického prehledu dalsích dulezitých faktoru, jako je prijatelnost politických mozností pro zúcastnené strany, spravedlnost a realizovatelnost.
V související zpráve David Peters a Sara Bennettová z Johns Hopkins University v Baltimore ve Spojených státech amerických, které se nezúcastnily trídílné série, vysvetlují, ze série clánku nabízejí zásadní príspevek k posílení kvality dukazu informovaného rozhodování v zdravotnických systémech. Nicméne, Peters a Bennett varují, ze je dulezité, aby nebyl prísný pri vytvárení strategií pro vytvárení pokynu a uplatnování dukazu pro politiku.
Podle Peters a Bennett:

"Vzhledem k rozmanitosti zainteresovaných subjektu a slozitosti problému se zdravotním systémem bude dulezité zajistit, aby se objevily pokyny, které budou vycházet z dukazu, s pokracující pokorou a skepticismem, a ze se nestanou rigidními modely pro setrení, kterým dominuje omezený pocet disciplíny.
Nemely by nás poslouchat, ze potrebujeme zabývat se celou radou otázek a zahrnout ruzné druhy dukazu, které prinásí rada vedních oboru. Dalsí pokyny jsou jedním z dulezitých zpusobu, jak utváret politiku, ale nesmíme to nechat v sirsím kontextu trvalého dialogu mezi výzkumnými pracovníky a tvurci politik. "

Napsal Grace Rattue

Leukemické bunky se mohou navzájem zabíjet, zjistí studie

Leukemické bunky se mohou navzájem zabíjet, zjistí studie

Objev ojedinelé lidské protilátky poukázal na zpusob, jak se dostat do bunek leukemie, aby se navzájem zabily, podle pruzkumu publikovaného ve sborníku Národní akademie ved. Výzkumníci narazili na zpusob, jak se leukemické bunky navzájem zabíjejí. Vedci z Výzkumného ústavu Scripps (TSRI) tvrdí, ze prekvapivé zjistení, které zahrnuje zmenu bunek leukémie na imunitní bunky zabíjení leukémii, by mohly vést k úcinné nové lécbe leukémie a prípadne i dalsích typu rakoviny.

(Health)

Soukromá operace na par s nemocnicí NHS Levels, UK

Soukromá operace na par s nemocnicí NHS Levels, UK

Podle studie publikované dnes na bmj.com jsou výsledky pro jednotlivce podstupující operaci v centrech lécby nezávislého sektoru (ISTCs) o neco lepsí nez u pacientu podstupujících operaci NHS center. Vedci, vedeni profesorem Janem van der Meulenem na londýnské skole hygieny a tropické medicíny vsak poukazují na to, ze tyto rozdíly byly malé a nebyly pravdepodobne klinicky významné.

(Health)